„Každá kultúra mala vlastné drogy, buď ich podporovala, alebo proti nim bojovala a tento boj môžeme nazvať najdlhšou vojnou, ktorá vo svete stále trvá,“ konštatuje MUDr. Ján LIETAVA, CSc., vo svojej knihe Drogy v dejinách ľudstva. „Dnes sa nám zdá, že to, čo vidíme na uliciach, je trauma modernej doby, ale ako lekár a historik môžem potvrdiť, že drogy sú staré ako ľudstvo samo, že neexistuje civilizácia, ktorá by sa bez nich zaobišla, pričom mnohé na drogy doplatili.“ 

„Prijatie do RETEST-u pokladám za svoju záchranu. Takmer som stratila rodinu a po čase by som stratila samu seba. Bol by to môj koniec. Som rada, že som mohla využiť ešte túto, určite poslednú šancu. Aj keď som príliš neverila, že dokážem presvedčiť samu seba, že môžem žiť bez drogy. Bez drogy, ktorú som nadovšetko milovala a kvôli ktorej som bola schopná spraviť čokoľvek. Chcela som ju vlastniť, no nakoniec ona vlastnila mňa.

Tieto čísla sú varujúce: až 11 % dospelých na Slovensku je závislých od alkoholu, ďalších 8 % pije alkohol tak, že ohrozujú svoje zdravie aj rodinný život.

Na jednej zo zdravotníckych škôl sa uskutočnil prieskum názorov študentiek na to, čo mladí ľudia očakávajú od alkoholu. Budúce sestričky síce uviedli, že pitie vzbudzuje zlý dojem a prináša problémy, konzumácia alkoholu však...

Odhady hovoria, že na Slovensku žije 250 000 ľudí závislých od alkoholu, ročne z nich podstupuje liečbu len niekoľko tisíc. Doterajšie liečebné postupy kládli dôraz na úplnú abstinenciu, čo však bol pre mnohých alkoholikov nedosiahnuteľný stav. Nový liek, ktorý práve prichádza na slovenský trh, úplnú abstinenciu nevyžaduje, no pomáha alkoholikovi znížiť spotrebu alkoholu.

„Dnes abstinujem dvadsaťsedem rokov, desať mesiacov a dvadsaťdva dní. Viac ako polovicu svojho dospelého života. Mal som štyridsaťdva rokov, keď som prišiel po tretíkrát na protialkoholické liečenie, a odvtedy abstinujem. Po prvej liečbe som abstinoval osem mesiacov. Znovu som sa rozpil, znovu liečba, ...

Volala mi spolužiačka zo strednej školy. Pripravovala pomaturitné stretnutie a pri preberaní klebiet o tom, čo sa s ktorým z nás stalo, prišla reč aj na Michala. Pred pár rokmi riaditeľ podniku, potom súkromný podnikateľ… „Michal? Ten je nezamestnaný a gambler, stratená existencia. Daj si na neho pozor! Obchádza všetkých známych, požičiava si od nich peniaze, a samozrejme, nič nevracia.“

MUDr. Ivan NOVOTNÝ, CSc., dlhé roky riaditeľ bratislavského Centra pre drogové závislosti a Sanatória AT v Petržalke, primár neštátneho zdravotníckeho zariadenia Združenie MUDr. Ivana Novotného. Hovorí, že všetci sme potenciálni závislí a že najefektívnejšou liečbou akejkoľvek závislosti je vytvorenie si vyššej kvality života.

- To najdôležitejšie, čo som chcela zistiť, bolo, či existuje čosi ako gény pre alkoholizmus, či sa proste závislosť dedí. Pila mama, pila som ja, je pochopiteľné, že som mala strach o svoje deti, aby v rodinnej tragédii nepokračovali, - hovorí Gabriela. A tu je jej príbeh.

“Vo svojej praxi poradenského psychológa vychádzam z hlbinne orientovaného pohľadu, ktorý hľadá korene toho, aký človek vlastne je, a príčiny psychických porúch hlboko v jeho detstve. Každé dieťa by si počas celého predškolského veku malo byť isté, že svet je bezpečné miesto.

Nájdete nás na FB