Etela Farkašová opäť nastavuje zrkadlo dobe, v ktorej žijeme

Etela Farkašová opäť nastavuje zrkadlo dobe, v ktorej žijeme

Napísala 

Vlaňajšia nositeľka Anasoft Litery a Krištáľového krídla Etela Farkašová predstavila na tohtoročnej Bibliotéke svoju novú knihu Hodiny lietania. Jej texty si stabilne udržujú vysokú kvalitu, v podstate v nich viac ako o príbeh ide o filozofickú reflexiu, o schopnosť vidieť pod povrch a prinášať originálne svedectvá o časoch, ktoré žijeme. Tvorba Etely Farkašovej vyžaduje premýšľajúcich čitateľov, nie masových a povrchných, – a tých má. Prinášame stručné zápisky z myšlienkového sveta jedinečnej prozaičky, esejistky a filozofky:

– Táto kniha sa rodila dlho, aj postava, aj jej príbeh. Najskôr vznikla poviedka, no cítila som, že k téme mám ešte mnohé čo povedať. Ak majú hrdinky mojich kníh čosi podobné, tak možno to, že sa im v dnešnom svete žije ťažko, že nie sú schopné adaptovať sa na jeho povrchné a sebecké hodnoty, preto si vytvárajú vlastný svet. Citlivá Miriam z Hodín lietania hľadá náhradné kontakty, ktoré jej vyvažujú nedostatok ľudskej prítomnosti, vo svete zvierat. Nemám osobnú skúsenosť psíčkarky, pri popise jej charakteru som využila skúsenosť pozorovateľky.

Senzitívna výtvarníčka Miriam prežila veľa kríz a po desaťročiach života v zámorí sa vracia do rodnej Bratislavy, kde hľadá domov. Najskôr je však konfrontovaná so zlými susedskými vzťahmi, navyše sú jej spomienky na mesto, ktoré kedysi poznala, poznamenané transgeneračným prenosom posttraumatického syndrómu. Zaujala ma informácia, že stres, ktorý kedysi zažil jeden človek, poznamenáva aj jeho deti a dokonca ďalšie generácie, ktoré o danej situácii nemusia nič vedieť. Odpoveď na otázku, prečo som siahla práve po tejto téme, nie je jednoduchá. Chcela by som, aby si každý človek uvedomil, čím všetkým je určovaný, ako veľmi je dôležité všetko, čo vstupuje do jeho príbehu. A toto spája Miriam aj s Katarínou zo Scenára: obe hrdinky sa pýtajú, či je v silách jednotlivca určovať si sám logiku svojho životného príbehu, alebo či preberá mnohé, tušené aj netušené, od svojich predkov a na druhej strane, či on sám vtláča pečať ďalším generáciám, ktoré od neho závisia. Len keď si všetky tieto vplyvy uvedomí a prijme ich ako svoju súčasť, keď uzavrie témy viny a odpustenia, bude sa dobre cítiť aj v svojom vlastnom živote.

Som presvedčená, že vzťahy sú pre nás nesmierne dôležité, že nás formujú aj deformujú. Miriam si až vtedy, keď pochopí hĺbku tragédie, ktorú prežila jej matka počas vojny, dokáže prepísať vlastný príbeh tak, aby mal zmysel. Barličkou pri hľadaní odpovedí sa jej stávajú dialógy so psom. Písanie tejto knihy mi pomohlo pochopiť ľudí, ktorí potrebujú zvieraciu prítomnosť v svojej blízkosti. Pre Miriam je to záchrana, zviera jej pomáha prekonať posledný otras, ktorý ešte musí prežiť.

Svojimi postavami by som chcela nastaviť zrkadlo našej dobe. Ak vyhrávajú ľudia povrchní, bezcitní a agresívni, ale finančne a spoločensky silní, akoby si celá spoločnosť osvojila odkaz, že takto vyzerá úspech a že ak nekonáme rovnako, zlyhali sme. Moje hrdinky ukazujú, že sila osobnosti spočíva v ľudskejších a humánnejších vlastnostiach, v hodnotách, ktoré sú iné ako tie, ku ktorým smeruje táto doba. A že človek potrebuje tak korene, ako aj hodiny lietania.

Knihu Etely Farkašovej Hodiny lietania si môžete objednať v Martinuse po kliknutí na tento link:

 

Posledná úprava 06.10.2021

Nájdete nás na FB