Cesta hrdinky – výzva pre každú z nás

Cesta hrdinky – výzva pre každú z nás

Napísala 


Matka ako osud. Otcove dievčatko, alebo pravidlá hry s mužským svetom. Mýtus romantickej lásky. Mystika superženy, alebo mýtus vlastnej nedostatočnosti. Čo sa stane, keď žena povie nie? Kráľ musí umrieť. Hľadanie stratených častí samej seba. Posvätná svadba. Bohyne úrody a uzdravené rany. To sú názvy niektorých kapitol knihy Hrdinka v nás, ktorá mapuje celoživotnú výzvu každej ženy: nájsť vlastnú identitu a byť taká, aká naozaj je.

Maureen Murdock
HRDINKA V NÁS
Růst ženy na ceste životem
Portál, 230 s.

Pre moju matku a moju dcéru. Venovanie v úvode tejto knihy jasne ukazuje, že jej obsah je určený ženám všetkých generácií. Maureen Murdocková, americká psychologička a terapeutka prednáša na univerzite a od osemdesiatych rokov minulého storočia píše knihy o nových pohľadoch na ženskú identitu. Pracuje s archetypmi podľa Carla G. Junga. Na základe analýz svetových mýtov a snov svojich klientok popísala symbolickú „cestu hrdinky“, ktorá hľadá správny smer pre naplnenie svojho života. Táto cesta má svoje špecifiká, ktorými sa líši od „cesty hrdinu“, akú pár rokov predtým načrtol Joseph Campbell.

Murdocková konštatuje, že pri liečebnej práci so ženami, zvlášť vo veku tridsať až šesťdesiat rokov, často počúvala, aké sú nespokojné s úspechmi, ktoré dosiahli. Prijali totiž stereotypnú mužskú cestu hrdinu a pomerne často aj dospeli k akademickému, umeleckému alebo finančnému úspechu, no mnohé z nich trápi otázka: „Načo to všetko je? Dosiahla som všetko, čo som chcela, a cítim sa prázdna. O čo som prišla?“ Aj keď sú zdanlivo úspešné, cítia sa preťažené a vyčerpané, choré a vystresované sa pokúšajú prísť na to, kedy a prečo stratili správny životný smer. Keď sa vydali na cestu za úspechom, netušili, že mu budú musieť obetovať svoje telo a dušu. Maureen Murdocková dospela k záveru, že takúto bolesť prežívajú preto, lebo sa rozhodli riadiť modelom, ktorý popiera, kto sú – a vytvorila model hrdinskej cesty životom, ktorý je typický pre ženy.

Cesta sa začína odmietnutím závislej feminity, pokračuje ponorením do cesty, ktorou kráčajú mužskí hrdinovia, i s maskulínnymi spojencami. Takúto ženu spoznáte podľa jej presvedčenia, že nič dôležitejšie ako „vykonať prácu pre svet“ nemá skutočnú hodnotu. Žena „hrá“ podľa mužských pravidiel a vďaka tomu spoznáva výhody nezávislosti, prestíže, peňazí a úspechu. Nasleduje však ohromujúce obdobie vyprahnutosti a zúfalstva, ktoré vedie k nevyhnutnému zostupu do podsvetia, k stretnutiu s temnou feminitou. V tejto etape je nevyhnutné uzdraviť vzťahy medzi matkou a dcérou. Na spiatočnej ceste z podsvetia je potrebné nanovo definovať ženské hodnoty a integrovať ich s maskulínnymi schopnosťami, ktoré žena nadobudla v prvej etape svojej cesty.

Cesta hrdinky je celoživotný cyklus. Začína hľadaním hrdinkinej identity. Táto výzva neprichádza v konkrétnom veku, ale vždy vtedy, keď „staré ja“ už nevyhovuje, teda keď hrdinka odchádza na vysokú školu, zmení prácu, začína budovať vzťah; môže nastať v strednom veku, keď sa žena rozvádza, zmení profesiu, prípadne zostáva v „prázdnom hniezde“. Alebo vtedy, keď proste pocíti, že stráca vlastné ja. A cesta z tohto stavu zármutku a hnevu, ktorý často sprevádzajú depresie a stagnácia, vedie skrz „zostup dole“, do obdobia dobrovoľného odlúčenia, ticha a osvojovania si umenia načúvať svojmu vnútru. Zmysel má iba byť, nie stále niečo robiť.

V tomto období sa objavujú ťažké sny: o odsekávaní údov, o smrti, o tieňových sestrách, o votrelcoch, o cestách cez púšte, do snov vstupujú prastaré bohyne a mystické zvieratá. Cestu hrdinky popisujú viaceré staré mýty dávnych kultúr na celej Zemi s hrdinkami ako Inanna a Ochun, Afrodita a Nún, Demeter a Persefona, Hekaté a Ifigénia, Pavúčia babička a Múdra žena, či klasický archetyp Panny, Matky a Stareny. Ženu to ťahá do prírody, uvedomuje si zmeny ročných období a fázy Mesiaca.

Zostup sa nedá uponáhľať, je to posvätná cesta, na ktorej žena nachádza stratené časti samej seba, objavuje aj stratenú dušu kultúry, archetypov Prírody či Veľkej Matky. Môže, aj keď nemusí, dôjsť k zlepšeniu vzťahu so skutočnou matkou. Bude hľadať priateľky, hrdinky a tvorivé ženy, s ktorými sa môže stotožniť a ktoré ju poučia o ženskej sile a kráse (mnohé ženy nachádzajú vzory v láske a talentoch svojej babičky). Konflikty vo vzťahoch premení na spoluprácu. Keď sa žena začne starať o svoju dušu a o svoje telo, opätovne objavuje potlačené pocity, intuíciu, sexualitu, tvorivosť a humor. Autorka je presvedčená, že cesta hrdinky premení nielen ženu, ktorá po nej ide, ale aj iné ženy, mužov aj deti; a že prispeje aj k premene sveta z toho, v ktorom prevláda strach, na ten, v ktorom víťazí radosť zo života.

Túto knihu si môžete objednať v e-shope Martinusu tu:

Posledná úprava 10.04.2022

Nájdete nás na FB