O manželstve

Napísala 

Už neviem ktorý muž bol tej mienky, že na svete existuje len jedna dobrá žena. A radil, aby si každý ženatý muž myslel, že je to tá jeho. Miguel de Cervantes

Milujúci predsa nemusí strácať zrak. Zamilovaný ale vždy oslepne voči chybám toho, koho miluje, aj keď sa milovaný usilovne snaží už týždeň po svadbe získať späť svoju pravú tvár. Immanuel Kant

Keď nemajú dve bytosti, ktorú chcú spoločne kráčať životom, nič iného len svoj láskyplný cit, ich prameň sa rýchle vyčerpá a čoskoro sa dostaví ľahostajnosť, presýtenosť, odpor. Honoré de Balzac

Rodinu je možné vytvoriť len okolo milujúcej ženy. Friedrich von Schlegel

Mlčanie dvoch sŕdc, ktorým sa odcudzilo slovko „my“, je také hrozné ako dokonaný rozpad manželstva. Honoré de Balzac

Dobré manželstvo je také, v ktorom partner partnera urobí strážcom svojej osamelosti. Spolužitie dvoch ľudí je nemožné a tam, kde zdanlivo nastalo, prináša obmedzenia, dvojstrannú dohodu, ktorá jednu alebo obe strany okráda o ich úplnú slobodu a rozvoj. Ale ak i medzi najbližšími ľuďmi vždy zostane nekonečný odstup, môže medzi nimi vyrásť prekrásny vzťah akéhosi bytia-vedľa-seba, a to v prípade, že dokážu milovať vzdialenosť, ktorá sa medzi nimi rozprestiera a ktorá im dáva možnosť vidieť jeden druhého vždy ako celú postavu na pozadí veľkého neba. Rainer Maria Rilke

Ľudia v stave manželskom sa musia občas pohádať – hádkou sa aspoň dozvedia o sebe niečo nové. Johann Wolfgang Goethe

Keď trieska dvermi žena a muž ich ticho zatvára, vzniká ak nie vzorné, tak aspoň znesiteľné manželstvo. Keď trieskajú dvermi obaja, majú svoje „peklo na zemi“. Keď nimi trieska muž a žena ich ticho zatvára, potom je to niekedy raj a niekedy aj najväčšia nuda, aká na svete existuje. Wilhelm Raabe

Sú také dni, keď by sme sa plní nadšenia a bezstarostnosti navzájom nosili na rukách, a dni, keď musíme jeden druhého znášať, a dni, keď nám to už vôbec nejde, pretože medzi nami zlosť, hnev a hlúposť všetko zničili. Vtedy akoby do našich domovov a sŕdc vstúpila noc. Človek možno aj chce, ale už nemôže. Rád by sa k druhému naklonil s ponukou uzmierenia, ale zmrzne na polceste, ako keby bol z ľadu. Človek by chcel odpustiť, a namiesto toho hovorí: Prečo si to urobil? V takých dňoch existuje len jedno riešenie: mať trpezlivosť, horu trpezlivosti a túžbu po uzmierení. Leť chvíľu slepý, nedívaj sa okolo, nepokúšaj sa pochopiť. Buď si vedomý toho, že ten druhý je iný a že pre teba bude navždy niečím cudzí. A potom sa vydaj na cestu za odpustením. Lebo ak nebudeš môcť odpustiť, vyrastie medzi vami múr. A múr je zárodok väzenia. Phil Bosmans

Za všetkých okolností zostáva mojim krédom: aj keby sa ľudia od počiatku ženili a vydávali z lásky namiesto zo zvyku a rozvážnosti, nebol by svet dnes ani o chlp lepší, než je. Theodor Fontane

Ak chceš dobrú ženu, buď správnym mužom! Johann Wolfgang Goethe

Sú ženy, ktoré veria, že každá nespravodlivosť sa dá odčiniť dobrým jedlom. Graham Greene

Najlepšou matkou je žena, ktorá neváha zobudiť o tretej hodine ráno svojho muža, lebo má dojem, že dieťa plače. Ernest Hemingway

Ženatí muži vraj žijú dlhšie – alebo sa im to aspoň tak zdá. Johann Nestroy

Muži by boli radi vernými, pravdovravnými a ženatými – zo všetkého však iba tak trošičku. H. Rowlandová

Svadobné oznámenia sú úmrtnými listami lásky. La Bruyére

Oženiť sa preto, že milujeme, to je ospravedlnenie, nie dôvod. M. Achard

Manželstvo je ako súdny proces: jedna strana je vždy nespokojná. Honoré de Balzac

Ženy bez mužov vädnú a muži bez žien hlúpnu. A. P. Čechov

Manželstvo je more, pre ktoré dosiaľ nevynašli kompas. Heinrich Heine

Manželstvo je kráľovstvo dvoch. Tretí tam nesmie vkročiť. H. Ibsen

Ponuka k manželstvu je najväčší kompliment. V mnohých prípadoch posledný. H. Rowlandová

Manželstvo nie je lotéria. V lotérii sa niekedy aj vyhráva. G. B. Shaw

Manželský prístav sa neodlišuje od iných prístavov. Čím dlhšie v ňom lode stoja, tým väčšie im hrozí nebezpečenstvo, že zhrdzavejú. G. B. Shaw

Lepšie je byť dobre obesený, ako zle ženatý. Fridrich Schiller

Len sa bez obáv ožeň! Ak dostaneš dobrú ženu, budeš výnimkou, ak dostaneš zlú, budeš filozofom. Sokrates

Nevesta je žena, ktorá si neuvedomuje, že práve vymieňa pozornosť mnohých mužov za nepozornosť jediného. R. Lambke

Inteligentné ženy si vždy berú bláznov. A. France

Kde sa uzatvára manželstvo bez lásky, tam skôr či neskôr vznikne láska bez manželstva. Benjamin Franklin

Svadba urobí z dvoch ľudí jedného. Ťažké je určiť, ktorý to bude. H. L. Mencken

Ak sa bojíte samoty, rozhodne sa nežeňte. A. P. Čechov

Dobré manželstvo nie je dar – človek si ho musí zaslúžiť. A. Landersová

V dobrom manželstve jeden od druhého vyžaduje málo. V krásnom manželstve sa dáva a prijíma všetko. J. Ortega y Gasset

Pred svadbou maj oči otvorené, po svadbe ich spolovice privri. Benjamin Franklin

Manželstvo je plné starostí a tŕňov, ale nesie ovocie, ktoré sa inde nerodí. Ch. A. Sainte-Beuve

Dom a majetok je dedičstvo po rodičoch, ale rozumná žena je od Hospodina. Šalamún

Posledná úprava 09.10.2021

Nájdete nás na FB