Zostavte si rodokmeň

Zostavte si rodokmeň

Napísala 

Dnes štyri knihy na tému, ktorá je čoraz populárnejšia – ako úspešne pátrať po rodinnej histórii, po predkoch a ich osudoch. Blanka Lednická roky zverejňovala na internete tipy pre začínajúcich i pokročilých rodopiscov, teraz ich zhrnula do knihy a pracovného zošita. Nedávno vyšla aj praktická príručka Lenky Peremskej Vaše rodinná kronika krok za krokem a emocionálne silná kniha Kořeny, v ktorej Anselm Grün svojim jedinečným spôsobom zdôvodňuje, aké dôležité je poznať vlastné korene a vedieť, čo potrebuje strom nášho života, aby vyrástol do košatej podoby.

Blanka Lednická
SESTAVTE SI RODOKMEN
Pátráme po svých predcích
Grada, 174 s.


Genealógia (z gréc. génos – rod a lógos – veda) je veda o rode, o rodine. Je to jedna z pomocných vied historických a skúma príbuznosť jednotlivcov v rámci spoločnosti. Súkromná genealógia, zvaná aj rodopis, vychádza zo záujmov jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú históriou svojej rodiny z osobných dôvodov, či už pre poznanie dejín rodu, alebo kvôli dedičstvu. V posledných rokoch bol zaznamenaný zvýšený záujem o ukotvenie vlastnej rodiny k pevnému bodu, ktorý predstavujú naši predkovia. Veľké sťahovanie z dedín do miest (od 19. storočia dodnes) prispelo k vykoreneniu mnohých rodín z ich pôvodného prostredia. A práve rodopis je spôsob, ako sa k týmto koreňom vrátiť.

Túto knihu si môžete objednať tu: Sestavte si rodokmen


Blanka Lednická
RODOKMEN NAŠÍ RODINY
Sestavte si rodokmen, pracovní sešit


Rodinné pátranie zvyčajne začína spracovaním rodokmeňa, teda vyhľadaním všetkých predkov v línii východzia osoba – otec – starý otec – prastarý otec – praprastarý otec a ďalej do minulosti. Pokračuje vývodom, čo sú všetci predkovia danej osoby a to v mužských aj ženských líniách. Práve vývod sa najčastejšie kreslí v podobe stromu. Najzložitejším spôsobom bádania je rozrod, kde sa postupuje od najstaršieho vyhľadaného predka do súčasnosti a sú vyhľadaní všetci jeho potomkovia, ktorí nesú rovnaké priezvisko, teda potomkovia synov a nemanželské deti nevydatých dcér. U niektorých rodov sledujeme ich postupné vymieranie, u iných neustále rozrastanie.

Rodopis je koníčkom, ktorý mnohým ľuďom vydrží na celý život. Vyhľadaním predkov v matrikách väčšinou všetko ešte len začína. Bádateľ sa postupne ponára hlbšie do rodinných väzieb, hľadá ďalšie a ďalšie informácie, ktoré mu môžu dokresliť obraz rodiny, ktorý sa postupne rysuje na základe údajov z matrík a ďalších zdrojov.

Túto knihu si môžete objednať tu: Rodokmen naší rodiny
 

Lenka Peremská

VAŠE RODINNÁ KRONIKA KROK ZA KROKEM

CPress, 104 s.

Kniha nadväzuje na vydarený – a už vypredaný – titul VÁŠ RODOKMEN KROK ZA KROKEM. Je určená tým záujemcom o históriu rodu, ktorí už zvládli hľadanie v matričných záznamoch, spracovali rodokmeň a teraz by chceli z množstva získaných údajov napísať kvalitnú a zaujímavú rodinnú kroniku. Ono totiž nie je jednoduché urobiť prvý krok, o hľadaní „červenej nite“ rozprávania nehovoriac. Táto príručka vám poradí, ako nájdete ten správny príbeh, v ktorom postupne predstavíte všetkých členov vášho rodu; ako sa zorientovať vo fotografiách nežijúcich predkov a priradiť ku každému z nich posolstvo jeho života; ako rodovú kroniku obohatiť o štatistiky, grafy a iné dáta. Aby sa zo „stromu života“ vašej rodiny stal zaujímavý a inšpirujúci príbeh pre vaše deti, vnukov a ďalšie generácie, ktoré budú hľadať svoje korene.

Túto knihu si môžete objednať tu: Vaše rodinná kronika krok za krokem


Anselm Grün
KOŘENY
Portál, 112 s.


Príroda bola prvou učiteľkou ľudí. Odjakživa v nej videli odraz svojho života a tak sa strom stal symbolom človeka. „Človek vrastá do podoby, ktorú pre neho zamýšľal Boh,“ píše v svojej útlej, ale na myšlienky bohatej knihe Korene známy benediktínsky mních Anselm Grün. „Keď som premýšľal o koreňoch, napadlo mi niekoľko hľadísk: po prvé, je tu túžba mnohých ľudí zostaviť pre svoju rodinu rodokmeň. Cielene pátrajú po svojich predkoch, aby zistili, kto boli a ako žili. Po druhé, prišlo mi na um vyjadrenie istého psychológa, že depresie majú často príčinu v absencii koreňov. Mnohí ľudia dnes svoje korene stratili. Pokúšajú sa žiť v prítomnosti bez toho, aby uvažovali o svojej minulosti. Sú od minulosti akoby odrezaní. Kto ale nepozná svoje korene, ten nevie, čo strom jeho života potrebuje, aby mohol vyrásť do podoby, ktorú pre neho zamýšľal Boh.“

Podľa Anselma Grüna človek, ktorý je zranený zvonku, často vyvinie energiu nielen na to, aby zapustil korene do rodinnej histórie, ale ide ešte hlbšie, do duchovnej pôdy. Tam – ako hovorí tento mních „v hlbine Božej“ – obdrží silu, ktorá umožní jeho stromu vyrásť vyššie a mohutnejšie. Grün je zaujímavý svojím presahom kresťanstva k psychologickým vedám. Často čerpá aj z diela švajčiarskeho psychológa Carla Gustáva Junga. Pri tejto téme píše o Jungovej teórii Tieňa, podľa ktorej musíme uznať, že náš život má aj tienisté stránky a zranenia. Tieň je pôda, na ktorej môže rásť to svetlé v nás, aj keď naše korene nie sú zdravé. Musíme sa zmieriť s koreňmi, ktoré máme. Nie sú dokonalé, niekedy sú špinavé a nahlodané. Ak máme v sebe jedovaté korene, náš strom bude tiež rodiť jedovaté ovocie. Korene musia byť očistené, ale nikdy nie vyrvané z pôdy. Anselm Grün nás vyzýva, aby sme dôverovali, že to dobré a zdravé v nás je silnejšie než všetko zranené a choré.

Ukážky z knihy Kořeny

Aj strom nášho života má korene, ktoré ho vyživujú. Naše korene obhrýzajú také „myši“, ako sú starosti a pochybnosti. Mnohí pochybujú, či ich vlastné korene unesú. Spájajú s nimi negatívne skúsenosti, ktoré zažili v detstve. Korene môžu poškodiť aj vplyvy zvonku, príkoria od iných ľudí. Tým, čo dnes užiera naše korene, je aj mobilita. Kto príliš často strieda svoje bydlisko, kto na žiadnom mieste nenachádza svoj domov, kto sa stále musí prispôsobovať novému miestu, ten cíti, ako keby nemal žiadne korene, ktoré by ho živili a posilňovali.

Ľudia, ktorým vďačíme za dôležité korene, neboli vždy dokonalými ľuďmi. Svoje otvorené srdce nám ukázali aj úspešní a milujúci, ale aj zlomení ľudia z našej rodiny a tým nám dali niečo, čo živí naše korene. Preto je dôležité, aby sme si ich vážili. Len vtedy budeme mať podiel na tom, čo chceli žiť, na ich posolstve. Aj keď ich život – videné zvonku – stroskotal, majú pre nás dôležitú správu. Neprísluší nám ich súdiť. So všetkou pokorou by sme mali načúvať posolstvám, ktoré nám adresujú. Potom môžeme žiť svoj život a rozvíjať všetko, čo nám daroval Boh.

Môžeme sa zastaviť aj pri hrobe našich mŕtvych predkov a nadviazať s nimi rozhovor: Čo pre teba bolo v živote dôležité? Čo sa môžem od teba naučiť? Čo mi chceš povedať? Zároveň si všímame svoje pocity: aké pocity sa vo mne vynárajú, keď si spomínam na tú alebo onú udalosť zo života mŕtveho, na tie alebo iné slová? Čo z neho si nesiem v svojom srdci dodnes? V čom ovplyvňuje moje korene, z ktorých dnes žijem?

Psychoanalytik C. G. Jung hovorí, že v istom bude už nie je dôležité, aké bolo naše detstvo. V určitom bude musíme prijať za svoj život zodpovednosť a povedať si: Je to moja história. Môj konkrétny život je môj materiál, s ktorým môžem a musím pracovať. A z každého materiálu dokážem vyhotoviť krásnu formu. Musím len pracovať tak, ako treba a s takým materiálom, aký mám k dispozícii. Musím prijať materiál svojho životného príbehu. Potom ho dokážem aj tvarovať.

Ak ste mali ťažké detstvo, ak ste nevyrástli v harmonickej rodine, treba to oplakať. Kto netrúchli, zostáva uväznený v sebaľútosti a neposúva sa ďalej. Alebo sa uchýli k obviňovaniu svojho otca a svojej matky. Zatrpkne a odstriháva sa od svojho srdca a od koreňov, ktoré by tak veľmi potreboval, aby mohol žiť.

Ide o to, aby sme premenili vlastné rany na perly. Tam, kde sme zažili bolesť, zažili sme aj niečo, čo nás utvára. Nikto iný neprežil to, čo ja. Mám v sebe skúsenosť, ktorá ma robí vzácnym a bohatým. Pretože som sám zranený, môžem lepšie porozumieť ranám iných – a lepšie ako ktokoľvek iný nájsť možnosť, ako tieto rany liečiť. Cítim s druhým, čo mi pomáha vnímať jeho skutočné potreby a túžby a odpovedať na ne.

Túto knihu Anselma Grüna si môžete objednať tu: Kořeny

 

 

Posledná úprava 07.07.2022

Nájdete nás na FB