Dvanásť uzdravujúcich krokov

Napísala 

- To najdôležitejšie, čo som chcela zistiť, bolo, či existuje čosi ako gény pre alkoholizmus, či sa proste závislosť dedí. Pila mama, pila som ja, je pochopiteľné, že som mala strach o svoje deti, aby v rodinnej tragédii nepokračovali, - hovorí Gabriela. A tu je jej príbeh.

GABRIELIN NAJDRAHŠÍ DRINK

Povrchný pohľad povie jediné: táto žena dostala od sudičiek to najlepšie. Okrem tváre a postavy filmovej hviezdy aj inteligenciu a citlivosť. Povolanie lekárky, manžela úspešného právnika, dve vydarené deti. Vilu  v najvychytenejšej štvrti. Po promócii miesto na lekárskej fakulte.

Neverte povrchným zdaniam ružového života. Väčšinou klamú.

- Šlo to rýchlo, - konštatuje dnes. - Stačili dva roky a prepila som sa až na dno.

To, čo ukrývalo pozlátko atraktívnej ženy, bolo osamelé detstvo spolužiakmi vysmievanej dcéry slobodnej matky, bez otca, ktorého nikdy nepoznala, s mamou, ktorá si žiaľ opustenej milenky ženatého muža utápala v lacných vínach, po ktorých ju bolieval "celý človek" a kedy sa jej jedinou oporou stávala malá Gabriela. Vtedy úloha nad jej sily, možno tam však sú korene jej citlivosti pre potreby iných, vedúcej často až k sebaobetovaniu. Ale možno preto aj roky prechádzala mlčaním častú manželovu neprítomnosť a jeho košele, z ktorých bolo cítiť vône iných žien. Klasická situácia podvádzanej manželky, zapchávajúcej si oči a uši zo strachu, aby neskončila sama ako jej mama. Sprvu si len sem-tam večer naliala, keď na neho márne čakávala a keď na druhý deň počúvala jeho nepravdepodobné výhovorky. Ona sa  tvárila, že mu verí, on, že nevidí  ubúdajúci  obsah fliaš v bare.

Až pokým sa jej situácia nevymkla z rúk. Už pila otvorene, v práci nebola bez toho schopná predstúpiť pred študentov. Kolegovia ju doviezli domov nepríčetnú a pošpinenú vlastnými zvratkami. Vtedy on vyhodil všetky fľaše a Gabriela, pokorená a zúfalá, sľubovala, že už nebude. Kvôli deťom a kvôli záchrane manželstva. Myslela to vážne. Ako dôkaz, že je z nej opäť starostlivá manželka, mu dokonca kúpila darček - pánsky parfém. Keď na ňu opäť prišla triaška, nenašla doma ani jedinú fľašu.

Dodnes si pamätá cenu toho parfému. Stál štyristo tridsaťpäť korún.

Bol to ten najdrahší drink, aký kedy pila.

Dnes sa už usmieva: - Ten parfém za to stál, pretože až vtedy som úplne pochopila, že si so sebou neviem rady.

Manžel ju opustil, deti sa za ňu hanbili tak, ako kedysi ona za svoju mamu.  Gabriela narazila až na dno. Odraziť sa od neho jej pomohli ľudia, ktorí ju nezavrhli, pretože sami  podobným predpeklím prešli. Gabriela potom  opäť sadla do školských lavíc, aby študovala tentokrát psychológiu a aby mohla robiť to, čo takmer v štyridsiatke našla ako zmysel svojho života - pomáhať iným dostať sa zo závislostí.

TO, ČO SA DEDÍ

A ako to teda je? - Najnovšie výskumy potvrdzujú, že čosi ako gén alkoholizmu neexistuje. Dedia sa dve veci: slabší metabolizmus, teda nižšia schopnosť odbúravania alkoholu z organizmu a po druhé, nižšia schopnosť vyrovnať sa s emocionálnou záťažou. Starosti, ktoré iný dokáže vyriešiť, tohto človeka zvalcujú tak, že potrebuje  barličku, o ktorú by sa oprel - a alkohol mu ju poskytne. Alkoholizmus teda viac ako choroba tela je chorobou nešťastnej duše.

