Mikovíni a jeho nultý bratislavský poludník

Mikovíni a jeho nultý bratislavský poludník

Napísala 

Samuel Mikovíni (16861750), vynálezca hydraulického lisu a amalgačného aparátu, vynikajúci kartograf, ktorý vypracoval 70 máp uhorských stolíc a miest. Vytvoril tzv. nultý bratislavský poludník a prebojovával myšlienku stanovenia univerzálneho nultého poludníka.

Mikovíni spolupracoval s Matejom Belom pri príprave máp do jeho vedeckého diela Hungariae antiquae et novae prodromus (Posol starého a nového Uhorska, 1723). Projektoval ochranné hrádze na Dunaji pri Bratislave, Pešti a Budíne, reguloval Váh a Dunaj, odvodňoval močiare pri Komárne a inde. R. 1749 vypracoval projekt stavby kráľovského zámku v Budíne. Z Prešporku odišiel po desiatich tvorivých rokoch do Banskej Štiavnice, kde založil prvú banícku školu v Európe a vybudoval systém umelých jazier v okolí mesta.

© Danica Janiaková

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB