Bohovia, čím som si toto zaslúžil! Soľ, víno, zlaté šperky, vzácne amfory a ešte vzácnejšie jemné tkaniny, to všetko sa teraz váľa v blate, lebo títo barbari nie sú schopní vybudovať také cesty ako máme doma! A ak ich aj náhodou vydláždia, tak ich poriadne neoznačia!

Pod Novým mostom nastúpite na autobus číslo 29 a po polhodinovej jazde sa ocitnete na konečnej zastávke – rovno pod Devínskym hradom. Národná kultúrna pamiatka Devínsky hrad sa stáva múzeom v prírode. Správcom hradu je Mestské múzeum v Bratislave.

V Café Roland (Hlavné nám. 5) sedí pri vchode Turek, replika slávneho Kempelenovho hracieho automatu, ktorý údajne porazil aj Napoleona. Žiaľ, tento stroj šach nehrá. Bratislavský konštruktér a vynálezca Wolfgang Kempelen zostrojil šachový stroj r. 1770 na podnet Márie Terézie a absolvoval s ním dvojročné turné po Európe.

Galéria moderného umenia Danubiana Art Museum stojí na cípe polostrova a tvarom pripomína rímsku galéru uviaznutú na plytčine. Trávnatá plocha posiata sochami dopĺňa jedinečnú symbiózu umeleckých diel, modernej architektúry, vodnej hladiny, modrej oblohy, zelenej prírody a kamennej hrádze.

Dóm sv. Martina sa spája s menom vynikajúceho rakúskeho sochára Georga Rafaela Donnera (1693 – 1741). R. 1734 tu postavili nový barokový oltár s jeho oloveným súsoším sv. Martina, ktoré je dnes umiestnené v pravom rohu južnej lode. Zobrazuje sv. Martina, rímskeho vojaka pôvodom z Panónie, neskôr biskupa vo francúzskom meste Tours, ako milosrdného vojaka na koni, ktorý mečom pretína svoj vojenský plášť a polovicu dáva žobrákovi trpiacemu zimou.

V Carltone i na javisku SND od 30. rokov 20. stor. zneli populárne tanečné skladby slovenských autorov, hlavne tangá. Prvé slovenské tango Nepovedz, dievčatko, nikomu napísal Dušan Pálka r. 1932. Priam hviezdnou dvojicou sa stali hudobný skladateľ Gejza DUSÍK (1907 – 1988), autor desiatky operiet a dvesto piesní (mnohé z nich zľudoveli, ako Dve oči neverné, Rodný môj kraj, Poprosme hviezdy, Tak nekonečne krásna) a interpret jeho piesní František KRIŠTOF VESELÝ (1903 – 1977),

Ganymedova fontána pred Slovenským národným divadlom pochádza z roku 1888. Na objednávku Prvej prešporskej sporiteľne ju vytvoril bratislavský rodák sochár Viktor Tilgner. Orol s chlapcom – to je Zeus premenený na dravca a odnášajúci krásneho chlapca Ganymeda na Olymp do sídla bohov.

V rozsiahlom anglickom parku v Rusovciach stojí kaštieľ, ktorý v 2. pol. 19. stor. prestavali v tzv. windsorskom štýle – romantizujúcej anglickej neogotike. Veľkostatok r. 1908 kúpil gróf Elemér LOŇAI (Lonyay) s manželkou Štefániou Belgickou, vdovou po korunnom princovi Rudolfovi. V kaštieli žili až do r. 1945.

© Danica Janiaková

Najstarším exponátom výstavy na Bratislavskom hrade je miniatúrna kostená soška Moravianskej Venuše, takmer dvadsaťpäťtisícročný ideál ženy z inej doby, ako je tá dnešná, z doby, keď najdôležitejšie bolo prežiť a rodiť.

© Danica Janiaková

Pre nápadne modré steny a majolikovú strechu ho Bratislavčania nazývajú Modrý kostolík. Čo vieme o svätici, ktorej je kostol zasvätený, a prečo sa jej meno spája s Bratislavou?

Nájdete nás na FB