Prešporský pitaval

Napísala 

Viete, čo znamená slovo pitaval? Synonymum pre pomerne nový literárny žáner – knižne vydané a kriminálne a súdne prípady – sa odvodzuje od mena francúzskeho právnika a spisovateľa Francoisa Gayot de Pitavala (1673 – 1743), ktorý v 18. storočí ako prvý vydal zbierku takýchto pre čitateľov príťažlivých príbehov.

Nejde teda o detektívky, ale o skutočné kriminálne prípady. Na začiatku 19. storočia ich písali aj Alexis Willibald (1798 – 1871) a Julius Eduard Hitzig (1780 – 1849), ktorí pravidelne vydávali nemecké kriminálne prípady pod názvom Der Neue Pitaval. Na ne nadviazal český novinár Ergon Ervín Kisch svojim Pražským pitavalom. Vydavateľstvo PERFEKT prinieslo na pulty slovenských kníhkupectiev PREŠPORSKÝ PITAVAL s podtitulom Zločin a trest v stredovekej Bratislave. Jeho autorom je PhDr. Vladimír SEGEŠ, PhD., vedecký pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave, ktorý spracoval písané i nepísané pravidlá spolužitia rôznych vrstiev takého multietnického mesta, akým bolo v stredoveku slobodné kráľovské mesto Prešporok. Zaujímavým a čítavým spôsobom tak priblížil aj dnešnému čitateľovi zložitý feudálny uhorský právny systém, jeho zvykové právo, vrátane dnes už neznámych spôsobov trestu ako Boží súd či inkvizičné konanie. Ako sa v Prešporku hľadalo a nachádzalo právo? Aká bola mentalita ľudí žijúcich v stredoveku, aké mali predstavy o tom, čo je morálne, čo je zlé, čo si zaslúži trest a ako naplniť spravodlivosť? Vladimír Segeš preštudoval a spracoval aj dvadsaťpäť súdnych káuz - od drobných krádeží a výtržností, cez vydieranie, podpaľačstvo a násilnosti, až po znásilnenie a brutálne vraždy. Okrem iného sú svedectvom aj o tom, že každá doba posudzuje zločin a trest podľa vlastných kritérií.

 

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB