Neľahká cesta k Múdremu starcovi

Napísala 

Hravý chlapec – Starý muž. Podľa psychológov sa každý muž nachádza niekde na škále medzi týmito dvomi podobami mužskosti. Chlapec je sympatický, hravý, zábavný, vitálny, má sklon k dobrodružstvu, ústretovo a s nádejou sa pozerá do budúcnosti. Ale...

Ak psychicky nedozreje, ostáva aj v dospelom veku infantilný, nezodpovedný, nespoľahlivý. Muž, z ktorého sa raz stane Múdry starec, je zrelý, dospelý, zodpovedný, vrelý a starostlivý. Avšak môže byť, ak to preženie, skostnatený, nevyvíjajúci sa, zahľadený do minulosti, nudný. Existuje mnoho neodolateľných „večných chlapcov“, ktorí zlyhávajú v úlohe partnera a otca, pretože nedokázali zvládnuť skúšku zvanú zodpovednosť. Na druhej strane sú muži, ktorí sa azda už narodili ako zrelí a spoľahliví, no bez iskry príťažlivosti. Dva extrémy a niekde medzi nimi sa nachádza umenie plynulého prechodu zo štádia Hravého chlapca k Múdremu starcovi.

Kríza mužnosti

Na rozdiel od feministických hnutí, ktoré tvrdia, že v dnešnej dobe potrebujeme menej prejavov mužskej sily, psychológovia, ktorí hovoria o kríze mužnosti, tvrdia, že jej potrebujeme viac. Potrebujeme však psychologicky zrelých, autentických mužov. Nie nezrelých chlapcov, ktorí zostávajú chlapcami nie preto, že by to chceli, ale preto že im nikto neukázal, ako svoju chlapčenskú energiu premeniť na mužskú.

V starovekých kmeňových spoločnostiach mali chlapci iniciačné rituály, ktoré im pomáhali vyrovnať sa s premenou na dospelého muža. Pretože je rozdiel medzi psychikou chlapca a psychikou muža. Západná civilizácia, akokoľvek si nahovára, že je vyspelá, zabudla na praktiky, ktoré formovali pohlavnú identitu obohacujúcim spôsobom. To, čo jej ostalo, je nanajvýš pseudoiniciácia. Jednou z nich je vojenská služba. Šikanovanie a potlačovaná identita má z chlapca „urobiť chlapa“. Podobne sú na tom aj uličné partie v mestách, kde chlapci kvôli tomu, aby ich prijali „medzi veľkých“, ochotne siahnu po droge, po násilí. Výsledkom takýchto rituálov je patriarchálna mužnosť agresívna k iným, často aj k sebe. Zatiaľ čo psychológia ozajstného muža je ochraňujúca a tvorivá, nie zraňujúca a deštruktívna.

Naozaj zrelý muž nie je agresívny. Patriarchát je prejavom nezrelej mužnosti, prejavom psychológie chlapca a tieňovej stránky mužnosti. Muž, ktorý sa snaží dominovať ženám i mužom, koná vlastne zo strachu. Bojí sa žien, ale bojí sa aj skutočných mužov. Patriarchálny muž nechce, aby sa z jeho ženy a jeho syna stal jeho rovnocenný partner, naopak, chce stále ovládať ich život. Taký je aj na pracovisku k podriadeným, hlavne tvorivých a kompetentných vníma ako ohrozenie, a útočí na nich.

Umrie chlapec, zrodí sa muž

Starodávne kmeňové rituály sa vyznačovali dvomi znakmi. Po prvé, súčasťou rituálu vždy bola Smrť – či už symbolická alebo spirituálna. V psychologickom zmysle muselo „umrieť“ chlapčenské ego, jeho spôsoby bytia, konania, myslenia a cítenia. Až potom sa mohol objaviť nový človek, silný, pokojný, vyrovnaný a tvorivý. Po druhé, pri rituáli musel byť prítomný starý skúsený muž, býval ním náčelník alebo šaman, dôveryhodný zrelý muž, ktorý dokázal previesť mladíka na druhú stranu, medzi dospelých. Chlapci čakajúci na iniciáciu sa zhromaždili na posvätnom mieste - buď v špeciálnej chatrči alebo v jaskyni (neskôr v chráme). Alebo šli do lesa plniť úlohy a tam buď zahynuli alebo našli vlastnú dospelosť. Často šlo o veľmi bolestivé skúšky. Chlapci sa učili, čo to znamená byť muž, a nedostali sa odtiaľ, kým skúšky nezložili.

Dnes každý „hrá sám za seba“. Nečudo, keď zíde zo správnej cesty, pretože o nej nemá ani poňatia. Muži sa noria do práce, naháňajú kariéru a peniaze. Ak sa im nedarí, utápajú sa v depresii alebo v závislosti. Mnohí hľadajú posilňujúceho otca, pretože takého nemali/nepoznali, ich otec taký nikdy nebol, prípadne nebol prítomný.

Psychológovia, ktorí nadväzujú na práce švajčiarskeho psychiatra Carla Gustava Junga, tvrdia, že sa s tým dá niečo robiť. Že hlboko vo vnútri každého muža existujú odtlačky pozitívnej mužnosti. Jungiáni ich nazývajú archetypy, praobrazy. Odovzdávajú sa z generácie na generáciu, ovplyvňujú naše myslenie, prežívanie, reakcie. V našom vnútri si nesieme ideálne vzory a vo svojom skutočnom živote potom hľadáme ich naplnenie. Psychológ D. W. Winnicott tvrdí, že ak sú naši rodičia „dosť dobrí“, dokážeme archetypálne vzorce napĺňať a prežívať pozitívnym spôsobom. Ak sme nemali šťastie na aspoň trochu dobrých rodičov, sú archetypy napĺňané deformovane, negatívne a manifestujú sa navonok ako traumy a problémy. Archetypy ako vzorce ľudského správanie nachádzame aj v mytológii celého sveta. Všade sa objavujú takmer identickí hrdinovia, rovnaké kľúčové postavy príbehov, ktoré si generácie odovzdávali ako svoje poznanie o správaní a emocionálnom prežívaní sveta. Má ich aj súčasná literatúra a film. Jedným z najznámejších Múdrych starcov sa v poslednom období stal Gandalf z Tolkienovej trilógie o Pánovi prsteňov. Priateľský kúzelník, múdry spoločník mladého hrdinu, ktorému z času na čas pomáha z ťažkostí tým, že čaruje a že od začiatku vie to, čo sa ostatní dozvedajú len postupne. Spočiatku vyzerá ako drobný, krehký starček, keď však treba, zjaví sa ako obrovská žiariaca postava s nesmiernou mocou a autoritou. Aj keď umrie, vráti sa zo záhrobia medzi ľudí s ešte väčším poznaním, navyše očistený od ľudských slabostí a chýb.

