Nádej pre ľudí s Parkinsonovou chorobou

Nádej pre ľudí s Parkinsonovou chorobou

Napísala 

Staršieho muža, ktorý vchádza do miestnosti, podopierajú dvaja asistenti. Muž ich oporu potrebuje – celý sa trasie, jeho nohy, ruky, hlavu majú v moci nekoordinované zášklby svalov. Sprievodcovia ho opatrne posadia na stoličku, pacient stlačí ovládač a zrazu vidíme iný obraz: tras ustal, muž berie do rúk šálku s čajom, bez vyliatia ho vypije. A potom začne rozprávať, ako veľmi mu život zmenil neurostimulátor a elektródy implantované priamo do mozgu.

Zvyčajne to začína trasom jednej z rúk. Samovoľné pohyby, ktoré človek nedokáže ovládať, sa stupňujú, prichádza stuhnutosť, spomalenie, problémy s písaním, nezrozumiteľná reč, lebo neposlúchajú ani mimické svaly na tvári. Tak vyzerá pacient s rozvinutou Parkinsonovou chorobou. Na Slovensku žije s touto neurologickou diagnózou pätnásť tisíc ľudí, v Európe milión, väčšinou vo veku nad 50 rokov, výnimočne aj mladší.

Príčinou vzniku takého vážneho ochorenia je odumieranie tých nervových buniek v mozgu, ktoré produkujú dopamín. A bez dopamínu nedokážeme dobre koordinovať pohyby a činnosť svalov. Parkinsonova choroba postupne vyraďuje človeka z normálneho života, jeho stav sa zhoršuje natoľko, že prichádza o prácu, o koníčky, nedokáže sa postarať o seba a je odkázaný na pomoc iného človeka aj v takých základných veciach, ako hygiena a obliekanie, pitie a jedenie.

Parkinsonova choroba sa nedá vyliečiť, lieky len zmierňujú zdravotné postihnutie. Pacientom, ktorým už klasická liečba nezaberá, dáva nádej hĺbková stimulácia mozgu, unikátna operácia, ktorou im chirurgovia implantujú pod kľúčnu kosť neurostimulátor a do mozgu elektródy, ktoré potom ovplyvňujú tie centrá, ktoré sú zodpovedné za koordináciu pohybu a svalov. Vo svete žije viac ako 125 tisíc ľudí, ktorým táto unikátna technológia zmenila život k lepšiemu, na Slovensku ich je sedemdesiat a pribúdajú ďalší. Ich motorika sa zlepší minimálne o 50 %, opäť sa dokážu postarať o seba, mnohí nastúpia do práce, chodia na vychádzky, hrajú na klavíri, športujú, do života rodiny sa znovu vráti pohoda. Najstarší pacient mal v čase operácie 75 rokov, nie je teda podstatný kalendárny, ale biologický vek. Zdravotné poisťovne terapiu plne hradia, vykonáva sa na špecializovaných pracoviskách v troch nemocniciach: Univerzitná nemocnica v Bratislave, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach a Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Tohto roku začali lekári implantovať pacientom priekopnícky typ neurostimulátora, ktorý umožňuje aj ich vyšetrenie magnetickou rezonanciou, čo znamená nové možnosti diagnostiky a liečby.
 

Posledná úprava 13.10.2021

Nájdete nás na FB