Labyrint sveta podľa Jána Amosa

Labyrint sveta podľa Jána Amosa

Napísala 

Ján Amos Komenský, ikona školstva a histórie, nie je len bradatý starec z učebníc, je to vizionár a génius, jeden z najväčších, akých ľudstvo malo. Odkaz „učiteľa národov“, ktorého život ohraničujú roky 1592 a 1670, spracovali generácie komeniológov. V Univerzitnej knižnici v Bratislave si môžete do 28. mája pozrieť výstavu jeho kníh s ukážkami z Labyrintu sveta a raja srdca (vybral J. Anděl, koláže M. Huptych).

Pre návštevníkov výstavy je pripravený aj katalóg Komenského diel vydaných do roku 1800, ktoré sa nachádzajú vo fonde Univerzitnej knižnice. Zatiaľ posledný súpis komenián, ktorý pripravila roku 1992 Eva Frimmová, bol doplnený o knihy, ktoré v tom čase ešte neboli k dispozícii. Viaceré z nich sú tu tiež vystavené. Univerzitná knižnica vlastní náboženské práce Komenského, ktoré čitateľa vedú k viere v Boha, históriu českej Jednoty bratskej, rôzne vydania učebnice Brána jazykov otvorená a mimoriadne populárneho diela Orbis Pictus, pansofické spisy, knihu Zjavenia s proroctvami troch ľudí, hlavne však Mikuláša Drábika (ktorého práve za tieto proroctvá popravili v roku 1671 v Bratislave), a samozrejme jeho najznámejšie dielo Labyrint sveta a raj srdca. Precízna umelecká práca typografov z Komenského čias dodnes fascinuje. Odborníci si zvlášť cenia tie exempláre, ktoré vyšli ešte za Komenského života, keďže sa dá predpokladať, že autor ovplyvnil aj ich konečnú podobu. Univerzitná knižnica má vo fonde tridsať takýchto kníh. Unikátna je chváloreč na Karola Gustava Panegyricus Carolo Gustavo z roku 1656, toto vydanie sa zachovalo v tomto jedinom exemplári. Podobnou raritou je aj spis Versucheines Elementarbuches, ktorý vyšiel v Norimbergu 1770. Vo svete sú známe len dva exempláre tejto knihy.

Bohatstvo Komenského myšlienok ostalo zachované v 250 dielach a ohromujúcej korešpondencii s vedcami, panovníkmi či osvietenými osobnosťami svojich čias. No kto bol Ján Amos ako živá, nečítanková ľudská bytosť? A čo z jeho monumentálneho diela môže aktuálne osloviť ľudí 21. storočia? Kto bol? Pedagóg, iste. A teológ, samozrejme. Aj vedec. A filozof. Dokonca básnik. Ale aj manžel, ktorý oslovoval milovanú ženu „klenot môj, po Bohu najdrahší“; kazateľ, ktorý sa pokúšal nestratiť vieru v hrôzach tridsaťročnej vojny; muž, ktorý počas morovej epidémie prišiel o manželku a dve maličké deti, a neskôr pochoval aj druhú ženu; mimoriadne pracovitý emigrant bez stáleho domova, ktorému požiar zničil výsledky štyridsaťročného bádania; a najmä láskavý človek, ktorý chcel tento svet zmeniť na lepšie miesto pre život. Svoju prácu považoval za poslanie „pri obnove pokolenia ľudského“, ktoré, ako veril, sa jedného dňa zjednotí a bude žiť v mieri.

Čo nás môže Komenský naučiť o tom, ako sa dá znovu a znovu začínať od nuly? Ako sa zmieriť so smrťou milovaných pri epidémii? Ako napriek finančným problémom vychovať štyri deti? Ako ďalej tvoriť, hoci človek príde o všetko, čo budoval? „Pustím sa do toho, aby som zozbieral črepy svojich rozbitých nádob a nejako ich zase zlepil,“ aj touto vetou nás môže inšpirovať, keď máme pocit straty. Komenský nachádzal pevný bod, ktorý mu pomáhal nestratiť sa v labyrinte sveta, v tom, že sa sám venoval návrhom riešení a všenáprave ľudských problémov.Svoje návrhy na všenápravu ľudstva šíril v diele Consultatio (Obecná porada o náprave vecí ľudských). Bol presvedčený, že mravnú biedu sveta, nevedomosť, zmätky a vojny môže prekonať iba svetlo múdrosti. K osvieteniu sveta ponúka cestu pansofia (vševeda, teda múdrosť), ktorá využije všetky vynálezy a objavy, vrátane moreplavby a kníhtlače. Aby fungovala medzinárodná výmena informácií, bude nutné zostaviť nový svetový jazyk, dokonalejší a všestrannejší ako latinčina. Na reforme, ktorá sa bude týkať celého sveta, by sa mali podieľať učenci všetkých národov. Ich činnosť malo podľa Komenského vízie riadiť a koordinovať Kolégium svetla (Collegium lucis) so sídlom v Londýne: „Spasenie ľudstva príde s verejným pokojom a mierom, až bude každý pokojne žiť na svojom mieste. Moc pravdy vyzbrojená svetlom poznania je neprekonateľná, a príde s nimi čas, že národy rozkujú meče svoje na radlice a oštepy svoje na kosy a kyje na motyky a nepozdvihne sa viac už národ proti národu a nebudú sa učiť bojovať.“

Je vždy zaujímavé ponoriť sa do života a diela veľkej historickej osobnosti a zmapovať to, čo z neho obstojí aj v súčasnej dobe IT technológií, sociálnych sietí, pandémií, ekologických katastrof a utečeneckých kríz. Mňa osobne z Komenského diela zasiahla azda najviac táto myšlienka, práve dnes mimoriadne aktuálna: „Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.“


 

Posledná úprava 19.05.2022

Nájdete nás na FB