Ten, kto maľuje sám seba, môže sám seba aj utvárať

Ten, kto maľuje sám seba, môže sám seba aj utvárať

Napísala 

„Prečo vediem pacientov k tomu, aby sa vyjadrovali štetcom, tužkou či perom? Predovšetkým preto, aby sa dosiahlo účinku,“ píše známy švajčiarsky psychoterapeut Carl Gustav Jung roku 1929 v svojom diele Ciele psychoterapie. Tým účinkom je celkové uzdravenie psychiky. Psyché, náš vnútorný svet, je reálna a jej skutočnosť sa zviditeľňuje v obrazoch, preto je dôležité brať to, čo maľujeme, vážne, zdôrazňoval Jung.

Ruth  Ammann, Verena Kast, Ingrid Riedel
Kniha obrazů
Poklady z archivu Institutu C. G. Junga v Curychu
Portál, 250 s.

Táto špeciálna edícia obrazov, ktoré v rámci terapie maľovali pacienti Carla Gustava Junga, vyšla k sedemdesiatemu výročiu založenia Jungovho inštitútu v Zürichu. Jung začínal objavovať svoju, dnes už známu a uznávanú metódu aktívnej imaginácie roku 1917, kedy vyzval prvých pacientov a pacientky, aby svoje sny a predstavy maľovali: „Tým, že pacient maľuje samého seba, môže sám seba aj utvárať.“

Archív inštitútu dlho skrýval vzácny poklad 4500 obrazov (vrátane kresieb a výšiviek) z praxe samotného Junga a tisícky ďalších, ktoré namaľovali pacienti jeho spolupracovníkov. Autori týchto obrazov sú v knihe, samozrejme, anonymní. Prehliadka ich výtvorov nám umožňuje sledovať, ako sa vyvíjala samotná metóda aktívnej imaginácie. Jung najskôr pracoval na svojej slávnej Červenej knihe, do ktorej od roku 1914 zaznamenával vlastné vnútorné obrazy: „Roky, počas ktorých som šiel za svojimi vnútornými obrazmi, boli najdôležitejším obdobím môjho života; vtedy sa rozhodlo všetko podstatné. Celá moja nasledujúca činnosť spočívala v spracovaní toho, čo sa v oných rokoch prevalilo z nevedomia a spočiatku ma zaplavilo. Bola to prvotná látka pre moje životné dielo.“

Keď Jung pochopil, že to, čo sa objavuje na papieri, je vlastne dialóg s vlastným nevedomím, ktorý mu pomáhal riešiť životnú krízu a nachádzať samého seba, pobádal aj svojich súkromných pacientov, aby sa pustili do podobných experimentov. Skúste sa dostať do svojho obrazu, staňte sa jednou z jeho postáv, hovoril im. Nešlo o to, aby vytvárali umelecké diela, ale aby zo seba dostali obrazy svojho vnútra, ktoré hovoria rečou symbolov a archetypov. Ľuďom, ktorí za ním prichádzali s úzkosťami, s ťažkými krízami zmyslu, vrátane spirituálnych kríz, maľovanie prinášalo úľavu. Aj vtedy, keď to, čo kládli na papier, boli násilné, šokujúce, až surealistické výjavy. Viaceré obrazy spracovávajú traumu vojny a smrti. Jung napísal: „Terapeutický účinok tejto techniky spočíva v tom, že podnecujeme vedomie k spolupráci s nevedomím, vďaka čomu sa nevedomie integruje do vedomia. Tým sa postupne ruší neurotická disociácia.“ Maľovanie a kreslenie ponúkol svojim pacientom ako cestu k uzdraveniu – lebo si bol aj na základe vlastných skúseností istý, že je to cesta efektívna.

Na obrazoch vidíme ako časté motívy hada, slnko, vajce, vodu (aj v podobe hrozivých záplav), rybu, vtáka, kvetinu, strom života. Objavujú sa témy sexuality a erotiky, partnerstva a materstva, osobní démoni i harmonizujúce mandaly. Hodnotnú zbierku týchto liečivých obrazov katalogizovala ako prvá Jolanda Jacobi, usporiadala ju najskôr podľa motívov a symboliky. Neskôr v rozsiahlej práci pokračovali ďalšie generácie jungiánov, tí súčasní zbierku zdigitalizovali. Archív dnes slúži najmä pre výučbu a výskum. Tieto obrazy sa stávajú učebným materiálom pre nových psychoanalytikov, ktorí sa podľa nich učia rozumieť symbolickému jazyku, akým sa nám všetkým prihovára naše nevedomie v snoch a fantazijných predstavách.

Jolanda Jacobi spracovala roku 1969 koncepciu jungiánskej terapie maľbou a interpretácie symbolov v klasickej učebnici Duševné kráľovstvo obrazov. Najnovšími dielami, ktoré rozvíjajú túto terapeutickú techniku, sú knihy Terapia maľbou a Maľovanie v skupine od Ingrid Riedel a Christy Henzler a Terapeutická práca so symbolmi Brigitte Dorst.

Knihu obrazů z archívu C. G. Junga v Zürichu, ktoré sú doplnené výkladom o jungiánskej terapii maľbou, si môžete objednať tu:

 

Posledná úprava 06.10.2021

Nájdete nás na FB