Messerschmidtove hlavy

Messerschmidtove hlavy

Napísala 

Na cintoríne, ktorý patrí Kostolu sv. Mikuláša (na svahu nad Mikulášskou ulicou), pochovali aj barokového sochára Františka Xavera MESSERSCHMIDTA (1736 – 1783). Jeho kamenný náhrobok sa dnes nachádza v lapidáriu Mestského múzea. Originálny rakúsky umelec žil v Bratislave od r. 1777 až do svojej smrti a vytvoril tu väčšinu zo 69 unikátnych charakterových hláv.

Niektoré z jeho diel môžete vidieť v Slovenskej národnej galérii a v Pálfiho paláci.

© Danica Janiaková

Posledná úprava 10.10.2021

Nájdete nás na FB