Rizikové krvné zrazeniny

Napísala 

V nasledujúcich 30 minútach umrú v EÚ traja ľudia pri havárii, päť žien na rakovinu prsníka, ale až 31 ľudí umrie na venózny tromboembolizmus. Je to tretie najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie na svete (po ischemickej chorobe srdca a mŕtvici). To je dôvod, prečo by sme o tomto zdravotnom probléme mali vedieť viac.

Pohľad angiológa

Alarmujúce údaje z úvodu predniesla prof. MUDr. Viera Štvrtinová na tlačovej besede venovanej téme krvných zrazenín. Profesorka Štvrtinová z II. Internej kliniky LFUK v Bratislave hovorila o riziku krvných zrazenín za angiológiu: „Hemokoagulácia (zrážanie krvi) je dôležitá, keby sme ju nemali, akékoľvek porezanie by nám spôsobilo smrť. Ale časť krvnej zrazeniny sa môže oddeliť, plávať v krvi a spôsobiť upchatie ciev. Môže ísť o dva špecifické stavy: hlbokú žilovú trombózu alebo pľúcnu embóliu. Hlboká žilová trombóza je vytvorenie krvnej zrazeniny v hlbokej žile (véne), zvyčajne v nohe. Ak sa celá táto zrazenina alebo jej časť odtrhne a krvným riečiskom je unášaná do cievy, ktorá dodáva krv nejakému orgánu a upchá ju, následky sú zničujúce. Ak sa to stane v cieve, ktorá dodáva krv do pľúc, ide o pľúcnu embóliu, ktorá môže rýchle privodiť smrť.“

Kto je ohrozený týmto rizikom? Pacienti, ktorí podstupujú veľký chirurgický zákrok, ľudia s vrodenou trombofíliou, v pokročilom veku nad 75 rokov, s obezitou, a tí, čo majú varixy. Venózny tromboembolizmus sa ťažko diagnostikuje, keďže polovica pacientov nemá žiadne symptómy. Príčinami vzniku VTE môže byť malígne ochorenie, gravidita, hormonálna antikoncepcia, kombinácia kŕčových žíl a fajčenia, obezita, akútny infarkt myokardu, imobilita (aj po operácii), úrazy, dekubity. Zrazenina v oblasti predkolenia sa prejaví bolesťou, nemusí ju nasledovať opuch. Zrazenina v oblasti stehna sa určite prejaví aj opuchom.

Počet diagnóz VTE sa zvyšuje, lebo sa predlžuje dĺžka života a s tým aj výskyt ochorení, ale aj kvôli nedostatočnej prevencii. Ochorenie má nenápadný priebeh, viac sa hovorí o porážke či infarkte, no aj pri VTE hrozí často zbytočná smrť, ktorej môžeme zabrániť.

Ako sa dá predchádzať a liečiť VTE? Liečba trvá minimálne tri mesiace, niekedy šesť až dvanásť mesiacov. Okrem liekov je dôležitá aj kompresívna liečba, obväzovanie končatín alebo nosenie kompresívnych pančúch. VTE sa štandardne lieči komplexne, pacient si sám pichá heparín a po ňom berie warfarín. K dispozícii sú však už aj nové perorálne antikoagulačné lieky, ktoré sa podávajú jedenkrát denne, ich výhodou je predvídateľný účinok bez potreby rutinnej kontroly alebo častých úprav dávky, nízke riziko liekových interakcií a žiadne diétne obmedzenia.

Pohľad kardiológa

Názornú ukážku toho, čo všetko sa môže diať v žilách a tepnách, rozšíril MUDr. Juraj Dúbrava, primár oddelenia neinvazívnej kardiológie Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, o pohľad kardiológa: „Pri arteriálnom tromboembolizme sa krvná zrazenina vytvára vo vnútri artérie (tepny) a môže prerušiť prúd okysličenej krvi zo srdca do inej časti tepla. Ak sa to stane v cieve, ktorá dodáva krv do mozgu, vedie to k mŕtvici a k úmrtiu alebo invalidite. Ak sa to stane v koronárnej tepne, následkom bude infarkt myokardu alebo angína pectoris. Mozgová mŕtvica je druhá najčastejšia príčina úmrtí na svete. Mŕtvicu je nevyhnutné diagnostikovať čo najskôr, lebo máme len tri hodiny na to, aby sme pacienta mohli účinne liečiť.“

Prečo zrazenina „len tak“ odletí zo srdca do mozgu? Dominantnou príčina je porucha rytmu srdcovej činnosti. Fibriláciu srdca má diagnostikovanú 1-2 % populácie, u ľudí nad 75 rokov je to už 10 %. Prognózy, žiaľ, predpovedajú nárast počtu týchto diagnóz. Kto má fibriláciu srdca, mal by počítať s 5 x vyšším rizikom cievnej mozgovej príhody a 3 x vyšším výskytom srdcového zlyhania. K príznakom, ktoré si treba všímať, patrí bolesť na hrudníku, nepravidelný pulz, búšenie srdca, dýchavičnosť, únava, ale bohužiaľ, toto ochorenie sa často objaví aj bez príznakov a prvým príznakom býva až mŕtvica. K rizikovým faktorom patrí stav po mozgovej príhode, vek nad 75 rokov, vysoký krvný tlak, srdcové zlyhávanie, cukrovka, ateroskleróza. U žien sa vyskytuje častejšie ako u mužov. 

Nové antikoagulačné lieky sú bezpečnejšie a významne znižujú riziko vedľajších účinkov. Nevyžadujú monitoring ani zmeny dávky, nemajú interakcie s potravinami ani s alkoholom, nástup i ústup ich účinku je rýchly. To všetko znamená lepší užívateľský štandard.

Viac informácií aj na: www.tromboza.com

 

Posledná úprava 13.10.2021

Nájdete nás na FB