Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka

Rakovina zahŕňa približne 200 druhov zhubných nádorov, ktoré postihujú rôzne orgány a tkanivá nášho tela. Rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm, skrátene KRK) je jednou z najčastejších foriem zhubných nádorov. Vo väčšine vyspelých krajín je na treťom mieste spomedzi všetkých foriem rakoviny. V mnohých prípadoch sa však KRK dá predísť zdravou životosprávou alebo sa dá odhaliť vo veľmi včasných predrakovinových štádiách (polypy, prekancerózy, rané štádiá nádoru).

Črevo je časťou tráviacej trubice a skladá sa z tenkého a hrubého čreva. Rakovina postihuje takmer výlučne hrubé črevo a konečník, ktorý je jeho posledným úsekom. Funkciou hrubého čreva, zvaného aj kolon, je vstrebávať vodu a niektoré živiny z tráveniny, predtým ako bude definitívne vylúčená vo forme stolice z nášho tela. Rakovine hrubého čreva a konečníka predchádza vážne poškodenie črevných buniek. Zásadný podiel na vzniku KRK sa dnes pripisuje každodennej strave, výžive a životnému štýlu.

Individuálne rizikové faktory

 • Prvým faktorom zvýšeného rizika je vyšší vek človeka;
 • ďalej sú to nešpecifické zápalové ochorenia čreva, najmä ulcerózna kolitída a Crohnova choroba;
 • tretím významným faktorom sú črevné prekancerózy, najmä adenomatózne črevné polypy;
 • opatrní by mali byť ľudia vo veku nad 50 rokov, pacienti s chronickými zápalovými chorobami čreva a tí, ktorým v minulosti zistili alebo odstránili črevné polypy. Najväčšie riziko nesú dedične predisponovaní jedinci, ktorí trpia na mnohopočetné črevné adenómy, respektíve polypózu čreva (adenómy = nezhubné nádory; ide o prekancerózu; polypóza = mnohopočetné výrastky, polypy čreva; spravidla ide o prekancerózu).

 

Faktory životosprávy

Sú to najmä strava, výživa, telesná aktivita a ďalšie faktory súvisiace so životosprávou, ktoré zohrávajú významnú úlohu v prevencii alebo, naopak, pri vytváraní KRK.

 

Ochranné faktory vzniku rakoviny čreva a konečníka

 1. 1. Strava a výživa
 • Rastlinná strava bohatá na vlákninu. 10 g vlákniny za deň zníži riziko o 10 %. Mechanizmus nie je úplne vysvetlený, vie sa však, že vláknina rozrieďuje obsah stolice, zväčšuje jej množstvo a skracuje čas posúvania stolice cez črevo. Vláknina podporuje rast zdravej probiotickej črevnej mikroflóry. Probiotické baktérie strávia vlákninu za vzniku prospešných mastných kyselín s krátkym reťazcom.
 • Zelenina bez obsahu škrobu – koreňová, šalátová. Zelenina chráni črevo pred rakovinou pravdepodobne kombináciou rôznych mechanizmov. Okrem zvýšenému obsahu vlákniny sa najväčší význam pripisuje antioxidačným látkam, ktoré v čreve vychytávajú voľné kyslíkové radikály, a tak ho ochraňujú pred oxidačným poškodením. Patria medzi ne karotenoidy, flavonoidy, fytoestrogény, zlúčeniny kyseliny listovej, selén, indoly, kumaríny, vitamín C a ďalšie. Odporúča sa denne skonzumovať viac ako 500 g zeleniny spravidla v troch denných porciách.
 • Cesnak. Cesnak pravdepodobne chráni proti rakovine čreva. Za ochranný faktor sa pokladajú najmä sulfidy, ktoré v laboratórnych testoch inhibujú vznik črevných nádorov.
 • Ovocie. Ovocie pravdepodobne chráni pred rakovinou čreva, a to viac ženy než mužov. Dôvod pohlavných rozdielov je zrejme v rozdielnom hormonálnom profile mužov a žien. Ovocie je bohatým zdrojom látok s antioxidačným účinkom, medzi ktoré patria vitamín C, karotenoidy, flavonoidy, fenoly a ďalšie bioaktívne fytochemikálie.
 • Strava bohatá na kyselinu listovú. Existujúce dôkazy naznačujú ochranný účinok kyseliny listovej a jej zlúčenín proti rakovine čreva. Kyselina listová hrá veľkú úlohu pri tvorbe a opravách DNK. Zdrojom kyseliny listovej sú listová zelenina, ovocie, obilniny a obilné klíčky. Zo živočíšnych potravín je jej najviac v mäse, vo vajciach a vnútornostiach.
 • Strava s obsahom selénu. Selén chráni pred rakovinou čreva. Zo živočíšnych zdrojov sa nachádza v mäse, morských rybách a mliečnych výrobkoch, z rastlinných potravín v zelenine, ovocí, strukovinách a obilninách.
 • Strava bohatá na vitamín D. Výsledky naznačujú, že vitamín D má ochranný vplyv proti rakovine čreva. Jeho priaznivý vplyv je tesne spätý s ochranným účinkom vápnika.
 • Strava bohatá na vápnik. Vápnik chráni pred rakovinou čreva pravdepodobne tým, že znižuje účinok rastových faktorov na rast normálnych aj nádorových buniek. Najprirodzenejším zdrojom vápnika je mlieko a mliečne výrobky. Nachádza sa aj vo vaječnom žĺtku a z rastlinných potravín najmä v obilninách, strukovinách, orechoch a listovej zelenine.
 • Ryby. Ryby chránia proti rakovine čreva. Za ochranný faktor sa pokladá rybí tuk s obsahom omega-3-mastných kyselín s dlhým reťazcom. Ryby obsahujú aj ďalšie ochranné faktory, ako je selén a vitamín D. Ryby by sme mali jesť aspoň dvakrát do týždňa.
 • Mlieko. Aj mlieko pravdepodobne chráni pred rakovinou čreva. Ochranný účinok mlieka sa pripisuje vápniku, ktorý znižuje účinok rastových faktorov na rast normálnych aj nádorových buniek.
 1. 2. Telesná aktivita

Väčšina štúdií našla dobrú koreláciu medzi telesnou aktivitou aúčinným znížením rizika rakoviny čreva, nie však rakoviny konečníka. Tento rozdiel nie je zatiaľ jasne vysvetlený. Pravidelná fyzická aktivita strednej intenzity zvyšuje metabolický obrat a maximálnu kyslíkovú kapacitu. Navyše telesná aktivita znižuje krvný tlak a inzulínovú rezistenciu a podporuje činnosť a hybnosť tráviaceho traktu. Vedecké dôkazy pre ochranný vplyv fyzickej aktivity vyššej intenzity proti rakovine čreva sú presvedčivé. Denne sa odporúča minimálne 30 minút, ideálne 60 minút telesnej aktivity aeróbneho charakteru strednej intenzity s miernym zrýchlením pulzovej frekvencie, čo znamená 100 – 120 pulzov za minútu v závislosti od veku. Čím je človek starší, tým konzervatívnejší sme pri stanovení odporúčanej pulzovej frekvencie. U ľudí, ktorí majú vyše 50 rokov, stačí 100 – 105 pulzov za minútu. Ideálna a každému človeku dostupná je rýchla chôdza, ktorú odporúčame aj pri prevencii a liečbe nadváhy a obezity.

 1. 3. Zdravá telesná hmotnosť/štíhlosť

Výsledky výskumu poukazujú na to, že nadváha a obezita a najmä zmnoženie útrobného tuku v brušnej dutine významne zvyšujú riziko rakoviny čreva. Zdravá telesná hmotnosť znamená BMI = 18,5 – 24,9 a primerané množstvo útrobného tuku sa dá určiť podľa obvodu pása: < 80 cm u ženy a < 94 cm u muža).

 

Rizikové faktory vzniku rakoviny čreva a konečníka

 1. 1. Strava a výživa
 • Červené mäso. Prakticky všetky štúdie potvrdili zvýšené riziko rakoviny čreva pri veľkej konzumácii červeného mäsa. Okrem škodlivého účinku molekuly hemu, ktorý je súčasťou červeného mäsa, sa na zvyšovaní rizika môžu zúčastňovať kancerogénne dusíkaté zlúčeniny a polycyklické aromatické uhľovodíky, ktoré vznikajú pri tepelnom spracovaní červeného mäsa pri vysokých teplotách.
 • Údené mäso – údeniny. Dôkazy o kancerogénnom pôsobení údeného mäsa na črevo sú presvedčivé. Príčinou sú kancerogénne dusíkaté zlúčeniny, ktoré pri konzumácii údeného mäsa vznikajú v žalúdku a do údenín sa pridávajú ako konzervačné látky vo forme takzvaných dusíkatých solí. Navyše údené mäso je často mäso červené, takže zvyšuje riziko rakoviny čreva aj škodlivým účinkom molekuly hemu a polycyklických aromatických uhľovodíkov.
 • Strava bohatá na železo. Škodlivý vplyv železa na vznik rakoviny čreva sa dnes pokladá za presvedčivý. Železo je súčasťou molekuly hemu, ktorá sa nachádza predovšetkým v červenom mäse. Strava bohatá na hem a železo aktivuje zápalové a toxické reakcie v čreve, ako aj zvýšené množenie črevných buniek.
 • Strava bohatá na živočíšny tuk. Strava bohatá na živočíšny tuk zvyšuje množstvo žlčových kyselín v čreve. Žlčové kyseliny metabolizujú črevné baktérie a následne tvoria zlúčeniny, ktoré podporujú vznik rakoviny čreva. Tento nepriaznivý proces oslabuje konzumácia rastlinnej vlákniny a listovej a koreňovej zeleniny.
 • Syry s vysokým obsahom tuku. Mechanizmy, ktoré podporujú vznik rakoviny čreva, nie sú zatiaľ presne známe. Kľúčovú úlohu pravdepodobne zohráva živočíšny tuk.
 • Strava bohatá na cukor. Štúdií, ktoré potvrdzujú, že zvýšená konzumácia cukru (sacharózy) zvyšuje riziko rakoviny čreva, nie je zatiaľ mnoho, takže ich dôkazy zatiaľ hodnotíme ako naznačujúce.
 • Alkoholické nápoje – alkohol. Každých 10 g skonzumovaného alkoholu zvyšuje riziko rakoviny čreva o 9 %. U mužov je škodlivý účinok alkoholu výraznejší než u žien. Mimoriadne škodlivá je kombinácia alkoholu a fajčenia.
 1. 2. Obezita

Zmnoženie tuku má priamy vplyv na mnoho telesných hormónov; z nich najmä inzulín, inzulínu podobný rastový faktor a estrogény podporujú prostredie výhodné pre vznik a udržiavanie zápalu a rakoviny.

 1. 3. Brušná – útrobná obezita

Spomedzi všetkýchrizikových faktorov máme najviac dôkazov o škodlivom vplyve zmnoženého brušného tuku pri brušnej – útrobnej obezite. Tuk zvyšuje riziko rakoviny cestou hormonálnych a iných biologických účinkov.

 1. 4. Sedavý spôsob života a nedostatok telesnej aktivity

Sedavý spôsob života s nedostatkom pohybu je rizikovým faktorom nielen rakoviny čreva, ale aj ďalších zhubných nádorov. Navyše podporuje vznik obezity, cukrovky a kôrnatenia tepien – aterosklerózy, ktoré sú primárnou príčinou ischemickej choroby srdca.

Škodlivé či ochranné účinky jednotlivých faktorov rakoviny čreva sa neprejavia pri ich jednorazovom alebo občasnom výskyte, ale až vtedy, ak tieto faktory necháme pôsobiť dlhodobo, často, opakovane a vo veľkých dávkach.

 

Túto kapitolu nájdete v knihe VADEMECUM ZDRAVEJ VÝŽIVY, ktorej autorom je MUDr. Peter Minárik. Kniha je už vypredaná, posledné kusy môžete nájsť v e-shopoch.

Ďalšie knihy tohto autora máme ešte k dispozícii:

Peter Minárik a Daniela Mináriková

Rakovina a výživa: mýty a fakty 1, 2

Kontakt, 192 s.

Knihy Rakovina a výživa: mýty a fakty 1, 2 si môžete objednať na 0908 069 388 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., každá stojí 5,00 eur plus poštovné a balné, pošleme vám ich poštou na dobierku.

 

 

 

 

Posledná úprava 13.10.2021

Nájdete nás na FB