Liečime seba a svoju vnútornú rodinu

Liečime seba a svoju vnútornú rodinu

Napísala 

„Keď som prvý raz viedla dialóg s najrôznejšími prvkami svojho vnútra, ktoré po takejto pozornosti túžili už dlho, musela som sa usmiať, aká pôvabná, hlboko láskavá a všeobjímajúca práca to je. Práve pri práci s vnútornou rodinou som našla kotvu, priestor vrelej neutrality a zvedavého skúmania, súcitu so sebou, ktoré som si dovtedy nedokázala poskytnúť,“ spomína jedna z účastníčok seminára Internal Family System Richarda Schwartza, ktorá si naň prišla ujasniť, prečo má depresie, prečo je unavená a prepracovaná a prečo vždy viac dáva a prekračuje tak hranice svojich možností.

Richard Schwartz
TOHLE VŠECHNO JSEM JÁ
Terapie systémů vnitřní rodiny
Portál, 223 s.

Psychoterapeut Richard C. Schwartz vytvoril model Internal Family System pred štyridsiatimi rokmi. Je to systém, ktorý chápe ľudskú psychiku ako vnútornú rodinu zloženú z častí, ktoré upokojujú naše potreby, no niekedy môžu uviaznuť v nezdravých vzorcoch. Uzdraviť sa môžeme len vtedy, keď sa naučíme počúvať všetky naše časti a s láskavosťou ich vedieme k ich prirodzenému stavu: „Prichádzali za mnou ľudia, ktorým sa zrútil život. Všetko šlo dobre, úspešne, až do náhleho infarktu, rozvodu, úmrtiu dieťaťa. Dovtedy sa zameriavali na kariéru, majetok, ctižiadostivosť, no také bezmyšlienkovité pachtenie sa vedie zvyčajne ku katastrofe, k škodám na zdraví a vzťahoch.“

Richard Schwartz si v priebehu rokov, počas ktorých pracoval s psychikou klientov, všímal, že podobné súvislosti platia aj pre ľudstvo ako také. Že rovnako ako sú ľudia v zajatí svojich častí zachádzajúcich do extrémov a tým si škodia, aj krajiny posadnuté neobmedzeným rastom a bezohľadným naháňaním sa za konzumom spôsobujú veľké škody planéte a klíme. „Potrebujeme načúvať utrpeniu väčšiny ľudí a učiť sa namiesto súperenia s inými krajinami navzájom spolupracovať,“ vyzýva Richard Schwartz v svojom životnom diele, knihe Tohle všechno jsem já, ktorá práve vychádza v českom jazyku v nakladateľstve Portál. Okrem teórie prináša aj množstvo praktických cvičení.

Ukážky z knihy TOHLE VŠECHNO JSEM JÁ:

Keď som začala pracovať s vnútornou rodinou, viedla ma myšlienka návratu k prirodzenému právu na celistvosť, ktorú dosiahnem, keď budem venovať pozornosť a starostlivosť každej mojej časti, ktorá sa prejavuje milo alebo hrozivo, niekedy až bolestne. Uľavilo sa mi, keď som pochopila, že každá časť môjho vnútra, aj tá desivá či záhadná, mi prináša múdrosť, ak jej otvorím svoje srdce. Dialóg s týmito časťami mi poskytol užitočné vedomosti a vhľad. Časti medzi sebou dokonca viedli rozhovor, počas ktorého som objavovala nápady a odpovede na dovtedy neriešiteľné a komplikované otázky týkajúce sa môjho života. Odpovede prichádzali rýchle ako reakcie na slová, pohyb, písanie či kreslenie, ktorými klient pracujúci s IFS komunikuje so svojím vnútrom, dokonca aj s tými, ktoré ho predtým desili, či skôr najmä s nimi.

V svojom vnútri človek nachádza vražednú zlosť, hanbu, hrôzu, depresie a túžbu, poníženie a smútok. Okrem týchto temných častí máme v sebe aj dobré časti, ale aj tie potrebujú odvahu, aby sme sa im otvorili a dostali tak k svojmu nadaniu, inteligencii, citlivosti, vodcovským schopnostiam a empatii. Stelesňujú ich tzv. vyhnanci, manažéri alebo ochrancovia. Každá z týchto častí nesie pre nás dôležité posolstvo. Človek postupne spoznáva svoje Ja a lepšie preciťuje osem rysov IFS, ktorými sú kreativita, odvaha, zvedavosť, pocit zjednotenia, súcitu, jasného vnímania, pokoja a sebadôvery. To, čo sprvu prináša strach – vstúpiť do svojho vnútra a preskúmať svoje posadnutosti či neovládateľné reakcie a prevziať za ne zodpovednosť, – sa pomaly mení na dobrodružstvo. K skutočnému uzdraveniu totiž dochádza tým, že svoju pozornosť venujeme  práve tým častiam, ktoré to potrebujú najviac. Jungovskú terapiu a prácu s Tieňom posúva tento systém na vyššiu úroveň liečenia.

Potrebné zmeny nemôžeme urobiť bez nového modelu mysli. Ekológ Daniel Ch. Wahl tvrdí, že „ľudstvo dospieva a potrebuje nový príbeh, ktorý bude dostatočne silný a zmysluplný, aby podnietil globálnu spoluprácu a viedol kolektívnu reakciu na krízy, ktorým čelíme“. Sebe a svojim najbližším najlepšie prospejeme tak, že sa začneme viac starať o spoločné blaho, o prospech všetkého živého. Obrazne povedané, všetci sme na jednej lodi, v systéme podporujúcom život na planéte Zem. Myslenie v štýle „oni proti nám“, ktoré už príliš dlho určuje politiku medzi národmi, spoločnosťami a ľuďmi, je anachronické. Presvedčenie, že ľudia sú v podstate sebeckí a preto v tomto svete prežijú len najsilnejší, musí skončiť. Potrebujeme novú paradigmu, ktorá presvedčivo ukáže, že ľudstvo je v podstate dobré a úplne prepojené. S týmto pochopením môžeme presunúť centrum svojej angažovanosti od ega, rodiny a rasy k záujmu o ľudský druh, o všetko živé a o planétu ako celok. V svojej podstate je IFS systém budovania láskyplného vzťahu k svojmu vnútru (k svojim častiam) i vonkajšku (k iným ľuďom i k planéte Zem).

Túto knihu si môžete objednať v e-shope Martinusu tu:

Posledná úprava 28.11.2023

Nájdete nás na FB