Mandala – cesta do stredu ľudskej osobnosti

Mandala – cesta do stredu ľudskej osobnosti

Napísala 

Archetyp všetkých archetypov. Tak nazval renomovaný švajčiarsky psychoterapeut Carl Gustav Jung mandalu, kruhový obraz známy zo všetkých svetových náboženstiev. Ak ste sa ešte s týmto pojmom nestretli, pochádza zo sanskrtu, starého indického jazyka, a znamená kruh či magický oblúk. Jung považoval mandalu za symbol mikrokozmu, teda celistvej individuálnej osobnosti, ktorá odráža makrokozmos, teda božskú energiu. A kreslenie mandál, tohto nadčasového zobrazenia jednoty a rovnováhy, využíval na diagnostiku i liečbu svojich pacientov.

Carl Gustav Jung
MANDALY
Obrazy z nevědomí
Portál, 120 s.

Najväčší Jungov prínos do psychoterapeutickej praxe spočíva v tom, že do liečby ľudskej psychiky vniesol svet snov, umenia, mytológie, náboženstva a filozofie. Identifikoval a popísal archetypy, ktoré majú všetci ľudia spoločné a rovnako ich chápu: vajce ako symbol narodenia, dieťa ako prísľub čohosi nového, cesta hrdinu, Múdry starec, Matka Zem, Boh, démon, smrť, kvet a ďalšie. Za najdôležitejšie pre pochopenie psychiky konkrétneho človeka považoval persónu, animu a anima, Tieň a bytostné Ja. Špeciálne dôležitý pre vývoj osobnosti je podľa neho archetyp bytostného Ja (v nemčine Self), ktoré človek môže odhaliť okrem iného aj kreslením mandaly.

Prvú mandalu nakreslil Jung roku 1916, bolo to niekoľko menších kruhov sústredených vo väčšej kružnici; v strede žiarilo ohnivé slnko, v kruhoch sa objavovali bohovia a démoni. Po dvoch rokoch dal podobným kresbám názvom mandaly a po skúsenostiach s vlastnými kresbami aj s kresbami pacientov si bol istý, že zobrazujú osobnosť toho, kto ich namaľoval. Fascinovalo ho, že tie isté motívy, aké kreslili jeho pacienti, zároveň nachádzal aj na rituálnych predmetoch rôznych kultúr sveta: kamenný kruh Stonehenge, koleso života starých Egypťanov, keltský kríž a rozetové okná kresťanských kostolov, indiánsky lapač snov, hinduistické jantry a budhistické pieskové obrazy. Ľudia od nepamäti kreslili či tesali do kameňa vyvážený kruh. Tradičná čínska, indická či európska alchymistická tradícia, tie všetky hovoria o celistvosti ľudskej osobnosti a spojení božského s pozemským.

Jung predstavil kolegom kreslenie mandaly ako cestu k sebe samému. Jeho pacienti kreslili kruhovité útvary, aby si vytvorili hlbší vzťak k sebe samému i svetu okolo, aby našli v svojom strede stratenú harmóniu a celistvosť. Tým kompenzovali chaos a zmätok vlastnej psychiky, motív mandaly ich viedol k stredu obrazu i seba samého.

Táto kniha vás môže inšpirovať k tomu, aby ste skúsili nakresliť vlastnú mandalu. Nie je to len relax, tvorba mandál spolu s asociačným testom, analýzou snov a aktívnou imagináciou efektívne pomáha preskúmať naše nevedomé obsahy a objasniť, čo zo svojich zážitkov sme vytesnili. Mandaly teda pomáhajú diagnostikovať problém a zároveň človeka aj liečia. Sám Jung povedal, že kedykoľvek v svojom živote nevedel, čo má robiť, maľoval obraz alebo opracovával kameň.

