Prvé vydanie Výkladového slovníka gastronómie prináša viac než 5 200 slovenských a českých výrazov z oblasti gastronómie. Pomáha tak laikom i profesionálom zorientovať sa v kuchyni oboch krajín a porozumieť slovám, ktoré sú v oboch jazykoch odlišné.

Anglické slovo „smooth“ by sme do slovenčiny preložili ako „jemný“, alebo „hladký“. Smoothies sú veľmi populárne miešané kokteily, ktoré sa získavajú zmixovaním čerstvej zeleniny, ovocia a byliniek.

Peter Minárik – Daniela Mináriková: Rakovina a výživa. Mýty a fakty 2. Recepty. Zastavme rakovinu skôr, než vznikne, to je základná myšlienka publikácie, ktorá predstavuje potraviny s dokázateľne protirakovinovým účinkom. Nadväzuje na úspešný titul Rakovina a výživa. Mýty a fakty (2012).

Kniha publicistických rozhovorov so zainteresovanými profesionálmi, reprezentatívna publikácia o protidrogových aktivitách na Slovensku a zároveň prehľad o tom najlepšom, čo sa v oblasti prevencie a liečby všetkých závislostí (drogových, alkoholových, nikotínových, hráčskych a ďalších) na Slovensku deje.

Onkologické ochorenie je spojené s intenzívnym rastom a rýchlym množením nádorových buniek. V dôsledku toho sa zvyšujú nároky na prísun živín a energie.

Každý rok pribudne na Slovensku 600 nových prípadov rakoviny krčka maternice a viac ako 200 žien v dôsledku tohto ochorenia umrie. Pre každú rodinu, ktorej matka či dcéra si museli vypočuť takú vážnu diagnózu, je to vždy tragédia. A nemusela by byť, keďže rakovina krčka maternice patrí medzi tri preventabilné onkologické ochorenia. Preventabilné, teda také, ktorým sa preventívne dá predísť.

- Robili sme štúdie o životnom štýle dvanásť- až osemnásťročných detí z petržalských škôl. Sú varujúce. Polovica pozná niekoho, kto berie drogy, tretina má takého kamaráta. Dvanásť percent z nich aspoň raz v živote fajčilo marihuanu, dve percentá užili heroín. Väčšina z týchto detí trávi voľný čas pri televízii alebo počítači... - Môžem vás prerušiť?

Prof. PhDr. Peter ONDREJKOVIČ, DrSc. pracuje v Centre výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati v Zlíne. Ako sociológ sa venuje otázkam metodológie spoločenskovedného výskumu, socializácie mládeže, sociálnej patológii a kriminológii.

MUDr. Jozef BENKOVIČ, primár Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore, je autorom publikácie Patologické hráčstvo, v ktorej zhrnul svoje poznatky o faktoroch, ktoré z obyčajného hráča robia patologického, teda gamblera, a o metódach liečby tejto závislosti.

Koncom 18. storočia postavili pri prameni železitej vody v Pezinku kúpele. Tie sa neskôr stali akousi filiálkou Psychiatrickej kliniky v Bratislave pre doliečovanie chronicky chorých pacientov. Dnes je tu vybudovaná moderná psychiatrická nemocnica.

Nájdete nás na FB