Nezačalo to vami

Nezačalo to vami

Napísala 

„Veľmi intenzívne cítim, že som pod vplyvom vecí či otázok, ktoré moji rodičia, starí rodičia a vzdialenejší predkovia nechali nedokončené a nezodpovedané,“ píše Carl Gustav Jung v knihe Spomienky, sny, myšlienky. „Často mi to pripadá, akoby v rodine existovala neosobná karma, ktorá sa prenáša z rodičov na deti. Vždy som mal pocit, že som musel dokončiť alebo možno pokračovať v tom, čo predchádzajúce generácie nedokončili.“

Mark Wolynn
NEZAČALO TO VAMI
Ako nás formujú rodinné traumy a ako ich prekonať
Open Mind, 202 s.

Nezačalo to vami, tvrdí aj riaditeľ Inštitútu rodinných konštelácií v San Franciscu Mark Wolynn, ktorý viac než dvadsať rokov pracoval s ľuďmi s diagnózami depresií, s úzkosťami, chronickými chorobami, fóbiami či posttraumatickou stresovou poruchou. Väčšina jeho pacientov mala za sebou roky liečby medikamentami a psychoterapiami, aj tak však nevedeli, čo im vlastne je a akým spôsobom by sa ich psychické (a často aj fyzické) utrpenie dalo zmierniť. Na základe tejto praxe zistil, že odpoveď nemusí spočívať v životnom príbehu daného človeka, ale skôr v príbehu jeho rodičov, starých rodičov, či dokonca prastarých rodičov. Že trauma môže prechádzať z generácie na generáciu a to aj vtedy, ak človek, ktorý ju utrpel, umrel a v rodine sa o ňom nehovorí. Jeho nevyliečený, nedokončený, potlačený problém ožíva v podobe zdedených rodinných vzorcov strachu, telesných pocitov a správania, ktoré sme si podvedome osvojili. Cyklus utrpenia tak pokračuje ďalej a pokúša sa nájsť riešenie v mysliach a telách potomkov.

Prečo sa to deje? Podľa Marka Wolynna preto, aby sa na svetlo sveta konečne dostal príbeh, ktorý potrebuje byť vyrozprávaný. Až vtedy sa cyklus ukončí a ďalšie generácie si už nemusia odovzdávať škodlivé vzorce. Jeho vlastná skúsenosť i skúsenosti jeho klientov potvrdzujú, že ak sa snažíme vzdorovať niečomu bolestivému, len si predlžujeme bolesť, ktorej sa chceme vyhnúť.

Najčastejším liekom, ktorý Wolynn „ordinuje“ svojim pacientom, je veta: „Choďte domov a zavolajte matke/otcovi!“. Vychádza z poznania, že miesto, odkiaľ prichádzame, ovplyvňuje to, kam ideme, a že všetko, čo je v našej minulosti nevyriešené, ovplyvňuje našu prítomnosť. Naši rodičia sú pre nás dôležití bez ohľadu na to, či boli dobrými alebo zlyhávajúcimi rodičmi, dokonca aj vtedy, ak sme niektorého z nich nepoznali. Nemôžeme ich vymazať zo svojho života. Nedá sa tomu nijako vyhnúť: príbeh rodiny je naším príbehom.

Carl Gustav Jung veril, že to, čo zostáva v podvedomí, sa nestratí, ale objaví sa v našom živote ako osud alebo náhoda. Tieto podvedomé vzorce budeme opakovať dovtedy, kým ich nedostaneme na povrch svojho vedomia.

„Ako klinického lekára ma viac než testy a teórie zaujímal jazyk, ktorým mi pacienti popisovali svoj problém,“ vysvetľuje doktor Wolynn. „Rozvinul som si techniky počúvania a vnímal som, čo ľudia skutočne vravia a aké slová pri tom používajú. Viedol som ich k tomu, aby identifikovali konkrétne slová, ktoré vedú k pôvodu ich bolesti. Po objavení tohto základného jazyka a kľúčových slov nielenže odhalíme zabudnutý jazyk našich obáv a strachu, ale nájdeme aj nástroje a obrazy potrebné na liečenie. Náš základný jazyk trvá na tom, aby sme si ho vypočuli. Ak sa ním necháme viesť, ak dokážeme počuť, čo dôležité sa skrýva za tými slovami, má moc zneškodniť naše najhlbšie strachy. Pri tomto pátraní určite natrafíme na známych aj neznámych členov rodiny. Niektorí sú mŕtvi, iní ani nepatria do rodiny, ale svojím konaním pozmenili jej osud. Odhalíme potlačené rodinné tajomstvá. No bez ohľadu na to, kam nás toto pátranie dovedie, dorazíme na nové miesto v živote, na ktorom nájdeme viac slobody v svojom tele, aj schopnosť lepšie sa prijať.“

V knihe nájdete aj cvičenia a techniky na odhalenie strachu a úzkosti, ktoré sa prejavujú vo vašom správaní aj v telesných symptómoch. Podľa návodu si môžete vytvoriť rodostrom s mapou zážitkov predchádzajúcich generácií, ktoré majú vplyv na váš život. Je to cesta k vyliečeniu ťažkostí, na ktoré boli dosiaľ medicínske a iné terapie krátke.

Ukážky z knihy NEZAČALO TO VAMI:

Máme k dispozícii mnoho štúdií, ktoré potvrdzujú, že traumatické zážitky rodičov môžu ovplyvniť gény a reakcie detí na stres. Je dokázané, že emocionálne a osobnostné problémy detí sa zdvojnásobia, ak ich matka zažívala počas tehotenstva úzkosť. Trauma má moc načiahnuť sa z minulosti a postihnúť ďalšie obete. Problémy dieťaťa tak môžu odzrkadľovať problémy jeho rodiča. Zmeny prejavov génov sa dajú vystopovať dokonca až o tri generácie ďalej. Symptómy traumy sa dajú zmierniť, ak deti neskôr žijú v pozitívnom prostredí bez nadmerného stresu, ak si vedia vytvárať pozitívne obrazy a obohacujúce zážitky; to všetko im pomôže zvrátiť náchylnosť na stres, ktorá by mohla pretrvávať v rodine niekoľko generácií. Brian Dias z Emory University, ktorá skúmala epigenetické zmeny v DNA myší, tvrdí: „Predkom sa oplatí informovať potomkov o tom, že určité prostredie pre nich nie je priaznivé.“ Nepoznaný zážitok v minulej generácii ovplyvňuje správanie muža, ktorý príde o všetky peniaze na dostihoch, alebo ženy, ktorá sa vyberá len ženatých partnerov. Aj keď sú rodičia k svojim deťom po narodení láskaví, deti môžu zdediť stres generácií, ktoré tu boli ešte pred ich narodením. Aj súrodenci môžu zdediť rôzne traumy a viesť kontrastujúce životy napriek podobnému detstvu.

Je zaujímavé, že Biblia potvrdzuje tvrdenia modernej vedy, keď hovorí, že hriechy otcov padnú na hlavy detí až do tretieho a štvrtého pokolenia. Aj v Ezechielovi 18:2 sa píše: „Otcovia jedli trpké hrozno a zuby synov stŕpli.“ Podľa pozorovaní Berta Hellingera, objaviteľa metóda rodinných konštelácií prvorodený syn na seba často berie všetko nevyriešené zo strany otca a prvorodená dcéra berie na seba nedoriešené záležitosti matky alebo starej matky. Hoci to nie je pravidlo, a môže to platiť aj naopak. Neskoršie narodené deti prevezmú iné stránky tráum rodičov a starých rodičov a mimovoľne opakujú ich zlyhania. Väčšina z nás si nesie aspoň časť pozostatkov rodinnej histórie. Psychiater Norman Doidge hovorí: „V psychológia ide často o premenu našich duchov na našich predkov.“ Keď identifikujeme zdroj generačných tráum, prestanú nás naši duchovia, nevidení a ignorovaní, „strašiť“.

Keď nás zasiahne tragédia cudzích ľudí, je v nej niečo, čo v určitej sfére patrí nám. Ak sa vás napríklad hlboko dotýka príbeh detí, ktoré zostali bez matky, ktorá jeho časť vo vás vyvoláva najsilnejšiu emóciu? To, že matka opustila svoje deti? Alebo to, že deti nemajú nikoho, kto by sa o ne postaral? Ak v nás obrazy z kníh či filmov vyvolávajú silné pocity, venujme im pozornosť, hovoria o skrytej histórii našej rodiny.

Myseľ má mocnú schopnosť liečenia pomocou obrazov. Či si predstavujeme scénu odpustenia, útechy alebo odpútania sa, alebo si jednoducho vizualizujeme milovanú osobu a s láskou sa s ňou rozprávame, tieto obrazy sa usídlia v našom tele a liečia. Podstatou liečenia je pomôcť ľuďom nájsť obrazy, ktoré s nimi najviac rezonujú. Nájsť vetu, ktorá definuje náš najväčší strach. Vizualizovať si blízkych a porozprávať sa s nimi tak, aby sme doriešili bolestivú rodinnú históriu. Zničené vzťahy sa môžu opakovať po celé generácie, kým v sebe nenájdeme odvahu, aby sme prestali odsudzovať rodičov, otvorili im svoje uzavreté srdce a hľadeli na nich a na všetkých príbuzných pohľadom plným súcitu. Vizualizujte si osobu spojenú s traumatickou udalosťou vašej rodiny, ktorá stojí za vaším základným strachom, a povedzte jej, že ju rešpektujete, že nie je zabudnutá a že na ňu budete spomínať s láskou. Keď spoznáte svoju rodinnú históriu, máte šancu striasť zo seba záťaž minulosti a uvidieť cestu, ktorá vedie za slobodou.

Knihu NEZAČALO TO VAMI si môžete objednať v e-shope Martinusu na tomto linku:


 

Posledná úprava 07.07.2022

Nájdete nás na FB