A sme opäť pri tom, čo sme už počuli  z rôznych zdrojov: - Závislosť, či už na alkohole, droge alebo nikotíne, to nie je len  nezvládnuteľná túžba organizmu po ďalšej dávke. Je to nevyrovnanosť psychiky, hlboká nespokojnosť so sebou samým, so svojím miestom a vzťahmi k okoliu. Nedostatok sebavedomia, neúcta k sebe, sebanenávisť, -  zdôrazňujú aj Anonymní alkoholici, celosvetovo pôsobiaca spoločnosť ľudí, ktorí sa delia o svoju skúsenosť, vieru, silu a nádej, aby uzdravili seba  a neskôr pomáhali aj iným. - So všetkými negatívnymi pocitmi voči sebe samému sa Anonymní alkoholici konfrontujú - a tým sa učia žiť ináč.

PROGRAM NA CELÝ ŽIVOT

Toto hnutie založili v tridsiatych rokoch dvaja bývalí alkoholici. Jeden utopil v poháriku kariéru právnika, druhý začal piť, keď prišiel po krachu na burze o majetok. Obom pomohla jednoduchá myšlienka. Keďže svoj problém s pitím  nedokázali zvládnuť vlastnými silami, zverili jeho vyriešenie vyššej sile. Nebola to cirkevná idea, predstava viery vo "fúzatého deduška na obláčiku", ktorý by mal odstraňovať ich problém, im nesedela. - Môžeš si vybrať svoju koncepciu vyššej sily, - hovoria dnes ich nasledovníci. - Nemusí to byť Boh ako pán nebies, rovnako účinná je predstava tvorivého vesmíru, kozmickej energie, symbolu prírody. Už si spoznal, že vôľa piť nestačí. Treba sa zveriť silnejšej vôli, prehodnotiť svoj život a zmeniť sa. Ináč máš len malú šancu na vyliečenie. -

Anonymní alkoholici počas desiatok rokov svojej existencie prepracovali systém dvanástich krokov, ktoré privedú človeka z okraja spoločnosti k nájdeniu plnohodnotného zmyslu života. Ich výsledky sú vysoko efektívne. V princípe ide o to: priznať svoju bezmocnosť voči alkoholu a zveriť uzdravenie Bohu alebo vyššej sile, každý podľa toho, ako tento pojem chápe. Urobiť radikálnu morálnu inventúru vlastného života a charakteru. Pokorne požiadať vyššiu silu, aby odstránila charakterové chyby. Ospravedlniť sa všetkým, ktorým človek ublížil. V modlitbách a meditáciách prosiť o vedenie.

Alkohol je iba symptóm, preto AA kladú taký dôraz na osobnú inventúru, ktorá odhalí hlbšie príčiny závislosti. Namiesto doterajších obáv čerpajú silu z viery. Nehovoria tým, s ktorými sa potrebujú zmieriť, že sa dali na duchvnú cestu, len im vysvetlia, že na to, aby sa zbavili závislosti, sa potrebujú vyrovnať s minulosťou. Pri každodennej modlitbe alebo meditácii, ktoré nie sú formálnym odriekaním naučených slov, ale hlbokým ponorením sa do samého seba, posilňujú vlastnú intuíciu. Je zaujímavé, že členovia tohto hnutia zisťujú, že sa nielen zbavili  závislosti, ale urovnali si aj vzťahy s blízkymi ľuďmi, boli schopní sa lepšie presadiť, získať si priateľov, našli si prácu, v ktorej boli spokojní a mali finančný úspech. Najlepšou zárukou abstinencie sa pre nich stala intenzívna práca s ďalšími alkoholikmi, ktorí potrebovali pomoc.

Dôležitá je aj podpora skupiny, ktorá človeka akceptuje takého, aký je aj vtedy, keď ho možno odvrhli i najbližší. Prvá skupina AA vznikla roku 1935. O trinásť rokov nato boli založené skupiny pre manželských partnerov a priateľov, dnes už existujú aj skupiny pre mladistvých.

 

Dvanásť krokov Anonymných alkoholikov

1. Priznali sme svoju bezmocnosť voči alkoholu a to, že naše životy začali byť neovládateľné.

2. Dospeli sme k viere, že len sila väčšia ako naša vlastná obnoví naše duševné zdravie.

3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha (vyššej sily), takého, ako ho sami chápeme.

4. Urobili sme dôkladnú a radikálnu morálnu inventúru svojho života a samého seba.

5. Odkryli sme pred Bohom/vyššou silou, sami pred sebou a pred inou ľudskou bytosťou presnú povahu svojich chýb.

6. Dovolili sme, aby Boh/vyššia sila odstránil naše charakterové chyby.

7. Pokorne sme Boha/vyššiu silu požiadali, aby naše nedostatky odstránil.

8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a ktorým to chceme vynahradiť.

9. Rozhodli sme sa napraviť svoje chyby vo všetkých prípadoch, keď to situácia dovolí, s výnimkou, že by sme im alebo iným uškodili.

10. Pokračovali sme každý večer v osobnej inventúre, a keď sme urobili chybu, priznali sme ju.

11. Pomocou modlitby alebo meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom/vyššou silou, a modlili sa iba za to, aby sa nám dostalo poznania jeho vôle a sily uskutočniť ho.

12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a v dôsledku toho sme prejavili snahu odovzdávať toto posolstvo ostatným alkoholikom a uplatňovať tieto princípy vo všetkých činnostiach.

 

KONTROLUJETE SVOJU HMOTNOSŤ?

Systém dvanástich krokov pomáha nielen alkoholikom, narkomanom, ale napríklad aj tým, ktorí majú permanentné problémy s peniazmi, a tým, ktorí potrebujú schudnúť. Informácie o skúsenostiach klubov Anonymných prejedačov priniesla zo sympózia v Kanade MUDr. Zora Gerová: - Je to len jedna tehlička poznania, pre obezitu existujú aj endokrinologické a iné dôvody, skúsenosti týchto klubov však potvrdzujú, že aj nadváha je choroba zapríčinená nevyrovnanou psychikou. Každý človek má organizmus nastavený na optimálne fungovanie, existuje preň stravovací a pohybový režim, ktorý mu robí dobre, udržuje jeho vitalitu a hmotnosť. Musí však byť v psychickej a emočnej rovnováhe. Keď je človek vybudený, nadšený, keď jeho život naberá obrátky k lepšiemu, keď je plný elánu - aj jeho metabolizmus rýchlejšie spaľuje. Keď je nešťastný, metabolizmus sa znižuje, k tomu pristupuje zvýšená konzumácia jedla, najmä sladkostí, ktoré sa stávajú náhradou za citové strádanie. Ustavičné diéty s jo-jo efektom znižovania a zvyšovania hmotnosti vybudia rovnovážny mechanizmus a nastavený bod sa zakaždým o čosi zvýši.

Čo teda pomáha? - Treba chudnúť tak, aby si to organizmus nevšimol. Ak voči nemu použijeme násilie, zapne všetky sily, aby sa dostal do pôvodného stavu. Ak to robíme často, zneistie, nechá si radšej tukovú rezervu a rovnovážny bod zvýši. Sporovlivý genotyp si môže telo vypestovať tak, že beží úžasne hospodárne, čokoľvek mu dáte, využije do poslednej kalórie. To sú tie typy, ktoré priberajú aj z mála. Pretože aj ich výdaj energie je väčšinou malý. Treba si uvedomiť jedno: bez pohybu jednoducho nedosiahnete trvalé schudnutie. Každý deň treba cvičiť minimálne pol hodinu a to spôsobom, ktorý vás teší a nie ktorý pociťujete ako nepríjemnú povinnosť. Aj keď váha nejde prudko dole, počkajte si tri-štyri mesiace a úbytok zbadáte sami. –

ANTI-OBEZITNÉ VARIÁCIE AA

1. Priznávame, že náš vzťah k jedlu je chorobný a že sme voči nemu bezmocní.

Prvý krok vedie k poznaniu, že človek nedokáže udržať jedenie v zdravých hraniciach, buď sa príliš obmedzuje alebo naopak, konzumuje nekontrolovateľné množstvá. Predovšetkým musí prestať obviňovať seba a iných za zlyhávanie v tejto oblasti. "Mnohí z nás sa narodili s predispozíciou na poruchy v príjme potravy, u iných závislosť vyplýva zo zlozvykov z detstva alebo z toho, že nedokážu primerane čeliť náročným životným skúškam. Ďalším slúži jedlo ako náhrada lásky, bezpečia, sebaistoty," hovoria zásady jedného z takýchto klubov. "Zdravý štíhly človek prestáva jesť, keď je sýty. My práve vtedy po ňom túžime ešte viac. Naše telo a myseľ nám dávajú falošné signály chuti, ktoré ľudia bez tejto poruchy nemajú. Aj keď na čas dokážeme kontrolovať príjem potravy, nakoniec sa vždy vraciame k prejedaniu. Je to choroba emócií a duše."

Pozrite sa priamo a pravdivo na svoj spôsob prijímania potravy, obezitu i sebadeštrukčnú činnosť, akou sú diéty, hladovky, vyvolávanie zvracania, vyzýva tento bod programu. Dosiaľ ste si možno nahovárali, že váš život je v poriadku, máte "iba" nadváhu, ale úprimná analýza často odhalí, aké konflikty v skutočnosti vládnu doma, v práci, vo vzťahoch k blízkym ľuďom, vo vlastnej sebarealizácii a v citovom živote. Nepochovávate to, čo skutočne cítite, pod spoločenskou pretvárkou? A potom jete priveľa, aby ste zasýtili úzkosť, strach, hnev, sklamanie, samotu, aby ste unikli tlaku problémov a nenaplneného života.

Ak si pripustíte vlastnú bezmocnosť voči jedlu, otvoria sa dvere k prekvapujúcej sile. Po prvýkrát akceptujete skutočnú pravdu o sebe: áno, mám problém s jedlom, áno, je to choroba.

2. Dospeli sme k presvedčeniu, že len sila väčšia ako naša vlastná obnoví naše zdravie.

3. Úprimne sme sa rozhodli prestať bojovať silou vôle a odovzdať celý svoj život do starostlivosti duchovnej sily vyššej ako sme my sami, každý do rúk takej, akú si ju vie predstaviť a v akú verí.

4. Urobili sme dôkladnú morálnu inventúru svojho života a seba samého.

Ako reagujete, keď sa situácia nevyvíja podľa vašich predstáv, keď sa k vám iní nesprávajú tak, ako by ste chceli? Ustúpite alebo skôr provokujete? Ste žiarliví? Manipulujete ľuďmi, ponižujete ich? Máte strach, že vás nevypočujú? Ste precitlivelí alebo agresívni? Príliš vám záleží na mienke iných? Akceptujete právo na vlastné chyby alebo sa za ne obviňujete? A ako sa staviate k chybám iných? Dokážete im odpustiť?

Pýcha a strach, úzkosť, zlosť a žiarlivosť, pocity menejcennosti a obviňovania, nedostatok dôvery v ľudí, vrátane seba - to sú základné pocity, prispievajúce k vytváraniu závislosti na jedle. Klamanie samých seba, že vy ich nemáte, je deštrukčné. Pokrytectvo škodí. Dôležité je zistiť aj to, či sa neutápate v sebaľútosti, či patríte k tým, ktorí sú vďační za to, čo majú, alebo sústreďujete pozornosť skôr na to, čo nemáte.

Napíšte si zoznam vašich základných vlastností, negatívnych i tých dobrých, na ktoré ste hrdí. Venujte jeho vypracovaniu primeranú pozornosť, je dôležitým krokom k vášmu uzdraveniu.

5. Priznali sme Bohu (vyššej sile takej, akú ju chápeme), sebe samému a ďalšiemu človeku svoje chyby.

Nájdite si niekoho blízkeho, najlepšie človeka, ktorý podobnou katarziou tiež prešiel, práve preto dokáže pochopiť aj vaše najhoršie poklesky a nezavrhne vás za ne.

6. Dovolili sme, aby Boh/vyššia sila odstránil/a naše charakterové chyby.

K tomuto kroku patria duchovné cvičenia, modlitby, meditácie, rozjímanie v prírode či osamote, ktorými závislý človek prosí o pomoc. Áno, bol som agresívny, áno, bola som hádavá, ale teraz prosím, aby táto vlastnosť odo mňa odišla. Proste sa odovzdáme, nebojujeme, nevynakladáme vedomé úsilie o zmenu, len si úprimne želáme, aby sa udiala. Tu je dôležité, aby sa do podvedomia dostali silnými emóciami - pokorou a túžbou po zmene - podfarbené vety o tom, ktoré vlastnosti chcete zlepšiť. Účinok zosilnia obrazové predstavy seba samého v nových, pozitívnych situáciách - vyšli ste si na príjemnú vychádzku s rodinou, šéf vám blahoželá k dobre vypracovanému projektu, dieťa donieslo jednotku zo školy, stojíte na váhe, ukazujúcej vysnenú hmotnosť, cvičíte, bez zaváhania volíte medzi ovocím a zákuskami.

7. Pokorne sme Boha/vyššiu silu požiadali, aby odstránil/a naše nedostatky.

V tomto a predchádzajúcom kroku ide o hlboké uvedomenie si, že vám nevyhovuje sebadeštrukčné správanie a že sa naozaj chcete zmeniť. Mnoho ľudí sa totiž bojí aj pozitívnej zmeny svojho tela, pretože potom by už nemali podvedome čomu pripisovať vinu za vlastné zlyhania. Niektoré ženy nechcú byť opäť príťažlivé, pretože s tým prichádzajú príležitosti k novým vzťahom s mužmi a teda aj k možným citovým zraneniam, voči ktorým sa obrnili "múrom" z tuku. Všetky tieto podvedomé mechanizmy musia vyjsť na povrch, aby mohli byť vyliečené.

8. Napísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a ktorým to chceme vynahradiť.

Tento krok má vyjasniť vzťahy k ľuďom a pocity, s nimi spojené. Keď ste niekomu ublížili, aké dôvody vás k tomu viedli. Zraňovali ste ich z hnevu, zlosti, závisti, pomsty?

9. Rozhodli sme sa napraviť svoje chyby vo všetkých prípadoch, keď to situácia dovolí, s výnimkou, ak by sme im alebo iným ľuďom uškodili, prípadne ich ešte viac zranili.

Častým prípadom je nevera. Ak partner o nej nevie, alebo iba čosi tuší, priznanie by manželskú krízu ešte viac prehĺbilo. V tom prípade je vhodnejšie napísať list, v ktorom človek uľaví svedomiu, zhodí kameň, ktorý ho ťažil, list spáli a začne budovať vzťah nanovo. Partner zmenu vycíti, pravda len v prípade, ak bola myslená úprimne.

Keď zistíte, že ste urobili chybu, okamžite sa ospravedlňte. Nenechávate rany hnisať a vnáša to pozitívne dimenzie do vašich vzťahov.

10. Vždy večer pokračujeme v osobnej inventúre dňa. Keď urobíme chybu, priznáme si ju.

Neobviňujte sa ani nezatracujte za chyby, nikto predsa nie je dokonalý. Dôležité je povedať si: áno, urobil som to a chcem to napraviť.

11. Pomocou modlitby alebo meditácie zdokonaľujeme svoj kontakt s vyššou silou.

Je to každodenný dialóg, v ktorom kladiete otázky: ako sa správať v tejto situácii, ako riešiť daný problém, ako sa zmeniť? Ked sa dokážete stíšiť a počúvať, odpovede prichádzajú.

12. Výsledkom je duchovné prebudenie, používanie dvanástich krokov vo všetkých záležitostiach a pomoc iným ľuďom, ktorí o ňu požiadajú. Praxou sa stáva tichá reflexia kedykoľvek v priebehu dňa. Človek ľahšie rozoznáva príčiny svojich problémov a jasnejšie vidí aj to, čo treba urobiť, aby si obnovil vnútornú rovnováhu. Stále viac si je vedomý skutočných motívov svojich činov. Pri večernom prehľade predchádzajúcich 24 hodín nielen odkrývate oblasti, kde ešte máte na sebe pracovať, ale pripomeniete si aj to, v čom ste dobrí. Problémy už neberiete ako rany osudu, skôr ako úlohy, z ktorých sa máte poučiť. Lepšie vidíte aj pozitíva vo vašom živote a nezabúdate byť za ne vďační.

 

Viac o téme závislostí nájdete v knihe

Tak už dosť! Východiská zo závislostí

Kniha je vypredaná, nechystá sa dotlač. Rozhovory, ktoré boli autorizované, sú uverejnené na tomto webe v kategórii (roz)hovory o závislostiach.

 

 

 

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB