Helena Sumbalová a jej Vynáranie z hmiel

Helena Sumbalová a jej Vynáranie z hmiel

Napísala 

Zrelý talent, ktorý sa začal naplno realizovať až v šiestom desaťročí života umelkyne, sa od výstavy k výstave čoraz viac „vynára z hmly“.  Vynáranie z hmiel, taký názov dala Helena Sumbalová najnovšej výstave svojich obrazov v CT Gallery na Panskej 17 v Bratislave. Ak ste nestihli včerajšiu vernisáž, máte čas do 27. apríla, galéria je otvorená každý deň okrem pondelka v čase od 13. do 18. hodiny.

Maliarka, ktorá po rokoch iných priorít, predovšetkých rodinných, posunula svoju umeleckú tvorivosť až do životného obdobia, keď má nažité až-až a môže konečne maľovať tak, ako dýcha. Od roku 2015 je členkou Spolku výtvarníkov Slovenska. Táto výstava je v CT Gallery Kristíny Kleinertovej jej druhá samostatná, počas ďalších dvoch v týchto priestoroch vystavovala obrazy spoločne s inými výtvarníkmi. Pre tých, ktorí nemohli prísť na otvorenie Vynárania z hmiel, malá fotoreportáž a zopár zachytených poznámok.Helena Sumbalová: – Väčšina týchto obrazov vznikala v období poznačenom vážnymi zdravotnými problémami mojich najbližších a čiastočne aj mojimi. Často som mala pocit, že úplne prestalo svietiť slnko a len vďaka maľovaniu sa chvíľami vynáralo z hmly. Slnko, aj ja. Druhým dôvodom, pre ktorý som zvolila tento názov, je moja v tomto období obľúbená technika maľovania. Podklad vytváram viac-menej náhodným nanášaním farieb, pričom výber farieb ovplyvňuje momentálna nálada. Štruktúru obrazu dotváram rôznymi valčekmi dovtedy, kým sa na ploche obrazu nevytvorí nosný obrys, motív, tvar – kým sa obraz nevynorí z hmly akoby sám – a ja ho musím už len objaviť a zvýrazniť.

Kľúčové slová z príhovoru kurátorky Jany Pivovarníkovej: ...tvorba Heleny Sumbalovej sa vyvíja s mimoriadnou intenzitou ...túžba maľovať sa začala s nebývalou kvalitou realizovať až po naplnení iných rodinných a pracovných povinností ...vynáranie z hmiel je príhodný názov pre techniku, ktorá pracuje so štruktúrami v podkladovej vrstve ... odohráva sa tu čosi tajomné, podvedomie z nich vyplaví na povrch hotové obrazy ...talentovaná maliarka, ktorej tvorba je v plnom rozlete.


 

 

 

Posledná úprava 09.10.2021

Nájdete nás na FB