Predlohou pre americký rodinný film Hlad po tanci sa stali osudy skutočne žijúceho dievčaťa. Slovo „rodinný“ treba zdôrazniť, pretože hlavná hrdinka odmieta kvôli dosiahnutiu štíhlej línie jedlo – a keď sa vám niekto blízky pred očami dobrovoľne „uhladuje“ takmer k smrti, to už nie je problém iba jeho samého.

Koncom 18. storočia postavili pri prameni železitej vody v Pezinku kúpele. Tie sa neskôr stali akousi filiálkou Psychiatrickej kliniky v Bratislave pre doliečovanie chronicky chorých pacientov. Dnes je tu vybudovaná moderná psychiatrická nemocnica.

MUDr. Jozef BENKOVIČ, primár Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore, je autorom publikácie Patologické hráčstvo, v ktorej zhrnul svoje poznatky o faktoroch, ktoré z obyčajného hráča robia patologického, teda gamblera, a o metódach liečby tejto závislosti.

Prof. PhDr. Peter ONDREJKOVIČ, DrSc. pracuje v Centre výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Ako sociológ sa venuje otázkam metodológie spoločenskovedného výskumu, socializácie mládeže, sociálnej patológii a kriminológii.

- Robili sme štúdie o životnom štýle dvanásť- až osemnásťročných detí z petržalských škôl. Sú varujúce. Polovica pozná niekoho, kto berie drogy, tretina má takého kamaráta. Dvanásť percent z nich aspoň raz v živote fajčilo marihuanu, dve percentá užili heroín. Väčšina z týchto detí trávi voľný čas pri televízii alebo počítači... - Môžem vás prerušiť?

Holandský autor Johan Huizinga v svojej originálnej práci Homo ludens tvrdí, že ľudská kultúra vzniká a rozvíja sa v hre a ako hra. Jeho kniha je „chválou hravosti“. Avšak tento „mesiac“ má aj svoju odvrátenú stranu, kedy hra prestáva byť pozitívna a stáva sa negatívnym fenoménom, psychopatologickou poruchou, závislosťou, ktorá ničí človeka i jeho rodinu. Záujemcom o túto tému predstavujeme monografiu venovanú liečbe patologického hráčstva.

Citovo závislý človek má dojem, že nie je úplný, alebo že je prázdny. Prahne po láske, je ako nádoba s deravým dnom, ktorú by láska celého sveta nedokázala naplniť. Kanadská psychologička Marie-Chantal Deetjens napísala knihu, po prečítaní ktorej ľahko identifikujeme, kto je citovo závislý, prečo sa tak veľmi trápi a čo má urobiť, aby sa z citovej závislosti dostal.

Kniha publicistických rozhovorov so zainteresovanými profesionálmi, reprezentatívna publikácia o protidrogových aktivitách na Slovensku a zároveň prehľad o tom najlepšom, čo sa v oblasti prevencie a liečby všetkých závislostí (drogových, alkoholových, nikotínových, hráčskych a ďalších) na Slovensku deje.

Táto kniha je určená predovšetkým sociálnym pracovníkom, ktorí pracujú s rodinami, v ktorých sa vyskytlo týranie, s problémovými mladými ľuďmi, alkoholikmi a narkomanmi, s bezdomovcami, i s obeťami sexuálneho násilia.

Ak sa pokúšate prestať fajčiť, možno vám pomôžu rady, ktoré už úspešne vyskúšali mnohí bývalí fajčiari.

Nájdete nás na FB