V Sade Janka Kráľa

V Sade Janka Kráľa

Napísala 

Park na Viedenskej ceste vytvorili r. 1775 ako prvý verejný mestský park v Európe (Viedeň začala budovať svoje parky až o rok neskôr). Lužný les upravili len minimálne, v súlade s prebúdzajúcou sa myšlienkou návratu k prírode a v protiklade s dovtedajšími násilnými geometrickými úpravami záhonov a stromov.

Sieť chodníkov v tvare osemramennej hviezdy lemuje stromoradie. R. 1801 stál pod jedným z platanov samotný Napoleon, keď jeho vojaci odtiaľto ostreľovali mesto. R. 1809 park zasiahla veľká povodeň. Rozkvet parku sa začal v súvislosti s korunováciou Karolíny Augusty r. 1825, keď otvorili nový pontónový most, dôležitú prístupovú cestu na druhú stranu Dunaja. V 60. rokoch 19. stor. v sade vybudovali prvé detské ihrisko v prírode. Názov parku sa viackrát menil: Bürger Au, Brücker Au, Aupark, Tyršove sady a nakoniec Sad Janka Kráľa. Dnes sa rozprestiera na ploche 22 ha. Nájdeme tu fontánu v tvare lekna a sochu Janka Kráľa, revolučného básnika štúrovskej generácie, ktorý sa v parku rád prechádzal.

© Danica Janiaková

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB