Matka, hetéra, amazonka, médium

Napísala 

„Je bohužiaľ pravdou, že keď je žena manželkou a matkou, nemôže byť aj hetérou, rovnako ako hetéra trpí, že sa nestala matkou. Existujú ženy, ktorých údelom nie je rodiť deti, ale prinášať duchovné znovuzrodenie mužovi, čo je funkcia veľmi dôležitá,“ napísal 83-ročný Jung v liste Carlovi Jeffreymu. Hetéra, na ktorú vtedy určite myslel, bola Toni Wolffová, prezidentka Psychologického klubu v Zürichu, autorka výrazu „komplexná psychológia“ – a jeho dlhoročná milenka.

Mary D. Molton – Lucy A. Sikes
MATKA, HETÉRA, AMAZONKA, MÉDIUM
Čtyři ženské archetypy
Portál, 334 s.

Tie štyri základné ženské archetypy popísala Toni Wolffová, spolupracovníčka a blízka priateľka C. G. Junga. Jej štúdia Štruktúrne formy ženskej duše vyšla roku 1951 v časopise Der Psychologie v Berne. Prvý oficiálny životopis ženy, ktorá sama seba považovala za hetéru, a jej model Matky, Hetéry, Amazonky a Média (spolu s tieňmi každého ženského archetypu a potrebou vyrovnávať ich protiklady), rozpracovali dve americké jungiánske psychoterapeutky, Mary Dian Molton z Kansasu a Lucy Anne Sikes z Tennesee. Keď autorky aplikovali Wolffovej model na svoj vlastný život, zistili, aké sú ich osobnostné priority a čo ich naozaj motivuje. V roku 1997 s nadšením pripravili filmový dokument pre jungovskú komunitu, ktorý ilustroval ich terapeutické skúsenosti s klientkami, pri terapii ktorých využili štyri typy Toni Wolffovej. Nasledovala séria úspešných seminárov a konferencií v USA i v zahraničí, počas ktorých nazbierali ďalšie osobné príbehy. Tie potvrdzovali, že poznať vlastný archetyp pomôže každej žene porozumieť tomu, kto je a kým sa ešte môže stať v procese dozrievania.

Wolffová v svojom modeli štyroch ženských archetypov tvrdila, že dva z nich (Matka a Hetéra) predstavujú osobné vzťahy a ďalšie dva – Amazonka a Médium – sú typy neosobného vzťahu. Každá žena má svoj preferovaný archetyp, ale zároveň sú v nej do istej miery ukryté aj ďalšie tri archetypy. Wolffová bola presvedčená, že náš rast závisí od našej schopnosti zapojiť a vstrebať do vedomia najskôr porozumenie vlastnej archetypovej preferencie, a v priebehu času, tak ako dozrievame, porozumieť aj ďalším trom. Od toho sa potom odvíja kvalita našich vzťahov – k sebe samej, k mužom, k deťom a k ostatným typom.

Ukážky z knihy MATKA, HETÉRA, AMAZONKA, MÉDIUM:

Matka je žena, ktorej prvoradou osobnostnou prioritou je blaho jej detí (alebo tých, o ktorých sa stará). Temná stránka Matky odkrýva jej neskrotnú túžbu ovládať tých, ktorých najviac miluje. Materský archetyp je neuveriteľne silný, trvá dokonca aj po smrti jeho nositeľky.

Hetéry boli v minulosti očarujúce spoločnice, ktoré dodávali mestskému životu šarm a vznešenosť. Boli nadpriemerne inteligentné, krásne, vzdelané a zábavné. So svojimi mužskými partnermi mávali voľný milostný pomer. Toni Wolffová sa považovala za hetéru, čo podľa nej znamenalo ženu, ktorej záleží predovšetkým na kvalite vzťahu s partnerom, občas v manželstve, i keď najčastejšie mimo neho. Neskôr, keď sa snažila porozumieť vlastnému životu, pestovala v sebe vlastnosti Amazonky a Média. Ďalšie slávne „hetéry“ boli Lou Andreas-Salomé a Simone de Beauvoir.

Popis Amazonky prináša portrét ženy, ktorej osobnostná priorita, viac-menej nevedomá, spočíva v neosobnej oblasti kolektívneho vedomia. Amazonkou bola napríklad anglická kráľovná Alžbeta I., ktorá tvrdila, že sa vydala za Anglicko. Zdá sa, že v súčasnosti žijeme v epoche moderných Amazoniek, ktoré si usporiadúvajú život tak, aby uspeli v službe vedomého kolektívneho sektora, teda v kariére. Motivácia Tieňovej Amazonky vychádza z nevedomého hnevu, ktorý môže paralyzovať jej schopnosť udržiavať osobný dospelý životný vzťah. Kamkoľvek vkročí, vytvára boje a vnáša spory.

Médium, to sú tie ženy, ktoré by mohli byť vyhlásené za sväté, alebo upálené na hranici. Primárny záujem takejto ženy sa sústreďuje na javy súvisiace s kolektívnym nevedomím. Podrobuje sa prírodným zákonom, venuje sa duchovným témam. Jej predstavivosť zasahuje skutočnosti známe aj neznáme. Stojí ako most medzi dvomi svetmi. V našej dobe vedeckého racionalizmu sa tieto prejavy hodnotia prevažne negatívne. Pre niekoho je Médium absurdné, pre iných sú jeho vízie záhadné, desivé, patologické. Ak sa realizuje ako umelkyňa, posúva hranice ľudského vnímania silnými obrazmi. Patria sem tak vykladačky kariet, ako aj rádové sestry z hospicov, psychoterapeutky i spisovateľky a maliarky.

Akonáhle žena príde na to, ktorý z týchto typov je jej prístupu k svetu najbližší, uvedomí si, že existujú dva susedné typy, ktoré sú jej tiež blízke, a štvrtý protikladný typ, ktoré jej je menej blízky a do určitej miery nepríjemný. Starostlivosť o seba znamená pre ženu výzvu, aby preskúmala a prepojila všetky štyri archetypy do svojho vedomia a chápania, jeden po druhom, postupne. Ak uviazne len v svojom primárnom type, jej rast a rozvoj sa zabrzdí, jej tieňová stránka bude mocnejšia a ničivejšia a jej svet značne obmedzený.
 

Posledná úprava 21.07.2019

Nájdete nás na FB