Hrdina a jeho tiene

Podľa nesprávneho pochopenia odkazu rozprávok by sa mohlo zdať, že najsprávnejším archetypom muža je Hrdina, energia, ktorá umožňuje chlapčenskému egu, aby sa odpútalo od závislosti na rodičoch a mohol tak čeliť tomu, čo pred neho stavia život. Energia Hrdinu ženie chlapca do neznáma, povzbudzuje ho k tomu, aby sníval svoje sny a ak bude mať dosť odvahy, uskutoční ich. Každý Hrdina musí naraziť na nepriateľa, lebo v boji s ním symbolicky bojuje so svojimi temnými stránkami. Ukážkovým Hrdinom, ktorý dozrieva na svojej ceste v rozvážneho muža, je Tolkienov Frodo. Ide mu to pomaly a bolestne, ale nesťažuje sa, keď musí niesť bremeno, ktoré sa iní báli niesť. Robí chyby a za každú tvrdo platí, niektoré rany ostávajú nezhojené (keď prepadne slabosti a nedokáže zahodiť Prsteň do Pukliny osudu, príde o prst). Nakoniec dospeje a zvíťazí.

Hrdina teda ešte nie je dospelý muž, Je to pokročilá forma psychológie chlapca, síce jej vrchol, ale predsa len archetyp nezrelý. Ak prevláda aj v dospelosti, bráni dosiahnuť mužnú zrelosť. Lepšie to pochopíme, keď si Hrdinu predstavíme v jeho dvoch tieňových formách – ako Násilníka a Zbabelca.

Neúprimný politik. Muž, ktorý bije svoju ženu. Šéf, ktorý ponižuje podriadených. Neverný manžel. Učiteľ, ktorý potláča jedinečnosť a tvorivosť svojich žiakov a všetkých tlačí do šedivého priemeru. Drogový díler. Tréner, ktorý nadáva svojim zverencom. Otec, ktorý nemá čas zájsť do školy a zaujímať sa, ako sa jeho deťom darí. To všetko sú chlapci, ktorí len predstierajú, že sú muži. Násilie mylne pokladajú za silu.

Muž, ktorý v sebe rozvinul Násilníka, chce imponovať druhým za každú cenu. Považuje sa nadradeného, myslí si, že má právo ovládať druhých. Na tých, ktorí by mu upierali jeho „právo na trón“, útočí slovne, a keď treba, tak aj fyzicky. Útočí, pretože sa bojí, že odhalia jeho skryté zbabelosť a hlbokú neistotou. Nie je tímový hráč, je to samotár. Môže ním byť vojak, ktorý v boji podstupuje neúmerné riziko a vyžaduje to aj od ostatných. Môže ním byť revolucionár, ale aj schopný manažér či bezohľadný obchodník. Pretože je necitlivý, arogantný a zraňuje ostatných, skončí sám, bez priateľov. Ukážkovým príkladom je postava, ktorú vo filme Top Gun hral Tom Cruise. Mladý ambiciózny stíhací letec, ktorý si stále potrebuje čosi dokazovať, schopný a talentovaný, ale zbytočne hazardujúci. Až keď si vyčíta smrť priateľa navigátora, začne sa meniť smerom k archetypu Bojovníka, ktorý vo filme reprezentuje zrelší pilot Iceman.

Všetky archetypy nezrelej maskulinity sa vyznačujú tým, že Hrdina je príliš viazaný na Matku. Poháňa ho nutkanie prekonať túto naviazanosť. Taký muž bojuje so ženskosťou v svojom okolí, snaží sa podrobiť si ženy a tak dokazovať svoju maskulinitu. Je schopný vybojovať si Princeznú, ale akonáhle si ju vezme za ženu a ich život sa dostáva ku každodennej všednosti, nevie, čo si má s ňou počať.

Zbabelec, to je druhý Tieň archetypu Hrdinu. Chlapec, ktorý nie je ochotný brániť samého seba v konfrontácii s ostatnými. Uteká pred zápasom, pričom sám seba ospravedlňuje, že je „múdrejšie“ vyhnúť sa násiliu. Ak na neho ktokoľvek vyvíja nátlak, zrúti sa a poslúchne. Keď sa v ňom však bezmocnosť nahromadí, vybuchne a všetci sa čudujú, pretože na taký prehnaný a podľa okolia ničím neodôvodnený útok neboli pripravení.

Trón pre ozajstného Kráľa

Jungiáni identifikovali štyri druhy zrelej maskulínnej energie: Kráľ, Bojovník, Kúzelník a Milovník. Tieto energie sa prekrývajú a v ideálnom prípade navzájom obohacujú. Každý muž má v sebe tieto štyri aspekty mužnosti, žiaľ, máloktorému sa podarí rozvinúť ich naplno. Väčšinou sú niečím poznamenané, deformované, často zážitkami od raného detstva. Ak sa mu podarí nadviazať spojenie s energiami, ktoré driemu v jeho vnútri, majú liečebnú silu. Dá sa to v snoch, meditáciách, maľovaním obrazov a mandal, písaním poviedok a poézie.

Kráľ. Tak toto je primárna energia každého muža. Ak má muž dobre rozvinutý tento archetyp, je zároveň dobrým, pevným a láskavým Kráľom, odvážnym Bojovníkom, ktorý dokáže ochrániť tých, za ktorých je zodpovedný, múdrym Kúzelníkom a skvelým Milencom. Kráľ, silná a rozvážna postava, ktorá sedí na tróne a vysiela energiu harmónie a poriadku do svojho okolia, do celej krajiny, v ktorej tak odstraňuje chaos a nastoľuje harmóniu. Je telesne zdravý, bystrý a múdry, silný a sexuálne aktívny. Keď Kráľ ochorie a zostarne, stráda aj kráľovstvo. Dobrý Kráľ s nadšením vyhľadáva schopných mužov a povyšuje ich do rytierskeho stavu, aby prebrali zodpovednosť za určité oblasti jeho kráľovstva. Vedie ostatných, nežiarli na nich, lebo si je istý svojou cenou. Dokáže oceniť a chváliť. Mladí muži dnes trpia kvôli tomu, že nemajú dosť ocenenia od starších mužov, chýba im „kráľovské požehnanie“ za ich skutočný talent a schopnosti. Aj keď máloktorý z historických kráľov dosahoval túto veľkosť, archetyp Kráľa žije vlastným životom a hľadá si cestu k sebauskutočneniu v konkrétnych mužoch.

Tam, kde sa prelína s Bojovníkom, reprezentuje silu, ktorá je potrebná na ochranu dosiahnutého poriadku. Je to silná prirodzená vnútorná autorita. Podporuje svoju rodinu, dáva priestor na rozvoj svojim deťom i manželke, v práci sa dokáže dohodnúť s nespokojnými podriadenými. Minimalizuje tresty a maximalizuje pochvaly. Zachová si chladnú hlavu aj vtedy, keď ju ostatní strácajú. V sporoch dokáže povedať jasné, rozhodné, povzbudivé slovo. Táto energia hľadá mier a stabilitu pre všetkých. Stará sa o celú „ríšu“ – o rodinu, o firmu, o krajinu, o prírodu, o planétu Zem.

Tyran a Slaboch zároveň

Každý archetyp má dve negatívne, tieňové podoby – aktívnu a pasívnu. Aktívny pól tieňového Kráľa je Tyran, pasívny je Slaboch. Tyranom bol Herodes, ktorý nariadil zabiť všetkých novorodencov, aby ho jeden z nich neohrozil. Tyran v našom vnútri, akonáhle vidí, že sa rodí niečo nové, zaútočí. Nie je zdrojom pokoja a plodnosti, naopak, vždy je zhubný. Keby bol totiž bezpečne zakotvený a vedomý si svojej ceny, vítal by každý nový život s nadšením. Pochopil by aj, kedy prišiel jeho čas ustúpiť do úzadia, aby sa do popredia dostal nový Kráľ.

Tyran je otec, ktorý bojuje proti životnej radosti a vitalite svojich synov a dcér. Znevažuje ich záujmy, túžby a nadanie, ignoruje výsledky, ktoré dosahujú, upozorňuje na ich neúspechy, nudí sa, keď mu ukazujú vydarenú kresbu alebo dobré známky. Tyran nenapadá svoje deti len slovne. Kým sú malé, používa facky a bitku, od puberty ich často zneužíva aj sexuálne.

Vplyv Tyrana sa objavuje hlavne u ľudí s narcistickou poruchou osobnosti. Veria, že sú stredom vesmíru a že ostatní ľudia sú tu len na to, aby im slúžili. Tyranského kráľa vidieť v podsvetí, všetci drogoví a mafiánski bossovia majú v sebe rozvinutý tento archetyp, presadzujú svoju moc násilím a myslia len na získanie majetku na úkor druhých.

Muž posadnutý Tyranom je precitlivelý na akúkoľvek kritiku. Aj pri tej najmenšej poznámke sa bude cítiť ranený a bude trpieť depresiou. Navonok však dá najavo len zlosť. Nedovolí, aby ste videli, že je slabý, neschopný a zraniteľný. Ak ho tí druhí nepovažujú za Kráľa, cítil sa byť absolútnou nulou.

Mužovi posadnutému Slabochom chýba pokoj a sebaistota, čo môže vyústiť až do paranoje. Taký bol Herodes i Caligula, nemohli v noci spať, prechádzali sa po paláci a báli sa zrady svojich poddaných. Takýto muž sa však aj má čoho báť, pretože jeho despotické správanie s prvkami krutosti mu narobilo nepriateľov. Jeho chorá psychika mu rozkazuje: „Dostaň ich skôr než oni dostanú teba“. Ten, kto vládne pomocou tyranie a diktátu, má často strašidelné nočné mory, ktoré odkrývajú jeho obavy a slabé stránky. Je to muž, ktorý pôsobí sprvu rozumne a príjemne, ale akonáhle je povýšený, hodí sa na neho heslo „moc korumpuje, absolútna moc korumpuje absolútne“.

Buď všetkým, čím sa môžeš stať

Archetyp Bojovníka si tak ako všetky archetypy žije nezávisle ma tom, aké vedomé postoje k nemu zaujímame. A rovnako ako všetky potlačené archetypy, ukrýva sa pod povrchom, odkiaľ vychádza v podobe emocionálneho a fyzického násilia. S touto podobou muža sú dnes nespokojné hlavne ženy, pretože práve ony sa stávajú jeho obeťami. Dôsledkom pokriveného chápania energie Bojovníka sú aj neustále vojnové konflikty vo svete.

Práve kvôli silnej pudovej energii tohto archetypu odchádzajú manažéri a poisťovací agenti na víkendy do opustených zrúcanín, kde na seba strieľajú z pušiek s farbiacimi nábojmi, vymýšľajú stratégie „rizika“ a „smrti“ a snažia sa tých druhých „zabiť“. Kvôli nemu sú populárne akčné filmy, v ktorých tečie krv. Preto sa toľko predávajú počítačové hry, v ktorých si deti zvykajú zabíjať nepriateľov po stovkách a mať v zásobe „tri životy“. Môžeme síce odsudzovať násilie na obrazovke a plátne, Bojovník v ľudskej duši je stále aktívny.

Japonský samuraj, indický kšatrija, Sparťan, rímsky vojak, Indián, ktorý sa vrhal do boja proti bielemu dobyvateľovi s výkrikom „dnešný deň je dobrý na smrť“. V každej kultúre je univerzálne prítomná energia Bojovníka, v psychike všetkých mužov všetkých civilizácií. Tvorí súčasť budovania tohto sveta a zároveň jeho deštrukcie. Aké pozitívne aspekty má Bojovník?

Bojovníka charakterizuje agresivita. Tá ho motivuje, aktivizuje, ženie do útoku, núti ho opustiť obrannú líniu a riskovať život. Samuraji sa vrhali do bitiek s celou ki, teda všetkou životnou energiou, ktorú mali k dispozícii. Odkiaľ Bojovník vie, aká miera agresivity je primeraná? Povie mu to jeho jasná myseľ, sústredenie, pohotovosť. Vie koncentrovať myseľ i telo. Vie, čo chce, a vie, ako to dosiahnuť. Je vždy v strehu, schopný presne zvážiť situáciu a zareagovať.

Žije s vedomím bezprostredne hroziacej smrti. Veľmi dobre vie, aký krátky a aký krehký je život. Toto poznanie ho neparalyzuje, naopak, vďaka nemu dokáže naplno precítiť každú chvíľu svojho života. Každý čin sa počíta. Každý skutok vykonáva tak, akoby bol posledný. Castanedov Don Juan učil, že „nie je čas“ na nič iné, len na zmysluplné skutky. Nie je čas ani na váhanie. Archetyp Bojovníka vedie muža k tomu, aby konal rozhodne a aby sa nikdy nevzdal. Nepremýšľa príliš, lebo keby premýšľal, začal by pochybovať a zaváhanie by mohlo viesť k prehre. Vďaka tréningu koná reflexívne. Energia Bojovníka učí muža, aby bol „všetkým, čím sa môže stať“ – v myšlienkach, pocitoch, reči i správaní. Hrdina často koná kvôli tomu, aby docielil dramatickú situáciu – to Bojovník neurobí nikdy. Nekoná preto, aby si niečo dokazoval. Nespotrebováva viac energie, ako treba. Nehovorí priveľa. Pohybuje sa s efektivitou dravca, útočí len na nepriateľa, zbrane ovláda virtuózne. Kontroluje svoju myseľ. Ak sú jeho názory správne, telo ich bude nasledovať. Má nezlomného ducha, obrovskú odvahu, pozitívny postoj, nevie, čo je strach. Preberá zodpovednosť za svoje činy. Dokáže znášať bolesť, fyzickú i psychickú. Je to vlastne asketa, oddaný svojmu cieľu. Podľa týchto zásad žili rytierske rády v stredoveku.

Bojovník sa často stáva ničiteľom. Jeho pozitívna energia však ničí len to, čo musí byť zničené, aby uvoľnilo miesto novému, sviežemu, spravodlivejšiemu. Aj v našom svete má proti čomu bojovať: proti korupcii, tyranii, nespravodlivosti, zastaraným poriadkom, ktoré brzdia prosperitu, meniť zlý životný štýl, zachraňovať nevydarené manželstvá.

Muž, v psychike ktorého sa Bojovník spojí s Kráľom, vytvára nové, spravodlivejšie systémy, bojuje proti starému a nefunkčnému. Spojenie Bojovníka s Kúzelníkom umožňuje mužovi dosiahnuť dokonalé majstrovstvo a kontrolu na sebou a „svojimi zbraňami“, aby dosiahol svoj cieľ. Ak sa k zrelej energii Bojovníka pridá zrelá energia Milovníka, obohatí ho o súcit a pocit spriaznenosti so všetkými vecami. Stáva sa filozofom (ako Marcus Aurelius) alebo umelcom (maliarom ako Winston Churchill).

Ak však energia Bojovníka ostáva osamotená bez podpory ostatných mužských archetypov, sú dôsledky pre konkrétneho muža katastrofálne. Žije takmer bez emócií, svojmu cieľu podriaďuje súkromné vzťahy, žena pre neho nie je partner, existuje len pre zábavu a sex. To vysvetľuje tradíciu znásilňovania na nepriateľských územiach. Manželky mužov vo vojenskej uniforme sa väčšinou cítia byť v úzadí, zúfalo sa snažia konkurovať manželov „skutočnej láske“ – práci.

V moci démona krutosti

Vo filme Veľký Santini hrá Robert Duval pilota, ktorý svoju rodinu komanduje ako vojenskú jednotku. Ponižuje, kritizuje ženu i deti, násilím zakrýva fakt, že nie je schopný dať im nehu a lásku. Keď fyzicky napadne manželku, napadnú deti jeho. Muž pod vplyvom Bojovníka potrebuje, aby dostal pod kontrolu myseľ a city. Ak to nedokáže, démon krutosti sa objaví veľmi rýchle.

Krutosť môže byť bez vášne, ako bola sadistická krutosť tých, ktorí viedli koncentračné tábory. Dnešní chlapci a mladí muži si pod pojmom „vraždiaci stroj“ predstavia Darth Vadera z Hviezdnych vojen. Dôkaz, aký je stále živý archetyp Bojovníka i v jeho násilnej podobe.

Sadistova krutosť môže byť aj vášnivá. Sadistický Bojovník vyhľadáva masaker a krutosť. Vo filme Generál Patton si hlavná postava prezerá pozostatky veľkej tankovej bitky, všetky tie zuhoľnatené mŕtvoly amerických i nemeckých vojakov a zničené tanky a hovorí: „Bože, ako ja toto milujem!“

Odtieň sadizmu sa prejavuje aj v šikanovaní nováčikov na vojne, rituálneho ponižovania, ktoré má zbaviť mladých vojakov individuality. Taký je aj šéf, ktorý ponižuje, nespravodlivo prepúšťa. Ale aj workholik, ktorý „drie do úmoru“. Vo vnútri ho poháňa úzkosť a zúfalstvo nezrelého Hrdinu. Útočí na všetko a všetkých okolo seba - na zamestnanie, úlohy, ktoré pred nim stoja, na vlastné zdravie, na blízkych ľudí. Končí so syndrómom vyhorenia. To sú všetci tí manažéri, ktorí ostávajú do noci v kancelárii, politici, lekári, právnici. Navonok sa tvária, že pomáhajú iným, ale škodia sebe a svojim blízkym. Pokiaľ muž kvôli práci o seba a svoje zdravie vôbec nedbá, pravdepodobne uviazol v sieti Bojovníkovho tieňa.

Tu platí aj to, že sa stávame tým, čo najviac nenávidíme. Vodcovia revolúcií sa stávajú tyranmi a utlačujú. Úspešní obchodníci zrazu nemôžu ďalej a cítia odpor k svojmu zamestnaniu, ktoré ich dovtedy napĺňalo. Hrozí to v každej profesii, ktorá človeka tlačí do neustálych výkonov. Masochista, pasívny pól Bojovníka, sa objaví všade tam, kde nachádzame nevydarené vzťahy, falošných priateľov, nevyhovujúce zamestnanie. Ten, kto nerieši tieto vážne problémy, nachádza sa v tieni Masochistu.

Aktívny pól Bojovníka muž prežíva v sadistickej forme a trápi seba i ostatných. V pasívnom póle je zbabelý masochista. Sníva, ale nie je schopný dostatočne rozhodne konať, aby dosiahli svoje sny. Chýba mu vitalita, prepadajú ho depresie. Nedokáže znášať bolesť, bez ktorej sa žiaden zmysluplný cieľ nedá dosiahnuť. Ak chodí do školy, nenapíše úlohu. Ak obchoduje, nedokáže zodvihnúť telefón a zavolať potenciálnym zákazníkom. Je porazený skôr než začne. Nie je schopný žiadať o zvýšenie platu.

Avšak muž, ktorý energiu Bojovníka využíva tak, ako má, je energický, rozhodný, trpezlivý, vytrvalý, súcitný, vnímavý a tvorivý. Dokáže sa postarať o seba aj o ostatných.

Ten, kto vie

Muž, ktorého vedie energia Kúzelníka, je „ten, kto vie“ a „ten, kto ovláda tajnú silu“. Kúzelník vie to, čo ostatní nevedia. Kmeňový šaman pozná tajomstvo pohybu hviezd a fáz Mesiaca, predpovedá počasie, vie, kedy sa má siať a kde sa pasú stáda zvierat. Vie liečiť, vie prekliať. Chápe vzťah medzi svetom duchov a božstiev a svetom ľudí a prírody. Stelesňuje Múdreho starca, tú silnú mužskú osobnosť, nevyhnutný vzor pre mladú generáciu pri rituáloch zasväcovania do dospelosti. V stredovekých romantických príbehoch o kráľovi Artušovi postavil kúzelník Merlin hrad Camelot, v ktorom všetci žili v harmonickej spoločnosti a spojili sa kvôli nadosobnému cieľu (hľadaniu svätého grálu).

Súčasný muž s energiou archetypu Kúzelníka je vždy zasvätencom, znalcom v určitom odbore a jeho úlohou je zasväcovať iných. Môže to byť majster, ktorý učí budúcich elektrikárov pracovať s vysokým napätím. Lekár, ktorý prednáša medikom. Burzový maklér, ktorý učí nováčika orientovať sa vo svete vysokých financií. Presne to isté zažíva učeň u šamana kdesi v juhoamerickej džungli. Učni venujú množstvo času a energie na to, aby pochopili tajné učenie, a na ceste k jeho ovládnutiu ich čaká množstvo náročných skúšok. Nie každý ich zvládne.

Schopnosti dávajú Kúzelníkovi do rúk obrovskú moc. Keltský druid stál v hierarchii kmeňa vyššie ako náčelník. Na stredovekých panovníckych dvoroch slúžil kúzelník ako kráľov psychoterapeut. Aj legendárnemu Artušovi radil Merlin, ako správne využiť energiu Kráľa. Hoci kreťanstvo zasvätencov, ktorí poznali tajomstvá prírody i človeka, prenasledovalo a chcelo vyhladiť, archetyp Kúzelníka nemožno zničiť, keďže ide o pudovú energiu ľudskej psychiky. Stredovek prežili v tajných spolkoch, v novoveku sa z alchymistov stali vedci. Vedci-teoretici zodpovedajú tomu aspektu energie Kúzelníka, ktorý nazývame poznanie, technici sú tí, ktorí vedia, ako ovládnuť a usmerniť Silu. Napriek tomu, že tento vek by zdanlivo mohol byť práve vekom Kúzelníka, energii tohto archetypu sa nedarí. Nesprávne využívanie energie Kúzelníka spôsobuje súčasný chaos v identite osobnosti aj identite pohlaví.

To, čo prežívame ako každodennú skutočnosť, je len špičkou ľadovca. Doménou Kúzelníka je ten zvyšok vesmíru, o ktorého hĺbkach toho veľa nevieme. Aj Jung sám seba vnímal ako Kúzelníka. Keď sa ho v známom rozhovore pýtali, či verí v Boha, odpovedal: „Ja neverím, ja viem.“ Niektorí z jeho prvých nasledovníkov tvrdili, že im odovzdal vedomosti, ktoré nemôžu povedať nikomu okrem ľudí, ktorí sú zasvätení do najvyššieho poznania a vedia pracovať s hĺbkami ľudskej psychiky. Psychoterapeuti totiž vedia, že nemôžu každému pacientovi povedať celú pravdu o jeho stave, nie každý to dokáže uniesť. Sily nevedomia sú mocné a keby sa nekontrolovane použili v nesprávny čas a v nesprávnom množstve, mohli by úplne zničiť ľudské Ja. Tajné informácie sa musia odovzdávať postupne a až keď je človek na ne pripravený.

V Biblii je príbeh venovaný práve ovládaniu tajnej sily. Keď kráľ Dávid prevážal do Jeruzalema Archu zmluvy, akýsi prenosný „generátor“ Jahveho energie, voz, na ktorom ju viezli, sa naklonil a archa padala na zem. Vojak, ktorý priskočil a pokúšal sa ju zachytiť, namieste padol mŕtvy, pretože archy sa mohli dotýkať len kňazi vyškolení v tom, ako s touto energiou zaobchádzať. Nešťastný vojak, aj keď mal dobré úmysly, tajomstvo Jahveho energie nepoznal. Modernú interpretáciu tohto mýtu nájdeme vo filme Dobyvatelia stratenej archy. Nacisti sa chcú zmocniť archy ako starovekej technológie a neznámeho zdroja obrovskej energie. Jeden z nich pozná formulu na aktiváciu archy, podarí sa mu ju spustiť do chodu, ale keďže nie je Kúzelníkom, nedokáže ovládnuť energiu, ktorú uvoľnil a zničí všetkých, ktorí sa nachádzajú v blízkosti.

Podobne sme na tom ako ľudstvo aj v ovládaní nových technológií, najmä jadrovej energie a supermoderných zbraní. Ale aj nekvalitný psychoterapeut môže urobiť obrovské škody, ak nie je dostatočne zasvätený do tajomstiev ľudskej duše a vypustí z podvedomia sily, ktoré nedokáže zvládnuť ani on, ani jeho pacient. Alebo kapely, ktoré na koncerte vyvolajú v publiku agresívnu náladu, a – keďže nie sú Kúzelníci – nedokážu tú energiu ovládnuť a usmerniť, publikum začne v hale besniť a v deštrukcii pokračuje aj po skončení koncertu.

Keď muž rozvinie archetyp Kúzelníka do plnosti, stane sa znalcom svojho odboru aj celistvou osobnosťou zároveň. Energie, ktoré pozná a ovláda, využíva pre prospešné ciele. Šaman so svojimi amuletmi a zaklínadlami udržuje kmeň v zdraví, vedec vyvíja lieky proti smrteľným chorobám, údržbár opraví pokazenú pračku. Kedykoľvek sa muž v živote rozhoduje o dôležitých veciach, využíva energiu Kúzelníka. Je to archetyp hĺbavosti a rozvažovania. Je to aj archetyp introverzie, nie plachosti, ale schopnosti odpútať sa od vonkajších vplyvov a nadviazať kontakt s najhlbšími zdrojmi intuície. Kto to dokáže, je si istý sám sebou a nikto ním nedokáže manipulovať. Kúzelník k mužovi prichádza v obdobiach kríz. Keď sa mu podarí - či už za pomoci hudby, počas dlhých prechádzok v prírode, pri sústredení sa na hobby alebo pri meditácii - prísť do kontaktu s Kúzelníkom, nájde z krízy riešenie.

Duševne prázdny Manipulátor

Manipulátor, aktívny tieň Kúzelníka, nemá záujem zasvätiť ostatných do poznania, naopak, odopiera im ho a za to málo, čo prezradí, si necháva poriadne platiť. Niečo zo svojich znalostí prezrádza aj kvôli tomu, aby mohol demonštrovať svoju nadradenosť. Je krutý, svojich žiakov sa pokúša zlomiť. Žiaľ, tento mocný tieň často nachádzame medzi pedagógmi na všetkých stupňoch škôl. Aj lekár, ktorý odmieta vysvetliť pacientovi, čo mu vlastne je a prečo ho lieči, tak ako ho lieči, je pod vplyvom Manipulátora. Zložitý jazyk vedy tiež oznamuje verejnosti, že má do činenia s nositeľmi tajných informácií, ktorí sa tvária nadradene a izolujú sa tak od „nezasvätencov“.

Manipulátor však nezraňuje len iných, on zraňuje najmä sám seba. Nie je schopný tešiť sa zo života. Keďže sa iných ľudí stráni a nezdieľa s nimi to, čo vie, trpí pocitom samoty a nepochopenia. Odrezal sa od spolužitia s ľuďmi a tým sa odrezal aj od svojej vlastnej duše.

Pasívny pól Kúzelníka, Naivné neviniatko síce túži po moci a postavení, ktoré patrí tým, „čo vedia“, ale zároveň odmieta zodpovednosť, ktorá sa s poznaním spája. Nechce sa o nič deliť, nechce byť učiteľom. Nechce viesť iných, a nechce ani poznávať sám seba a už vôbec nechce vynakladať všetko to nevyhnutné úsilie na to, aby ovládol energiu Kúzelníka. On chce vedieť len toľko, aby odstránil konkurenciu. Preto sa stavia do cesty iným a hádže im polená pod nohy. Nazhromaždil síce odbornosť, ale nenávidí život, je duševne prázdny. Predstiera naivitu, je klzký. Nikdy nepripustí, aby sa musel priamo stretnúť s energiou Bojovníka. Keď žiadame od neho vysvetlenie jeho intríg, odchádza demonštratívne preč a my sa hanbíme za to, že sme mu prisudzovali zlé úmysly. Ale pocitu, že s nami niekto manipuluje, sa nezbavíme.

Existuje technika, ktorá posilňuje prístup k energii Kúzelníka. Je to sústredenie pozornosti na emócie, s ktorými si ich nositeľ nevie rady. Akonáhle nás prepadnú silné emócie, či už je to strach, žiarlivosť, hnev či zúfalstvo, sadnime si, zaujmime polohu pozorovateľa a predstavme si emócie uprostred miestnosti. Každú emóciu položme veľmi opatrne na zem a prezrime si ju. Akú má farbu, tvar, odtiene? Aha, tu si, a ako to vyzeráš? Nehodnotíme, nepotlačujeme, len si prezeráme. Akonáhle intenzita emócií vyprchá, vypustíme ich z mysli. Energia emócií, ktoré sme ovládli, stráca na intenzite. Môžeme ich aj namaľovať, o to rýchlejšie ustúpia.

Energiu Kúzelníka by sme mali využívať v rovnováhe s ostatnými archetpymi, pretože žiadna z nich sama osebe nič dobré neprináša. Kráľ dodá tvorivosť a šľachetnosť, Bojovník odvahu a schopnosť správne konať, Milovník hlbokú spriaznenosť so zvyškom sveta.

Vychutnávať život plnými dúškami

Milovník, archetyp radosti zo života, primárny vzorec energie životného ohňa a vášne. V živote sa prejavuje základnými potrebami ako je túžba po sexe, potrave, blahobyte, reprodukcii, tvorivom prispôsobení sa útrapám života a nakoniec vedomiu zmyslu vlastného života. Úlohou Milovníka je uspokojiť tieto potreby. Zároveň je archetypom hry, zdravého bytia v svete zmyslovej rozkoše a vnímania vlastného tela bez pocitu hanby. Je teda hlboko zmyslový, svojimi zmyslami citlivo reaguje na okolitý svet. Muž, ktorý využíva energiu Milovníka, chápe – a najmä cíti - že vo svete všetko so všetkým súvisí. Taký je aj Obe Wan Kanobe z Hviezdnych vojen, ktorý empaticky vníma celú svoju galaxiu a cíti aj najjemnejšie zmeny Sily. Milovník nie je intelektuál, on existuje v pocitovej rovine a v rovine intuície. Často ide o umelca. Je citlivý na nálady iných ľudí, dokáže vycítiť ich skryté motívy. O to viac pociťuje bolesť a utrpenie, vlastnú aj ostatných. Muž pod vplyvom Milovníka sa chce dotýkať a chce byť dotýkaný. Túži byť spriaznený s intenzívnymi pocitmi svojho vnútra aj vo vzťahoch k iným ľuďom. Je spirituálny, máva mystické zážitky, intuitívne verí v silu, ktorá vytvorila a ovláda tento vesmír.

Všetky umelecké výtvory a takmer všetky profesie, od roľníka po obchodníka na burze, od maliara izieb po programátora, čerpajú tvorivosť z energie Milovníka. Platí to aj pre fajnšmekrov. Každý muž, ktorý dokáže oceniť dobré jedlo, skvelé auto, kvalitnú hudbu, či vzácnu starožitnosť, každý, kto sa aspoň na chvíľu dokáže zastaviť a nemyslieť na to, čo má urobiť, a chvíľu proste iba je a cíti, pociťuje Milovníka.

Samozrejme, najviac ho cítime v ľúbostnom živote. Muž, ktorý prežíva partnerskú emocionálnu a fyzickú jednotu, sa nachádza vo svete vzrušenia a rozkoše, ale zároveň aj bolesti a smútku, ktorý k láske neodmysliteľne patrí. Svet je zrazu farebnejší, plnší života a zmyslu, či už pozitívne alebo negatívne. To všetko vďaka Milovníkovi. Ale pozor! Ak je v našej kultúre monogamia ideálom, o ktorý sa usilujeme, tak Milovník je polygamný, on oplýva nekonečnou schopnosťou milovať, každá partnerka je pre neho jedinečná, vzácna a hodná jeho lásky.

Povrchná vášeň, apatická impotencia

Muž, ktorý žije v jednom z týchto tieňových pólov, je posadnutý energiou, ktorá by mohla byť pre neho zdrojom prospechu, keby ju využíval správne. Pokým je však uväznený v jej tieni, energia pracuje na jeho zničení a na zničení všetkých ľudí v jeho blízkosti.

Muž posadnutý aktívnym tieňom Milovníka plným vášne sa utápa v zmyslových vnemoch a pôžitkoch. Aj slabé zmyslové zážitky ho dokážu vykoľajiť. Sníva pri západe slnka, trpí kvôli súťaženiu na pracovisku. Zmietajú ním city, pohlcujú ho emócie. Tak žil maliar van Gogh, ktorý sa nemohol vymaniť zo sveta obrazov, zvukov, vôní. Jeho život bol chaos precitlivenosti. Sem patria aj ľudia závislí na akejkoľvek droge, vrátane závislosti na nefunkčnom vzťahu. Vášnivec žije slasťou okamihu. Hindovia tomu hovoria mája, opojný tanec zmyslových ilúzií, ktoré očarovávajú a fascinujú myseľ a väznia ju v bludnom kruhu rozkoše a bolesti.

Takýto muž neustále niečo hľadá. Nevie, čo mu chýba, preto vyhľadáva nové dobrodružstvá, nové vzrušenie. Nie je schopný sa usadiť. Ako zvodca Don Juan, ktorý nemiluje, len vyhľadáva zmyslové pôžitky, ktoré ho aj tak nenapĺňajú a tak odchádza za novou extázou, pričom to pravé ľudské šťastie nezažije nikdy. Svoje hľadanie často končí v alkohole alebo kokaíne. Kĺže po povrchu a nie je schopný dovidieť do hĺbky. Takýto muž často hromadí pornočasopisy alebo trávi hodiny na webových pornostránkach. Obdivuje „prsia“, „nohy“, ale nie je schopný pochopiť ženu ako celok, ako kompletného človeka, s ktorým by mohol nadviazať vzťah. Smrteľná žena nemôže naplniť jeho potreby, pretože on hľadá Bohyňu. Práve muži ovládaní touto energiou praktizujú v sexe techniky, ktoré partnerku ponižujú.

Z muža, ktorý vôbec nie je v kontakte s vnútorným Milovníkom, sa stáva Impotent. Svoj život považuje za nudný a monotónny, chýba mu nadšenie, temperament, je apatický, chronicky depresívny. Ráno sa mu nechce vstávať, večer nemôže zaspať. Odsudzuje sa rodine, priateľom. Necíti spolunáležitosť s ostatnými, cíti sa odrezaný aj od vlastnej duše. Nedokáže vyjadriť pocity. Sexuálny život ho omrzel. Príčiny sú rôzne: zovšednela mu partnerka, nepociťuje vzrušenie, má finančné ťažkosti, bráni sa prejavom citu, lebo nechce byť „zženštilý“.

Muž, ktorý dokáže správnym spôsobom využívať energiu Milovníka, vychutnáva život plnými dúškami. Bez Milovníka budú Kráľ, Bojovník aj Kúzelník odtrhnutí od života. Milovníka potrebujú na to, aby ich aktivoval, zušľachtil a dal im najvyšší cieľ – lásku. Milovník potrebuje tieto tri archetypy, aby našiel hranice, ináč sa utopí v chaose pocitov a zmyselnosti. Potrebuje Kráľa, aby mu stanovil limity, určil systém a usporiadal chaos tak, aby jeho energia mohla byť tvorivo usmerňovaná. Ináč ho zničí. Bojovníka potrebuje na to, aby ho rázne vyslobodil zo zajatia zmyslov. Kúzelník mu dodá schopnosť reflexie, objektívnejší pohľad na veci, aby sa dokázal odpútať od prehnaných ideálov a žil v realite.

A čo s tým?

Náš svet naliehavo potrebuje energiu zrelej mužnosti. Trpí na akútny nedostatok osobností, ktoré by boli láskavé ako Kráľ, odvážne a rozhodné ako bojovník, múdre ako Kúzelník a vášnivé ako Milovník. Práve teraz, keď sa nachádzame na bode vývoja, v ktorom sa stáva reálne zjednotenie ľudskej civilizácie, nám chýbajú rituály, ktoré z chlapcov po stáročia robili dospelých mužov. Ako teda máme nezrelosť nahradiť zrelosťou? Musíme nájsť nové, alebo staronové cesty k zmúdreniu. Niektoré techniky ponúka psychoterapia.

Netreba sa totiž pýtať ČI sa prejavujú tieňové aspekty štyroch mužských archetypov v našich životoch. Poctivá otázka znie: AKO sa prejavujú? Ak muž vie, že u neho nie je naplno rozvinutý Kráľ, Bojovník, Kúzelník, či Milovník, môže sa s každým z nich postupne porozprávať. Psychológovia radia, nech svojim vnútorným energiám povie, čo si o nich myslí, ako ho brzdia, kam by ho mali zaviesť. Potom nech načúva ich reakcii. Mal by si zapisovať všetky myšlienky a pocity, ktoré zaregistruje, rovnako ako myšlienky a pocity „oponentov“. Zaznamenať ich tak, ako prichádzajú, nemanipulovať nimi. Môže sa stretnúť s rôznymi názormi, je pravdepodobné, že niektoré mu budú aj nepríjemné, ale odhalí v sebe existenciu rôznych pohľadov na vec, ktoré mu môžu pomôcť pri riešení každodenných problémov. Pozor! Ak v priebehu tohto cvičenia príde skutočne nepriateľská postava, ktosi ako kritický exekútor, cvičenie treba ihneď ukončiť a pokračovať ďalej až pod vedením dobrého psychoterapeuta.

Iná technika odporúča s Kráľom, Bojovníkom, Kúzelníkom a Milovníkom v svojom vnútri sa porozprávať takpovediac zoči-voči. Predstavte si obraz Kráľa, môžete si pomôcť obrázkom z filmu alebo historickým obrazom panovníka na tróne. Obrázok si položte pred seba a začnite sa mu prihovárať. Snažte sa zavolať Kráľa zo svojho vnútra. Pocíťte jeho pokoj, silu, jeho vyrovnanú láskavosť. Predstavte si sami seba pred jeho trónom na audiencii. Povedzte mu, že ho potrebujete, že potrebujete jeho pomoc, priazeň, poriadok a mužnosť. Spoľahnite sa na jeho veľkorysosť.

Nájdite v histórii osobnosť, s ktorou by ste sa mohli stotožniť. Nemusí to byť nevyhnutne dokonalý človek, veď dokonalosť na tomto svete sa nedá dosiahnuť. Nech stelesňuje tie vlastnosti, ktoré vám chýbajú, práve tieto slabiny v našej psychike treba posilňovať. Chýba im sila, ktorú môžeme nájsť u iných. A potom sa správajte akoby ste nimi boli. Ak vám chýba energia Milovníka, správajte sa ako Milovník, vnímajte všetko tak, akoby ste už milovali. Vyrazte do prírody, donúťte sa vidieť krásu tohto sveta. Ak vám chýba energia Bojovníka, vstaňte od televízie a choďte na vychádzku, zacvičte si. Chce to pohyb! Prekvapí vás, ako rýchle sa Bojovník vo vás zaktivizuje. Ak vám chýba poznanie Kúzelníka, tvárte sa, akoby ste poznanie mali. Zabudnite na chvíľu na všetky starosti a snažte sa počúvať problémy iných ľudí a poradiť im. Budete prekvapení, čo všetko viete. A potom si už len dajte pozor na to, čo si prajete – ako sa hovorí, mohlo by sa vám to splniť.

 

Prečítajte si:

Carl G. Jung: Výbor z díla, zv. II. Archetypy a nevědomí. Nakladatelství

Tomáše Janečka, Brno 1997.

Robert Moore, Douglas Gillette: Král, válečník, kouzelník, milovník.

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2001.

Knihu Král, válečník, kouzelník, milovník objednávajte tu:

 

 

Posledná úprava 09.10.2021

Nájdete nás na FB