Donnerov svätý Martin

Donnerov svätý Martin

Napísala 

Dóm sv. Martina sa spája s menom vynikajúceho rakúskeho sochára Georga Rafaela Donnera (1693 – 1741). R. 1734 tu postavili nový barokový oltár s jeho oloveným súsoším sv. Martina, ktoré je dnes umiestnené v pravom rohu južnej lode. Zobrazuje sv. Martina, rímskeho vojaka pôvodom z Panónie, neskôr biskupa vo francúzskom meste Tours, ako milosrdného vojaka na koni, ktorý mečom pretína svoj vojenský plášť a polovicu dáva žobrákovi trpiacemu zimou.

V rozpore s legendou ho Donner zobrazil ako uhorského husára a dal mu tvár Imricha ESTERHÁZIHO (Esterházy), známeho mecenáša umenia, nazývaného „uhorský Medici“. V rokoch 1729 – 1732 podľa Donnerovho návrhu pristavili Kaplnku sv. Jána Almužníka, ktorú zdobia sochárove diela – dve sochy smútiacich postáv, sedem pašiových reliéfov a socha kľačiaceho arcibiskupa Imricha Esterháziho, ktorý je pochovaný v krypte pod kaplnkou. Esterházi do kaplnky investoval na tie časy obrovskú sumu 70 000 zlatých a socha v pokľaku mala zdôrazňovať jeho pokorné nasledovanie odkazu dobrotivého svätca. Nad oltárom kaplnky boli v pozlátenej zasklenej rakve uložené mumifikované pozostatky sv. Jána Almužníka.

© Danica Janiaková

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB