Hovor ako rečník TEDu

Napísala 

Je skrátka taká doba - ak sa nedokážete predať, ak neviete inšpirovať a nadchnúť aj iných ľudí pre svoje myšlienky, je jedno, aké dobré vaše myšlienky sú. Je jedno, aký kvalitný človek ste. Naučte sa hovoriť na verejnosti, predať úspešne seba aj to, čo chcete dať svetu, buďte emocionálni, originálni a nezabudnuteľní – a preniknete nielen do myslí ľudí, ale aj do ich sŕdc.

Gallo Carmine
MLUV JAKO TED
9 tajomstiev verejnej prezentácie od najlepší spíkrov z TEDx konferencií
BizBooks Brno, 286 s.


Konferencie TED vznikli roku 1984 ako jednorazový seminár s prednáškami na témy technológie, vzdelanie a dizajn (Technology, Education and Design = TED). Populárne medzinárodné podujatie medzitým presunuli z Kalifornie do Vancouveru v Kanade. Od roku 2009 sa organizujú miestne TEDxy, aktuálne v 130 krajinách sveta. Dňa 14. novembra 2012 dosiahol počet zhliadnutých prezentácií TED na internete miliardu, v súčasnosti ich online sleduje 1,5 milióna ľudí denne. Vystúpenia zaujímavých osobností z rôznych odborov, ktoré nesmú presiahnuť osemnásť minút, nešíria len vedomosti, sú plné emócií, inšpirácií a nadšenia a tým menia svet. Áno, osemnásť minút je optimálna doba na to, aby ste všetkým vysvetlili, o čo vám ide.

Čím sa tieto prednášky odlišujú od iných prezentácií? Prečo sú také populárne? Autor analyzoval viac než 500 vystúpení, dohromady 150 hodín inšpirujúceho rozprávania. Zistil, že v tých najpopulárnejších sa opakuje niekoľko rovnakých prvkov. Hovoril aj s významnými psychológmi, vedcami a expertmi na komunikáciu, aby lepšie pochopil princípy, na základe ktorých tieto prvky tak dobre fungujú. Akonáhle pochopíte tieto prvky, môžete ich sami používať a pripravovať teraz už vynikajúce vlastné vystúpenia.

Keď autor uvažoval o knihe o tajomstvách úspechu TEDu, uvažoval o nich v intenciách „Dale Carnegie pre dvadsiate prvé storočie“. Carnegie je autorom prvej celosvetovo známej knihy osobného rozvoja. Vyšla v roku 1915 pod názvom Umenie vystupovať na verejnosti. Carnegie už vtedy odporúčal, aby rečníci svoje prejavy zbytočne nenaťahovali. Tvrdil, že dôležité sú príbehy, lebo nadväzujú emocionálnu väzbu s poslucháčmi. Odporúčal používať metafory a analógie. Zdôrazňoval úlohu vizuálnych pomôcok. Rozumel tomu, aký dôležitý je zápal pre vec. Vedecký výskum za pomoci magnetickej rezonancie dokonca potvrdil, že zápal pre vec je nákazlivý a že rozprávanie príbehov môže viesť k synchronizácii mysle toho, kto rozpráva, s mysľou toho, kto počúva. „Len vášne, silné vášne dokážu povzniesť dušu k veľkým činom,“ tvrdil už francúzsky filozof Denis Diderot. A súčasná neuroveda s ním súhlasí.

Ukážky z knihy Mluv jako TED:

V sociálnych médiách dnes panuje atmosféra, ktorú by sme mohli popísať ako kakofóniu myšlienok, z ktorých väčšina je banálna, otrepaná a ohraná. Dokonca aj keď ide o dobrú myšlienku, stráca ustavičným opakovaním na účinnosti a sile, stráca schopnosť inšpirovať. V spoločnosti, ktorá má toľko možností a tak málo času, je nutné zaujať nevšednosťou, zanechať svieži a originálny dojem. Podľa neurológa Gregoryho Bernsa je mozog len „lenivý kus mäsa“. Aby ste ho donútili podívať sa na veci inak, musíte mu dať niečo, čo ešte nikdy predtým nespracoval.

Netopte sa v nepotrebných detailoch. Pozerajte sa na tému očami začiatočníka a z pozície svojich divákov. Tí dnes reagujú na stručné a jasné vety. Najlepšie to vystihol Twitter s jeho odkazmi, ktorých rozsah nesmie prekročiť 140 znakov. Ak svoju myšlienku nedokážete vysvetliť pomocou 140 znakov (alebo menšieho počtu), zapracujte na tom. Vaša prezentácia bude jasná a diváci si aj neskôr ľahko spomenú na hlavnú myšlienku, ktorú ste im chceli odovzdať. Vytvorte stručné, chytľavé a citovateľné hlášky.

Mať zmysel pre humor sa stalo mimoriadne dôležitou vlastnosťou. „Humor redukuje nepriateľstvo, odráža kritiku, uvoľňuje napätie, zlepšuje morálku a pomáha pri oznamovaní nepríjemných správ,“ napísal v štúdii s názvom Smiať sa celou cestou do banky jej autor, výskumník Fabio Sala. Humor spočívajúci v zhadzovaní iných, je vnímaný ako negatívny, zatiaľ čo humor, ktorý zabáva a ktorý vypichuje absurdné či vtipné veci, je označovaný ako pozitívny.

Tvorivosť sa často chápe nesprávne. Ľudia si myslia, že ide o niečo umelecké – o nespútanú, neriadenú snahu, ktorá vedie ku krásnym výsledkom. Keď sa nad tým ale zamyslíte, zistíte, že niektoré z najplodnejších umeleckých foriem – haiku, sonáty, náboženské maľby – sú plné obmedzení. Obmedzená prednáška, najmä rozsahom, je inšpiratívnejšia, tvorivejšia a pútavejšia ako dlhá, spletitá reč plná odbočiek, ktorá nudí a mätie. Na TEDe už odzneli počas osemnástich minút aj kompletné dejiny vesmíru.

Márnime život detailami. Zjednodušujme, zjednodušujme, povedal už Henry David Thoreau. Pravidlo troch spočíva v tom, že ľudia sú schopní zapamätať si dobre len tri veci; pridajte ďalšie a miera toho, čo si pamätajú, klesne.

Môžete sa učiť od iných, ako úspešne rozprávať na verejnosti, ale ak nezanecháte vlastnú stopu, neurobíte na nikoho dlhotrvajúci dojem. Oprah Winfreyová raz povedala mladej žene, ktorá vyhlásila, že chce byť ďalšou Oprah: „Nie, nechcete. Každý človek by mal zistiť, aký je hlavný zmysel jeho života a za tým ísť vytrvalo, aby sa stal najlepším možným človekom, akým sa mohol stať.“

Posledná úprava 07.07.2022

Nájdete nás na FB