Alzheimerfórum – pomoc pre rodinných opatrovateľov

Alzheimerfórum – pomoc pre rodinných opatrovateľov

Napísala 

Opatrovateľkami ľudí s Alzheimerovou chorobou sú v deväťdesiatich percentách prípadov ženy. Často ostávajú so svojou náročnou úlohou osamelé. Prieskumy ukazujú, že štyridsať percent z nich trpí depresiami. V Centre Memory v bratislavskej Petržalke pripravili sériu desiatich inštruktážnych videí, ktoré pomôžu včas identifikovať demenciu u blízkeho človeka a osvojiť si účinné spôsoby komunikácie s chorým v problematických situáciách.

„Domáce opatrovateľky, väčšinou príbuzné pacienta, manželky alebo dcéry či nevesty najčastejšie riešia bezpečnosť chorého, jeho zabúdanie a dezorientáciu, agresivitu, úteky z domu. Psychicky náročná je nielen komunikácia, ale aj prijatie faktu, že blízky človek nespoznáva ani členov vlastnej rodiny. Okrem toho sami bojujú s vyčerpanosťou, pocitmi bezmocnosti, vyhorením, nepochopením rodiny a okolia. Cítia sa izolované so svojím problémom a nevedia, na koho sa môžu obrátiť,“ zhrnula základné problémy domácich opatrovateliek (aj opatrovateľov) liečebná pedagogička Mária Wirth. Desať inštruktážnych videí pod spoločným názvom Alzheimerfórum, ktoré v Centre Memory nedávno predstavili, sa podrobnejšie venuje týmto naliehavým témam: Mýty a fakty o zabúdaní * Čo je to demencia? * Diagnostika demencie, liečba a pomoc rodine * Rodinná súdržnosť * Stereotyp ako pomocník * Podpora priateľského prostredia * Potreby moje versus tvoje * Chcem ísť domov! Čo s tým? * Agresivita. Ako na ňu * Ako zostať sám sebou. Ku každej časti odborníci z Centra Memory pripravili bedeker, v ktorom nájdete ďalšie informácie a praktické cvičenia.

Inštruktážne videá hľadajte na webových stránkach Centra Memory pod názvom Alzheimerfórum.Praktické tipy pre opatrovateľov:

•    Informujte ostatných členov rodiny o ochorení člena rodiny a naplánujte spôsob starostlivosti
•    Snažte sa ako rodina vzájomne sa podporovať
•    Dbajte na pravidelné návštevy u lekára chorého
•    Vytvárajte chorému dostatok príležitostí pre aktivity, ktoré zvládne vykonať čo najsamostatnejšie
•    Snažte sa v domácom prostredí pridržiavať stereotypov
•    V komunikácii zachovajte jeho dôstojnosť aj vtedy,  ak sa prejavuje neobvyklým spôsobom
•    Nepokúšajte sa o zlepšenie orientácie v  realite, ak to nie je potreba pacienta
•    Ak je príbuzný zmätený, snažte sa získať porozumenie pre jeho stav, všímajte si jeho emocionálnu stránku a oslovte ju
•    Myslite, že najdôležitejšie nie sú slová, ktoré vyslovíte, ale emócia, ktorú svojimi slovami zanecháte
•    Snažte sa vo svojom príbuznom objaviť opäť vám blízku osobu, potvrdzujte jeho pocity: Je to pre teba ťažké? Ako sa
      cítiš ? Máš strach? Čoho sa bojíš? Čo je pre teba najhoršie?
•    Ak pacient opakuje otázky, alebo výroky, snažte sa zachytávať emocionálne nabité slová, ktoré sú nositeľmi
      nenaplnenej potreby a zaujímajte sa o ne
•    Zapájajte do rodinnej komunikácie aj svojho blízkeho a prispôsobte mu tému aj zložitosť kladenia otázok
•    Ak sa prejavuje agresívne, nesnažte sa jeho emóciu tlmiť, pokúste sa ju zdieľať s ním
•    Po hnevlivom správaní analyzujte situácie, čo sa stalo predtým, než sa emócia objavila
•    Starajte sa aj o vlastné duševné zdravie, navštevujte podporné skupiny a vzdelávacie podujatia v okolí

Máte otázky, ktoré súvisiace so starostlivosťou o človeka s Alzheimerovou chorobou? V Centre Memory na telefónnom čísle 02/6241 4143 vám radi pomôžu.


V e-shope Martinusu si môžete objednať túto knihu venovanú opatrovateľom chorých na Alzheimerovu chorobu:

 

 

Posledná úprava 06.10.2021

Nájdete nás na FB