Táto kniha je určená predovšetkým sociálnym pracovníkom, ktorí pracujú s rodinami, v ktorých sa vyskytlo týranie, s problémovými mladými ľuďmi, alkoholikmi a narkomanmi, s bezdomovcami, i s obeťami sexuálneho násilia.

Kniha publicistických rozhovorov so zainteresovanými profesionálmi, reprezentatívna publikácia o protidrogových aktivitách na Slovensku a zároveň prehľad o tom najlepšom, čo sa v oblasti prevencie a liečby všetkých závislostí (drogových, alkoholových, nikotínových, hráčskych a ďalších) na Slovensku deje.

Citovo závislý človek má dojem, že nie je úplný, alebo že je prázdny. Prahne po láske, je ako nádoba s deravým dnom, ktorú by láska celého sveta nedokázala naplniť. Kanadská psychologička Marie-Chantal Deetjens napísala knihu, po prečítaní ktorej ľahko identifikujeme, kto je citovo závislý, prečo sa tak veľmi trápi a čo má urobiť, aby sa z citovej závislosti dostal.

Holandský autor Johan Huizinga v svojej originálnej práci Homo ludens tvrdí, že ľudská kultúra vzniká a rozvíja sa v hre a ako hra. Jeho kniha je „chválou hravosti“. Avšak tento „mesiac“ má aj svoju odvrátenú stranu, kedy hra prestáva byť pozitívna a stáva sa negatívnym fenoménom, psychopatologickou poruchou, závislosťou, ktorá ničí človeka i jeho rodinu. Záujemcom o túto tému predstavujeme monografiu venovanú liečbe patologického hráčstva.

- Robili sme štúdie o životnom štýle dvanásť- až osemnásťročných detí z petržalských škôl. Sú varujúce. Polovica pozná niekoho, kto berie drogy, tretina má takého kamaráta. Dvanásť percent z nich aspoň raz v živote fajčilo marihuanu, dve percentá užili heroín. Väčšina z týchto detí trávi voľný čas pri televízii alebo počítači... - Môžem vás prerušiť?

Prof. PhDr. Peter ONDREJKOVIČ, DrSc. pracuje v Centre výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Ako sociológ sa venuje otázkam metodológie spoločenskovedného výskumu, socializácie mládeže, sociálnej patológii a kriminológii.

MUDr. Jozef BENKOVIČ, primár Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore, je autorom publikácie Patologické hráčstvo, v ktorej zhrnul svoje poznatky o faktoroch, ktoré z obyčajného hráča robia patologického, teda gamblera, a o metódach liečby tejto závislosti.

Koncom 18. storočia postavili pri prameni železitej vody v Pezinku kúpele. Tie sa neskôr stali akousi filiálkou Psychiatrickej kliniky v Bratislave pre doliečovanie chronicky chorých pacientov. Dnes je tu vybudovaná moderná psychiatrická nemocnica.

„Prijatie do RETEST-u pokladám za svoju záchranu. Takmer som stratila rodinu a po čase by som stratila samu seba. Bol by to môj koniec. Som rada, že som mohla využiť ešte túto, určite poslednú šancu. Aj keď som príliš neverila, že dokážem presvedčiť samu seba, že môžem žiť bez drogy. Bez drogy, ktorú som nadovšetko milovala a kvôli ktorej som bola schopná spraviť čokoľvek. Chcela som ju vlastniť, no nakoniec ona vlastnila mňa.

“Vo svojej praxi poradenského psychológa vychádzam z hlbinne orientovaného pohľadu, ktorý hľadá korene toho, aký človek vlastne je, a príčiny psychických porúch hlboko v jeho detstve. Každé dieťa by si počas celého predškolského veku malo byť isté, že svet je bezpečné miesto.

Nájdete nás na FB