Kniha Mandaly, Obrazy z nevědomí prináša tri kľúčové Jungove práce o mandalách – K empírii individuačného procesu (vyšlo v Zürichu 1950), O symbolike mandaly (článok vyšiel roku 1950, obrazy však Jung už predtým zhromaždil pre seminár, ktorý sa konal roku 1930 v Berlíne) a Mandaly (Zürich 1955). Vysvetľujúci doslov napísala Marie Gabriela Lhotová.

Ukážky z knihy Mandaly:

Najmenej trinásť rokov som tajil výsledky tejto metódy, aby som nedal vzniknúť sugescii; chcel som sa uistiť, že mandaly vznikajú skutočne spontánne a nie sú azda mojou vlastnou fantáziou vsugerované pacientom. Mohol som sa potom svojím vlastným štúdiom presvedčiť, že mandaly boli kreslené, maľované, tesané do kameňa a stavané vo všetkých dobách a končinách dávno predtým, než ich objavili moji pacienti.

Pani X sa musela vrátiť dokonca až do vlasti svojej matky, aby znovu našla svoju vnútornú krajinu – musela teda urobiť krok späť! To je úloha, ktorá je dnes uložená nielen jednotlivcom, ale i celým civilizáciám. Čo iné znamená strašný regres našej doby? Tempo vývoja vedomia vo vede a technike bolo príliš rýchle a zanechalo nevedomie, ktoré už nemohlo držať krok, ďaleko za sebou, a tým ho zatlačilo do obrannej pozície, ktorá sa prejavuje vo všeobecnej vôli k ničeniu. Politické a sociálne -izmy našej doby kážu síce všetky možné ideály, sledujú však pod touto maskou svoj cieľ – znížiť úroveň našej kultúry tým, že obmedzia, prípadne úplne znemožnia individuálny vývoj. Vytvárajú terorom ovládaný chaos, teda primitívny stav, ktorý poskytuje len možnosť holého života, stav, ktorý pripomína najhoršie časy „temného“ stredoveku. Ostáva nám len čakať, či zo skúsenosti ponižujúceho otroctva niekedy vzíde rastúca požiadavka duchovnej slobody.

Kolektívne nie je možné tento problém vyriešiť: masa sa nezmení, pokým sa nezmení jednotlivec.  (...) Je zbytočné zameriavať sa na kolektívne recepty a opatrenia. Zlepšenie všeobecného zla sa začína v jednotlivcovi, aj to len vtedy, keď volá na zodpovednosť seba, nie iných.

Som nútený konštatovať, že za vedomím musí existovať indivíduu nevedomá dispozícia takpovediac univerzálne rozšírená, dispozícia, ktorá je schopná vo všetkých dobách a na všetkých miestach vytvárať v podstate rovnaké, alebo aspoň veľmi podobné symboly. Pretože táto dispozícia je pre indivíduum väčšinou nevedomá, označil som ju ako kolektívne nevedomie a ako základ symbolických výtvorov kolektívneho nevedomia postulujem existenciu prapôvodných obrazov, archetypov. Nemusím azda ani dodávať, že totožnosť nevedomých individuálnych obsahov s obsahmi etnických paralel sa prejavuje nielen v obrazovom stvárnení, ale i v zhodnom význame.

Vedomosti o spoločnom pôvode nevedomej symboliky sme úplne stratili. Aby sme ich znovu objavili, musíme čítať staré texty a skúmať staré kultúry, aby sme v nich našli porozumenie pre to, čo nám dnes naši pacienti prinášajú, aby vysvetlili ich duševný vývoj. Keď prenikneme hlbšie pod povrch duše, narazíme na historické vrstvy, ktoré nie sú mŕtvy prach, ale v každom človeku naďalej pôsobia a žijú, a a to v miere, o ktorej si pravdepodobne podľa dnešného stavu nášho poznania ešte nie sme schopní urobiť správny obraz.

Túto knihu si môžete objednať v e-shope Martinusu tu:

Posledná úprava 06.10.2021

Nájdete nás na FB