Kto som? Odkiaľ pochádzam a kam idem?

Napísala 

Sú také otázky, ktoré si - skôr či neskôr - kladie každý z nás, hoci vieme, že odpoveď môže byť len neistá. Jednou z nich je otázka, čo s nami bude, keď umrieme. Kniha Onen svět od nemeckého spisovateľa Johannesa Hemlebena je jedinečnou kolekciou predstáv rôznych kultúr a osobností o živote po smrti.

Johannes Hemleben vyštudoval prírodné vedy, pár rokov prednášal na univerzite, až nakoniec zakotvil ako farár v Obci kresťanskej. Napísal úspešné biografie Galilea Galileiho, Charlesa Darwina a Rudolfa Steinera. K týmto viackrát vydávaným bestsellerom sa zaradila aj jeho kniha Onen svet. Zhrnul v nej staroveké texty i nové úvahy súčasných filozofov. Začína citátmi z Egyptskej knihy mŕtvych, nájdeme tu staré grécke mýty (Herkula, Háda, pýthie v Delfách, Orfeove mystériá), cituje Sokrata i Cicera, Ježiša Krista a apoštola Pavla, hlásateľa Apokalypsy Jána, Danteho a Majstra Eckharta, Goetheho a jeho legendu o Faustovi, Lessinga i Kierkegaarda, Morgensterna i Strindberga, rozprávkára Andersena i antropozofa Rudolfa Steinera. Autor sám sa jednoznačne prikláňa k myšlienke reinkarnácie.

Nedá mi v tejto súvislosti nespomenúť moju starú mamu, tá s hlbokým poznaním človeka, ktorý všetko, čo pozná, pozná zo školy života, hovorievala: „Budeme vedieť, keď tam budeme.“
 

A ešte zopár citátov z knihy:
 

Všetky veľké náboženstvá jednoznačne chápali život po smrti ako samozrejmosť.

Carl Gustav Jung
 

Nech môžem prechádzať všetkými možnými premenami,

A pobývať vo všetkých sférach onoho večného sveta,

Ako si praje radosť môjho srdca!

Egyptská kniha mŕtvych
 

Mali by sme zvážiť i toto, priatelia, že ak je duša nesmrteľná, potrebuje našu starostlivosť nielen pre tú krátku chvíľu, počas ktorej máme svoj život, ale aj po celú večnosť. Áno, práve teraz sa ukazuje, akému veľkému nebezpečenstvu ide v ústrety ten, kto o svoju dušu zle dbá. Ak znamená smrť rozlúčenie so všetkým, potom by jej mal zločinec blahorečiť, pretože smrťou by sa zbavil svojho tela a spolu s dušou aj jej zlej povahy. Takto však, ak je nesmrteľná, dokáže duša uniknúť utrpeniu a samú seba zachrániť len vtedy, ak je šľachetná a rozumná. Duša totiž do podsvetia berie so sebou iba to, čo cvičila, na čom pracovala a čím bola živená, a to znamená, že hneď na začiatku cesty mŕtvy zbiera plody svojej ctnosti i svoje nectnosti.

Platón (Faidón)
 

Kto zasieva pre svoje sebectvo, zožne zánik; kto však zasieva pre Ducha svätého, zožne život večný.

Svätý Pavol: List Galaťanom
 

Videl som mŕtvych, mocných i prostých, ako stoja pred trónom, a boli otvorené knihy. Ešte jedna kniha bola otvorená, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa svojich činov zapísaných v týchto knihách.

Apokalypsa podľa Jána
 

Ó, světlo věčné, samo v sobě tkvící,

Jež chápeš se a rozumíš tak sobě,

Ty, s úsměvem se samo milující.

Dante Alighieri
 

Proč bych neměl přicházet tak často, jak zvládnu získavat nové znalosti, nové dovednosti? Odnáším si snad najednou tolik, že by nestálo za námahu pŕijít znovu? Nebo proto, že zapomenu, že jsem tu již byl? Dobře mi, že zapomenu. Vzpomínka na mé minulé stavy by mi jen dovolovala špatné zacházení se současností.  Nebo proto, že bych ztratil přespříliš času? Ztratil? Cožpak mohu něco zmeškat: Není snad celá věčnost moje?

Ephraim Lessing: Výchova lidstva
 

Jsem si jist, že tak, jak mne zde vidíte, jsem tady již tisíckrát byl, a také doufám, že se ještě tisíckrát vrátím.

J. W. Goethe na Wielandovom pohrebe
 

Neboť žádný člověk se ve svém životě zcela neukazuje být tím, kým je. Po smrti je již jen on sám, je plně sebou samým. Smrt je osvobozením vnitřní životní postavy ode všeho vnějšího, co ji potlačovalo a drželo ve skrytosti.

Friedrich W. J. Schelling
 

Umírá-li duch, stává se člověkem. Umírá-li člověk, stává se duchem.

Život je počátkem smrti. Život je zde kvůli smrti. Smrt je zároveň ukončení i počátek, odloučení i bližší spojení se sebou samým. V umírání to, co je smrtelné, náhle zaduní ve svých základech, ale to, co je nesmrtelné, začíná jasněji svítit a poznává sebe sama.

Novalis
 

Pohledem z našeho světa je okamžik smrti událostí, která je nezměnitelná a očekávaná často se strachem a úzkostlivostí. Oproti tomu z druhé strany, tedy z hlediska večnosti, je okamžik umíraní pro umírajícího odložením tela, vítězstvím ducha, jakýmsi vymaňováním se ducha z fyzických pout. Tak to prožívá ten, kdo právě zemřel, a tu se mu smrt jeví jako největší, nejnádhernější a nejvýznamnější událost.

Rudolf Steiner
 

Očekávám, že si ponechám svoji ústřední buňku, či co to je, co tvoří jádro mé osobnosti. Očekávám, že i nadále budu nacházet určité podmínky k životu, jako jsem je nacházel tady na Zemi, a že se jim budu přizpůsobovat, jako se přizpůsobuji těm zde.

Henry Ford
 

Rostlinný klíček v sobě nese rostliny a ne zvířata: v přírode zůstavá všechno tím, čím je. Moje lidská substance se stane opět lidským jevem, nebo, chceme-li mluvit platónsky, moje duše si znovu postaví tělo... budu tím, či jsem!

Johann G. Herder
 

Na Slovensku zakúpite túto knihu v sieti vybraných kníhkupectiev, alebo si ju môžete objednať na tel. č. 02/556 45 189 a e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB