Život ako v tlakovom hrnci

Život ako v tlakovom hrnci

Napísala 

Máte pocit, že vami váš blízky manipuluje, kontroluje vás, klame vám, často iracionálne vybuchne a útočí? S vysokou pravdepodobnosťou má hraničnú poruchu osobnosti. Čo to presne je a aký dopad môže mať na vás život s človekom, ktorý dokáže nečakane vybuchovať ako tlakový hrniec? Aký môže mať takýto život dopad na deti – a najmä, čo s tým dá robiť?

Paul T. Mason, Randi Kreger

ŽIVOT V PAPIŇÁKU
Hraniční porucha ve vztazích
Portál, 296 s.

Paul T. Manson je klinický psychológ, ktorý sa špecializuje na klientov s hraničnou poruchou osobnosti a na prácu s ich rodinami. Randi Kruger založila internetové stránky a podporné skupiny, ktoré pomáhajú takýmto rodinám. Roku 1998 napísali knihu, v ktorej zhrnuli svoje osobné aj profesionálne skúsenosti a ktorá odvtedy pomohla porozumieť tejto deštruktívnej poruche tisíckam rodín. Vyšla v pätnástich jazykoch a v miliónovom náklade, teraz už v treťom, prepracovanom a aktualizovanom vydaní. Čitatelia okrem poďakovaní píšu autorom aj to, že už len fakt, že dokázali škodlivé správanie svojich blízkych dešifrovať a naučili sa základné techniky, ako si nastaviť hranice, zmenil ich životy k lepšiemu.

Táto kniha je teda určená tým, ktorí odpovedia áno na niektoré z týchto otázok: je váš vzťah zameraný len na potreby a túžby vášho blízkeho a nikdy na tie vaše? Skúšali ste už miliónkrát vysvetliť svoj pohľad na vec, a nikdy to neprešlo? Správa sa váš blízky pred druhými ľuďmi normálne, ale keď ste sami, uráža vás, nadáva vám a správa sa aj inak zle? Prekrúca to, čo hovoríte, a obracia vaše slová proti vám? Obviňuje vás a kritizuje? Stáva sa, že to, čo hovorí, nedáva logický zmysel? Manipuluje vami a klame, povie čokoľvek, len aby dosiahol to, čo chce? Potrebuje mať nad všetkým kontrolu? Cítite sa vyčerpaní, zmätení, preťažení, deprimovaní, frustrovaní či načisto nepochopení? Byť vo vzťahu s niekým, kto má HPO, je v jednej chvíli raj a v nasledujúcej peklo, tak rýchle sa menia jeho nálady. Všetci – okrem osoby s HPO – si uvedomujú, že jej správanie je toxické a škodlivé.

Nájdete tu definície viacerých porúch osobnosti, predovšetkým hraničnej, narcistickej, antisociálnej a histriónskej – a otázky, ktoré vám pomôžu definovať problémy s komplikovaným blízkym človekom. Už len pochopenie, o aký typ poruchy ide, pomáha tým, ktorí sa topia v nevypočítateľnom víre vzťahu s osobou, ktorá takúto poruchu má. Druhá časť knihy ponúka niektoré kroky na vystúpenie z emočnej horskej dráhy a na prevzatie kontroly nad vaším životom. Nájdete tu techniky a návody, ako urobiť zmeny v sebe samom, ako porozumieť všetkému, čo sa okolo vás deje, ako si nastaviť hranice a dokázať presadiť vlastné potreby jasne a sebaiste. Dôležitou kapitolou je aj návod, akým spôsobom ochrániť pred človekom s hraničnou poruchou osobnosti deti.

UKÁŽKY Z KNIHY ŽIVOT V PAPIŇÁKU:

Prvá skupina ľudí, ktorým diagnostikovali hraničnú poruchu osobnosti (ďalej už len HPO), patrí ku konvenčnému typu. Títo ľudia si uvedomujú, že HPO majú, trápia sa a vyhľadávajú liečbu. Pomerne často si ubližujú, majú za sebou aj pokusy o samovraždu. Druhá, početnejšia skupina sa domnieva, že žiadne problémy nemá. Svoje trápenia premietajú do druhých a neprijímajú žiadnu zodpovednosť za svoje činy. Prijatiu terapie sa urputne bránia; trvajú na tom, že ich problém spočíva v necitlivosti alebo krehkosti ľudí okolo nich. Zo všetkého obviňujú svojich blízkych. Tento typ ľudí sa o samovraždu určite nikdy nepokúsi.

Môže byť ťažké určiť, ktoré správanie človeka ešte je normálne a ktoré už nie. Tieto otázky by vám mohli pomôcť: hovoria vám ľudia so zdravými vzťahmi, že nechápu, ako môžete tolerovať isté správanie vášho blízkeho? Snažíte sa vyhýbať kontaktu s týmito ľuďmi? Máte pocit, že musíte občas skrývať to, ako sa k vám váš blízky správa? Oklamali ste niekedy iných ľudí, aby ste ochránili ich pohľad na váš vzťah? Máte zdravotné problémy, ktoré by mohli súvisieť so stresom? Začína sa u vás vyvíjať klinická depresia? Máte pocit bezcennosti? Cítite sa unavení a máte problém sa sústrediť? Nie ste už schopní postaviť sa za to, čomu veríte? Robíte rozhodnutia zo strachu, pocitu povinnosti a previnilosti?

Nikto vás nemôže prinútiť, aby ste sa cítili menejcenní, bez vášho súhlasu. (Eleanor Rooseveltová)

Mnohí ľudia, ktorí milujú niekoho s HPO – predovšetkým tí, ktorí si tento vzťah vybrali –, sa počas celého života snažia riešiť veci za druhých ľudí a zachraňovať ich. Podľa odborníkov je však potrebné nechať ľudí s HPO, aby sa starali sami o seba, a nerobiť za nich veci, ktoré môžu urobiť sami. Najlepší spôsob, ako im pomôcť, je pracovať na sebe. Musíte dávať na prvé miesto seba, aby ste sa nestratili v svojich a jeho problémoch.

Pochopte, že nie ste zodpovední za chorobu či uzdravenie iného človeka. Nedovoľte, aby vás zneužíval. Nebráňte kríze, ktorá je prirodzeným vyústením situácie. Odpojte sa od negatívneho dopadu, ktorý má na vás hraničné správanie blízkeho človeka. Neodkladajte vlastné šťastie kvôli jeho predstave o vašom živote. Pripomeňte mu – jasne a sebaiste -, že máte vlastné potreby a že ste dvaja oddelení jedinci. On sa tým učí, že môže prežiť aj odlúčenie od vás, a že vám na ňom bude záležať, keď sa vrátite. Pomenujte, čo chcete, a trvajte na tom. Uvedomte si, že v tejto dynamike, ktorá vám nevyhovuje, tiež zohrávate svoju úlohu – a zmeňte ju. Keď si dovolíte stiahnuť sa do vlastného súkromia, v skutočnosti váš vzťah upevňujete. Udržanie vašej osobnej integrity vedie k pocitu sily, sebaúcty, sebaistoty, optimizmu a hrdosti.

V niektorých prípadoch partner prevezme pohľad druhého dobrovoľne, pretože prahne po tom, aby sa nenarušil ich vzťah, ktorý považuje za dôverný. Poprieť seba je lepšie ako byť sám, aspoň spočiatku. Lenže ak obetujete časť svojho ja, aby ste sa niekomu zavďačili, z dlhodobého hľadiska to nefunguje. Môže to trvať veľa rokov, ale nakoniec si uvedomíte, že ak ste aj získali vzťah, stratili ste samého seba. Prestaňte preberať zodpovednosť za vnútorný svet svojho blízkeho a začnite byť zodpovední za svoj vlastný.

Túto knihu si môžete objednať v e-shope Martinusu tu:

 

Posledná úprava 07.10.2021

Nájdete nás na FB