Novinka v liečbe alkoholizmu

Napísala 

Odhady hovoria, že na Slovensku žije 250 000 ľudí závislých od alkoholu, ročne z nich podstupuje liečbu len niekoľko tisíc. Doterajšie liečebné postupy kládli dôraz na úplnú abstinenciu, čo však bol pre mnohých alkoholikov nedosiahnuteľný stav. Nový liek, ktorý práve prichádza na slovenský trh, úplnú abstinenciu nevyžaduje, no pomáha alkoholikovi znížiť spotrebu alkoholu.

Naďalej však platí, že akákoľvek liečba nemôže byť úspešná, ak nevychádza z vôle samotného pacienta.

Závislosť od alkoholu je ochorenie mozgu s progresívnym priebehom. Pri rozvoji závislosti zohrávajú dôležitú úlohu najmä genetické faktory, ktoré predstavujú až 60 % riziko vzniku ochorenia. Alkohol je jedom pre väčšinu orgánov v tele, zapríčiňuje viac ako šesťdesiat diagnóz. A to nie sú všetky škodlivé účinky nadmerného pitia. Závislosť jedného človeka ovplyvní negatívne život celej jeho rodiny, blízkych, priateľov. Má dopad na jeho sociálny život i pracovný výkon.

Závislosť od alkoholu je ochorenie, ktoré je potrebné liečiť. Aby bola liečba úspešná, dôležitá je motivácia jedinca – to, či si dostatočne uvedomuje svoj problém závislosti a aká nutná v jeho prípade liečba je. Až potom mu lekár-psychiater môže navrhnúť vhodnú terapiu. Dosiaľ to znamenalo psychoterapeutickú starostlivosť (či už individuálnu alebo skupinovú) a farmakologickú liečbu. Cieľom bola úplná abstinencia pacienta. „Iné prístupy v liečbe sme zatiaľ nevyužívali,“ hovorí MUDr. Boris BODNÁR, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Košiciach. „Nový pohľad na možnosti liečby nám umožní osloviť a motivovať väčší počet pacientov, aby sa začali liečiť." Primárnym cieľom novej liečby s využitím účinnej látky nalmefén nie je úplná abstinencia, ako to bolo doteraz, ale znižovanie nadmernej konzumácie alkoholu. Nalmefén pôsobí na mozgový motivačný systém, ktorý je u pacientov so závislosťou od alkoholu poškodený. Znižuje posilňujúce účinky alkoholu, čím znižuje nutkanie na pitie. V klinických štúdiách znížili pacienti liečení nalmefénom konzumáciu alkoholu prvý mesiac o 40 % a po šiestich mesiacoch o 60 %.

Nový liek prináša na Slovensko farmaceutická spoločnosť Lundbeck, ktorá sa zameriava na liečbu depresie a úzkosti, psychotických porúch a schizofrénie, Alzheimerovej choroby, Parkinsonovej choroby, epilepsie a Huntingtonovej choroby. Výskumné centrá spoločnosti sú v Dánsku, Číne a v Spojených štátoch.Ďalšie informácie nájdete na www.lundbeck.com.

 

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB