Human design a jeho päť ľudských typov

Human design a jeho päť ľudských typov

Napísala 

Pred pár rokmi som čítala Hru so sklenými perlami od Hermana Hesseho, fascinujúci román, v ktorom som „prišla na chuť“ I ťingu, filozofickému aj kozmologickému systému staročínskeho taoizmu. Takže keď sa ku mne dostala prvá informácia o Human designu, mape ľudskej osobnosti, ktorá v sebe spája modernú vedu a starovekú múdrosť, vrátane I ťingu, samozrejme, že ma zaujala. Otestovala som sa a tak presne sa našla v jednom z energetických typov, až ma to dojalo. Tým, ktorí sa chcú dozvedieť viac, je určená kniha Karen Parkerovej Human design, ktorá práve vyšla v Alferii.

Karen Curry Parker
HUMAN DESIGN
Zisti, kto skutočne si
Alferia, 341 s.

Human design je metóda, ktorá vzbudzuje rôzne reakcie. Veď už len ten základ, na ktorom stavia! Kvantová fyzika, psychológia, kabala, I ťing, astrológia, čakrový systém, hm... A k tomu kontroverzná osobnosť zakladateľa, či skôr zostavovateľa rôznych prameňov poznania, vedeckých aj mystických, do nového celku. Autorka tejto knihy, bývalá zdravotná sestra, ho nazýva neochotný mystik. Trinásť rokov pracovala ako jeho asistentka a zaznamenávala skúsenosti s metódou, ktorá podľa nej pomáha ľuďom objavovať zmysel života, to pravé povolanie a zlepšuje ich vzťahy aj zdravie. O autorovi Human designu Robertovi Alanovi Krakowerovi píše: „Na začiatku stál mystický zážitok, ktorý zažil na ostrove Ibiza v januári 1987. Videl počas neho syntézu vedeckého, kresťanského, židovského, budhistického i taoistického poznania v podobe grafu ľudského tela a mapy jeho osobnosti. Vďaka nim každý človek jednoducho zistí, kto je a čo tu má robiť, aby najlepšie naplnil talenty, s ktorými sa narodil. To všetko pre lepší a rýchlejší vývoj celého ľudstva.“ Z introvertného Krakowera sa stal zdráhavý posol, no podarilo sa mu nájsť schopnú asistentku, ktorú metóda mimoriadne zaujala, pretože – síce zvláštnym spôsobom -, ale naozaj ponúka množstvo poznatkov o ľudskej osobnosti, jej talentoch aj zraniteľných miestach. „Dáva vám nástroje, ktoré vás môžu oslobodiť od starých, sebazničujúcich vzorcov myslenia a hodnotenia seba i druhých, Poskytuje vám novú perspektívu, aby ste mohli vidieť nádheru toho, kým skutočne ste,“ sľubuje klientom (aj čitateľom knihy) Karen C. Parker, a to všetko znie, priznajme si, dobre.

Ukážky z knihy Human design:

Neboli sme stvorení rovnakí. Human design tvrdí, že existuje päť energetických typov: manifestor, manifestujúci generátor, generátor, projektor a reflektor. Každý energetický typ človeka vytvára a prijíma rozhodnutia iným spôsobom. Každý z nás však má potenciál stať sa bohatým, zdravým človekom, mať dobré vzťahy a byť šťastný. Každý z nás je navrhnutý jedinečne, niekto bol stvorený na to, aby ľahko získaval peniaze, po ktorých túži, zatiaľ čo iný si pripadá bohatý, keď môže tráviť čas s milovanými. Niekto hľadá prácu, ktorá ho bude napĺňať, iný nechce pracovať vôbec. Niekto je športovec, iný intelektuál. Keď viete, kto ste a ako funguje vaše osobné energetické pole, objavíte vnútornú autoritu, ktorá vám pomáha riadiť vašu cestu. Často práve to, čo nám bráni vytvoriť si život, aký chceme, je elementárne nepochopenie toho, čo je pre nás skutočne správne.

Všetci sme mocní tvorcovia. Aby ste mohli tvoriť silným spôsobom, musíte vedieť, ako fungujete. Váš typ Human designu vám presne ukáže, ako tvoriť spôsobom, ktorý je posilňujúci, napĺňajúci, dynamický, úspešný a vzrušujúci.

Manifestori (9 % populácie) sú aktívni, silní, autentickí, spontánni a tajomní. Majú energiu na rozbehnutie vecí, na rozdiel od väčšiny ľudí, ktorí musia čakať na príležitosť alebo na pozvanie. Keď manifestor dostane nápad, jednoducho ho ide zrealizovať. A zvyčajne sa mu celkom dobre darí. Pravidelná práca od pondelka do piatka, od deviatej do piatej je pre manifestora vyčerpávajúca, pri takejto práci sa cíti preťažený či dokonca nahnevaný. Keď manifestor prehovorí alebo vstúpi do miestnosti, väčšina ľudí pocíti jeho energiu – vyžaruje z neho silná prítomnosť a disponuje prenikavým hlasom -, ale nikto nevie, čo sa manifestor chystá práve urobiť. To vytvára auru tajomstva a niekedy aj nervozity. Manifestor má často problémy s komunikáciou. Pripomína rýchlovlak, ktorý sa rúti do cieľa, zatiaľ čo iní ľudia čakajú na stanici a chceli by, ale nedokážu do toho vlaku nastúpiť. On sám nevidí, kde je problém, len sa čuduje, že to ľudia vzdali a nastúpili do iného vlaku. Manifestori tu nie sú preto, aby im niekto iný hovoril, čo majú robiť. Nie sú tu ani na to, aby pracovali, ale aby iniciovali. Potrebujú prestávky a čas na nabitie energie; potreba odísť a oddýchnuť si je pre manifestora nevyhnutná, ak si chce udržať zdravie.

Generátori majú obrovskú energiu a sú jediným typom, ktorý je navrhnutý pre prácu. Musia si však nájsť dobrú prácu a životné príležitosti na to, aby sa cítili šťastní. Kým ju nemajú, cítia sa frustrovaní. Generátori a všetky typy, ktoré musia čakať, kým sa život sám prejaví a nasmeruje ich, urobia dobre, keď si stanovia zámer a potom čakajú na dôkazy vo vonkajšej realite, ktoré ich presvedčia, že je čas konať a že smer je správny. Nemajú sami iniciovať veci, aj keď po nich túžia; nevedia to. Konfigurácia generátora je taká, že keď sa zastaví a čaká, niečo sa veľmi rýchle stane. Generátori vždy tancujú so životom a reagujú naň. Generátor je jediný typ, ktorý dokáže jasnejšie myslieť jednoducho tým, že odpovedá na otázky typu áno alebo nie. Je navrhnutý tak, aby sa stal majstrom svojho remesla. Keď dosiahne stabilizovaný stav v tom, čo robí, začne cítiť frustráciu; nemá sa vzdávať, čoskoro sa určite objaví príležitosť, ktorá ho posunie na ďalšiu úroveň. Jeho jedinou úlohou je neprehliadnuť ju a reagovať. Všetko, čo potrebujete ako generátor urobiť, je otvoriť sa geometrii svojho osudu. Môžete si byť istí, že nech vás život zavedie kamkoľvek, vždy sa vám naskytnú príležitosti ísť ďalej.

Manifestujúci generátor (35 % populácie) je navrhnutý tak, aby robil viacero vecí naraz. Je schopný urobiť viac práce ako väčšina ľudí a dokáže si toto tempo udržať dlhý čas. Manifestujúci generátori by si mali svoje nápady predstaviť najskôr v mysli a potom vizualizovať výsledok. Kým začnú konať, mali by počkať. Ich emóciou je často hnev a frustrácia, lebo majú pocit, že svet sa nehýbe dostatočne rýchlo a že iní ľudia nedokážu vykonať toľko vecí, ako oni, ani robiť na viacerých projektoch naraz. Ale keďže reagujú rýchlo, majú tendenciu vynechať dôležité kroky a musia sa často vracať a opravovať to, čo preskočili. Potrebujú sa každý deň vyčerpať, aby sa mohli dobre vyspať a obnoviť. Potrebujú byť aktívni, aby mohli zostať silní a zdraví.

Darom projektora (20 % populácie) je schopnosť riadiť, usmerňovať a viesť ostatných. Aura projektora hovorí: „Položte mi otázku; poznám odpoveď a rád sa s vami o ňu podelím.“ Zdravý projektor nenesie v sebe zatrpknutosť ani zúfalstvo. Jednoducho čaká. Keď ho pozvú, usmerní ostatných, aby čo najlepšie využili svoju energiu a tvorivosť. Práve projektori to môžu mať v živote najťažšie, keď nerozumejú svojmu typu a stratégii. Stratégia projektora spočíva v čakaní na pozvanie, a to sa týka lásky, kariéry i životných podmienok. Projektori, ktorí nečakajú, nezažijú úspech. Môžu stáť v dave a energicky rozprávať, ak ich o to však nikto nepožiadal, hrozí, že ich nikto nebude počúvať, niekto im ukradne ich nápady, niekoho nechcene urazia alebo skritizujú. To môže projektorovi sťažovať realizáciu jeho nápadov. Môže byť pre neho bolestivé, keď okolie nerozozná a neocení jeho múdrosť. Nakoniec sa z neho môže stať skľúčený a zatrpknutý človek. Projektori sú veľmi múdri a chcú sa s touto múdrosťou podeliť so svetom. Môžu vnímať energiu druhých hlbokým spôsobom. Projektori intuitívne vedia, čo by mali robiť iné energetické typy, aby čo najlepšie využili svoju energiu. Je veľmi dôležité, aby sme spoznali a využili projektorov v našom živote. Môžu byť našimi najcennejšími zdrojmi. Projektor, ktorý čaká, si môže byť istý, že sa ho niečo opýtajú správni ľudia, ktorí si cenia jeho múdrosť. Projektor, ktorý nečaká na pozvania v láske, práci, kariére či sťahovaní, ale iniciuje čokoľvek z uvedeného, s tým bude mať problémy. Projektorom sa darí lepšie, keď si uvedomia, že ich proces vývoja je pomalší ako proces iných ľudí. Je to však ich vlastná cesta a jej nasledovanie im poskytne udržateľnú energiu a poznanie, ktoré rozospieva ich dušu. Ak budú chcieť žiť ako generátori, okolo štyridsiatky vyhoria. Budú sa cítiť vyčerpaní a deprimovaní, môžu prísť o prácu, podporu, dokonca aj o vzťahy. Je dôležité, aby si projektor, ktorý prechádza vyhorením, našiel čas na nabratie síl a jednoducho počkal, kým sa uzdraví a dostane pozvanie. Projektori sú tu na to, aby radili ostatným. Vidia do potrieb iných, ale často ignorujú vlastné potreby.  Potrebujú pomoc niekoho, kto im povie, kedy sú už unavení a nefungujú dobre. Projektor nie je určený na ťažkú prácu a nie je pre neho vhodné ani posilňovanie a ťažké cvičenie. Keďže projektori sú veľmi citliví na energiu iných, potrebujú stráviť čas osamote, aby zo svojho systému vybili energiu iných ľudí, a mohli sa tak cítiť dobre. Okolie si to nemôže brať osobne, je to nevyhnutné. Projektori môžu mať lepší spánok, ak spia sami, najmä ak ich partner je generátor.

Reflektor (1 % populácie, najvzácnejší typ) je jedinečný, neobyčajne citlivý človek, ktorý musí byť na správnom mieste so správnymi ľuďmi, aby zažil skutočné šťastie. Je dôležité, aby si reflektora ctili a vážili ľudia okolo neho, pretože plní jedinečnú úlohu, ktorá pomôže nám ostatným robiť rozhodnutia, ktoré zlepšia blaho všetkých. Reflektor nemá žiadnu vnútornú autoritu. Pravdu pozná len vtedy, keď ju vidí odzrkadlenú prostredníctvom druhých. Je dobrým barometrom zdravia kolektívu. Šťastný reflektor pochádza zo šťastného spoločenstva. Nešťastný reflektor žije v nešťastnom spoločenstve. Ak ochorie, mal by sa, samozrejme, starať o svoje telo, ale zároveň aj pozrieť na spoločnosť a zistiť, či v nej nie je niečo, čo spôsobuje chorú atmosféru. Reflektori by mali počkať 28 dní, kým urobia správne rozhodnutie, pod časovým tlakom sa rozhodujú zle. Veľa rozprávajú, potrebujú to, aby si objasnili veci. Najväčší dar, ktorý môžete dať reflektorovi, je počúvať ho. Sú to vášnivé duše, ktoré majú hlboký zmysel pre bolesť a utrpenie na planéte, zástancovia mieru a prosperity. Mnohí cestujú po svete ako hostia, pričom ľudia ich podporujú darmi a príspevkami. Potrebujú mať stálych priateľov, na ktorých sa môžu spoľahnúť, vďaka ktorým sa cítia dobre a ktorí ich vypočujú a podporia pri ich rozhodovaní.

Túto knihu si môžete objednať v e-shope Martinusu tu:
 

 

 

Posledná úprava 20.02.2023

Nájdete nás na FB