Bratislavský Edison

Napísala 

V Café Roland (Hlavné nám. 5) sedí pri vchode Turek, replika slávneho Kempelenovho hracieho automatu, ktorý údajne porazil aj Napoleona. Žiaľ, tento stroj šach nehrá. Bratislavský konštruktér a vynálezca Wolfgang Kempelen zostrojil šachový stroj r. 1770 na podnet Márie Terézie a absolvoval s ním dvojročné turné po Európe.

Stroj kúpil pruský kráľ Fridrich II., po ňom sa vystriedali viacerí vlastníci a napokon sa dostal do Múzea kuriozít v americkej Filadelfii. Súčasníci Kempelena upodozrievali, že vnútri automatu sedí geniálny trpasličí muž, ktorý ťahá figúrkami. Iní zas tvrdili, že Kempelen predal svoju dušu diablovi a dostal za to svoje výnimočné schopnosti. Traduje sa aj povesť, že automat zachránil život mladému ruskému šľachticovi, ktorý viedol vzburu proti cárovnej Kataríne. Kempelen ho údajne skryl pred prenasledovateľmi do útrob stroja. No a ruský šľachtic, ktorý bol skvelým šachistom, sa mu odvďačil tak, že jeho stratenú dušu vyhral od čerta späť. Pravdu sa už zrejme nedozvieme, lebo pôvodný šachový automat pri požiari v múzeu kuriozít r. 1854 zhorel. Bratislavčania verili, že Kempelena v jeho dome na Dunajskej ulici navštevuje čert, a keď deti neposlúchali, mamy ich strašievali: „Ak nebudeš dobrý, zanesiem ťa do Kempelenovho dvora!“

Wolfgang Kempelen (1734 – 1804), známy ako „bratislavský Edison“, založil v Bratislave manufaktúru na výrobu kartúnu a súkna, v Banáte zaviedol pestovanie ľanu, na Žitnom ostrove vybudoval zavlažovacie zariadenia, skonštruoval čerpacie stroje do uhorských soľných baní. Viedol práce pri rekonštrukcii Budínskeho hradu a stavbe hradného divadla podľa vlastného projektu. V Bratislave postavil pontónový most cez Dunaj a skonštruoval čerpadlá, ktoré dodávali vodu z Dunaja na bratislavský hrad. Pre cisársky zámok Schönbrunn vo Viedni zostrojil vodomet, ktorý stále funguje. Bol autorom prototypu vodnej i parnej turbíny, písacieho stroja pre nevidiacich a umelých končatín pre invalidov. Písal poéziu i drámy, skladal hudbu, preslávil ho však hlavne jeho šachový automat a hovoriaci stroj, ktorý vyslovoval hlásky i slová v niekoľkých jazykoch. R. 1770 ho Mária Terézia povýšila do šľachtického stavu. Po smrti Jozefa II. stratil svoje výsadné postavenie pri dvore, a keďže jeho príjmy nikdy nestačili pokryť náklady na technické experimenty, väčšinu života žil v chudobe a tak aj umrel.

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB