Dokážeme pomôcť aj v zložitých prípadoch

Dokážeme pomôcť aj v zložitých prípadoch

Napísala 

Populácia rastie. Namiesto terajších 6 miliárd nás v roku 2050 bude 9 miliárd. Štúdie svedčia o tom, že sa zvyšuje priemerný vek, ktorého sa dožívame: rastie podiel starších ľudí na celkovej populácii. Bola vypočítaná pravdepodobnosť, že z dievčat, ktoré sa narodili po roku 1994 a dnes majú šesť až osem rokov, sa polovica dožije osemdesiatky, prípadne aj viac. U chlapcov ide o nižšie čísla: podľa odhadu OSN sa polovica z nich dožije sedemdesiatky. Treba počítať s tým, že so starnutím populácie bude rásť aj počet ochorení typických práve pre starší vek.

O tom, čo to znamená z hľadiska urológie, hovorí prof. MUDr. Ján BREZA, DrSc., predseda Slovenskej urologickej spoločnosti a prednosta Urologickej kliniky Fakultnej NsP akademika Ladislava Dérera v Bratislave: „U mužov predovšetkým vyšší počet benígnych i malígnych nádorov prostaty, rakovinových ochorení obličiek a močových ciest, sexuálnych porúch andropauzy; ženy viac postihuje inkontinencia, i keď nežiaduci únik moču sa týka aj mužov.“

* Slovenskí muži navštevujú lekára štyrikrát menej ako ženy. Bez preháňania sa dá povedať, že o svoje auto sa každý z nich stará omnoho lepšie ako o seba. Nečudo, že -- ak už nemá za sebou prvý infarkt po štyridsiatke -- okolo päťdesiatky sa začnú hlásiť zdravotné problémy. Muž sa cíti unavený, akoby sa mu vybili batérie, má málo energie, trpí nespavosťou alebo naopak, nadmernou spavosťou, len ťažko sa dokáže sústrediť, zabúda, je podráždený, každá drobnosť ho vytočí, prestáva mať záujem o veci, ktoré mal rád, dokonca aj o sex, pretože, a to je pre neho najťažšie priznať, ani v posteli to už nie je to, čo to bývalo. Čo hovoríte pacientovi, ktorý za vami príde s takýmito príznakmi?

Že trpí andropauzou, ktorá sa prejavuje poklesom tvorby testosterónu - hlavného mužského pohlavného hormónu zo skupiny androgénov. Áno, je tu skupina pacientov, u ktorých z rôznych dôvodov, napríklad pre vysoký krvný tlak, ischemickú chorobu srdca a periférnych ciev, dochádza aj k zúženiu tepien, ktoré zásobujú semenníky krvou, kyslíkom a živinami. Výsledkom je nedostatočná funkcia semenníkov a komplex neželaných príznakov „syndrómu starnúceho muža“.

Syndróm starnúceho muža

* Keďže na mužoch sa starnutiu neprejavuje tak očividne a rýchle ako na ženách, o tom, že prežívajú čosi podobné ženskému prechodu, sa otvorene začalo hovoriť len v posledných rokoch. Aký je rozdiel medzi ženskou menopauzou a mužskou andropauzou?

Menopauza sa u žien dostaví okolo päťdesiatky. Je to individuálne -- u jednej príde vo veku 48 rokov, u inej v 55 rokoch, ale stane sa tak všetkým ženám bez výnimky, ak sa, pravda, dožijú tohto veku. Ide o náhle a úplné vyhasnutie funkcie vaječníkov v zmysle zastavenia produkcie ženských pohlavných hormónov estrogénov. Zmeny nastanú v priebehu niekoľkých mesiacov a často ich sprevádzajú somatické aj psychické poruchy. U mužov je proces starnutia iný. Prichádza postupne a veľmi pomaly, takže muž väčšinou má čas adaptovať sa na zmeny. Odhaduje sa, že viditeľnými príznakmi andropauzy trpí asi desať percent päťdesiatnikov a tridsať percent osemdesiatnikov. Aj keď za normálnych okolností sa začína pokles produkcie mužského pohlavného hormónu okolo štyridsiatky, klesá len pomaličky, každý rok o 1 – 1,5 %. Za tridsať rokov, do sedemdesiatky, klesne teda hladina testosterónu o 30 – 40 %. Väčšina päťdesiatročných mužov má zachované normálne reprodukčné funkcie a ich semenníky okrem toho, že produkujú mužský pohlavný hormón testosterón, produkujú aj spermie. Týka sa to i mnohých osemdesiatročných mužov. Vieme, že viacerí muži sa stali otcami aj vo vysokom veku.

* Keďže každému mužovi s postupujúcim vekom klesá hladina testosterónu, dá sa odhadnúť, kto bude vaším pacientom kvôli príznakom andropauzy a kto nie?

Žiaľ, nedá. Ak k andropauze dôjde, objavia sa ťažkosti súvisiace so sexualitou, problémy s erekciou a ejakuláciou, klesá libido, túžba po pohlavnom živote. Typickým príznakom andropauzy je únava, depresia, nevýkonnosť, poobedňajšia spavosť. Taký muž je slabší a menej vytrvalý, čo súvisí jednak s postihnutím centrálneho nervového systému, jednak s postihnutím svalstva. Zmenšuje sa hmotnosť jeho svalstva a pribúda mu tuk. Hrozí mu osteoporóza, čo je nález typický skôr pre ženy. A s osteoporózou súvisí vysoký počet patologických zlomenín. Aj pri zdanlivo bezvýznamnom páde sa mu môže zlomiť krčok stehennej kosti, s čím súvisí vyššia frekvencia operácií, morbidita a mortalita mužov v andropauze. Testosterón účinkuje aj na centrálny nervový systém, jeho nedostatok ovplyvňuje nielen libido, ale aj pamäť, schopnosť koncentrácie, gnostické funkcie a imagináciu.

Najvyšší čas navštíviť lekára

* Aké sú reakcie vašich pacientov? Sú ochotní pripustiť, že to, čo sa s nimi deje, je „prechod“, a to naozaj prechod do novej životnej fázy, s inými hodnotami a prioritami? Alebo radšej uprednostnia diagnózu kardiovaskulárnych chorôb, čohokoľvek, len nie „mužského prechodu“?

Somatické choroby sa, samozrejme, ľahšie priznávajú, ako sa priznáva povedzme impotencia či andropauza. Ale keď taký päťdesiatnik, ktorý bol ešte nedávno na vrchole výkonnosti, a naraz sa mu v priebehu roka-dvoch stane, že nevládze, nevie sa sústrediť, má sexuálne poruchy, mal by to byť dôvod na to, aby prišiel za urológom. Ak prekoná predsudky a nechá sa vyšetriť, ak si otvorene prizná neduhy, ktoré ho tým, že ich zatajuje, neprestanú trápiť, môže sa jeho stav diagnostikovať a liečiť. Urológ mu dá vyplniť jednoduché dotazníky, a keď pravdivo odpovie na pár otázok, sám hneď spozná, či patrí do kategórie pacientov postihnutých príznakmi andropauzy, sexuálnymi poruchami či ochorením dolných močových ciest, alebo nie. Následne mu lekár vyšetrí hladiny testosterónu a PSA. Ak hladina testosterónu v sére naozaj poklesla pod kritickú úroveň, pacient spĺňa indikáciu na to, aby dostal suplementáciu, teda náhradu pohlavných hormónov. A príznaky, ktoré mu sťažovali život, veľmi rýchlo miznú.

* Je recept až taký jednoduchý – nechať si pichnúť hormóny a „fičať ďalej na testosterón“? Každá liečba so sebou nesie riziká. Aké riziká sú v prípade nasadenia testosterónovej liečby?

Pacienti, ktorí dostávajú testosterón, musia byť veľmi prísne kontrolovaní kvôli možnému ochoreniu prostaty. Funkcia prostaty a jej ochorenia, či už benígne, alebo malígne, sú totiž závislé práve od hladiny testosterónu. U mužov, ktorí boli kastrovaní, alebo ktorí sa narodili bez semenníkov, sa ochorenie prostaty nevyvinie. Za veľmi významné sa považuje zistenie, že liečebné podávanie testosterónu nevedie k vzniku rakoviny prostaty. Ale ak by v prostate existovalo malé, mikroskopické ložisko karcinómu, ktoré nebolo detegované pri vyšetrení, vtedy by podávaný testosterón mohol povzbudiť jeho rast. Je to ako priliať olej na oheň: karcinóm začne rásť. Preto všetkých pacientov počas liečby testosterónom pravidelne sledujeme. Spočiatku chodia na kontroly prostaty a krvi každé tri mesiace, neskôr raz za pol roka.

Zodpovednosť za vlastné zdravie

* Prichádzajú vaši pacienti včas? Alebo sa ambulancii urológa vyhýbajú z obavy či hanby pred vyšetrením, aj keď už roky nemočia „kosírom“, ale o to častejšie?

Spravidla neprichádzajú včas, pretože si nechcú priznať, že nejaké ťažkosti vôbec majú. Mnohí ani nevedia, že aj v prípade veľkých ťažkostí im dokážeme efektívne pomôcť. Je to problém nedostatočnej lekárskej osvety, ale je to aj problém samotných mužov. Mali by si uvedomiť vlastnú zodpovednosť za toto ochorenie, zodpovednosť voči sebe samému, voči rodine, deťom i zamestnávateľovi. Keď sa nebudeš liečiť, budú tvoje problémy progredovať, až sa to s tebou skončí zle! Tak radšej príď a daj sa liečiť už vtedy, keď sú ťažkosti ešte len mierne. To je všeobecne platný princíp: ak sa liečba akéhokoľvek ochorenia začne v jeho miernom štádiu, je úspešnejšia, ako keď sa už naháňa „vykypené mlieko“ v podobe komplikácií a výrazných subjektívnych obtiaží.

* Sú vyšetrenia, ktoré ich čakajú, zložité?

Vyšetrenia sú veľmi jednoduché. Prostata sa dá ohmatať prstom zasunutým do konečníka pacienta a dá sa posúdiť jej veľkosť, elasticita a štruktúra tkaniva. Pacient vyplní dotazník, na základe ktorého dokážeme vypočítať tzv. prostatické skóre. Odoberieme mu krv, v ktorej zisťujeme PSA -- špecifický prostatický antigén, bielkovinu, ktorú produkujú bunky žľazy prostaty. Podľa jej koncentrácie sa dá pomerne presne odhadnúť, či ide o benígne, teda nezhubné, alebo o malígne, teda rakovinové ochorenie prostaty.

Pri liečbe benígnej formy prevláda liečba tabletkami. Tabletky účinkujú buď na hladké svalstvo, alebo na žľazu prostaty, či na oboje, to však len v prípade, keď má prostata objem aspoň 30 ml. Zdravá prostata dospelého muža má objem 15 – 20 ml. Chirurgická liečbe prichádza do úvahy vtedy, keď už pacient nevie sám spontánne močiť, keď musí nosiť hadičku -- katéter, cez ktorý si vyprázdňuje močový mechúr. Boli by ste prekvapení, že aj mladí chlapi prichádzajú s opakovaným krvácaním z močového mechúra, v ktorom sa im vytvorili kamene, alebo s vydutinami v mechúre, ktorým sa hovorí divertikle. Toto sú indície na operáciu benígnej prostaty.

* Existuje prevencia tejto choroby, dodržiavanie istých zásad životosprávy či správania, vďaka ktorým sa problémy s prostatou nespustia, prípadne oddialia? Alebo to, že niekto má tieto zdravotné ťažkosti, môžeme nazvať osudom?

Je to svojím spôsobom osud, ale aj osud máme v svojich rukách. Netreba žiť taký ten „divoký život“ bez ohľadu na vlastné zdravie, nenapchávať sa slaninou, ale zdravo sa stravovať, nepodceňovať mierne príznaky, ísť na vyšetrenie k  lekárovi. Veď k lekárovi idete kvôli sebe, kvôli nikomu inému. Znovu musím len vecne konštatovať, že pokiaľ sa u mužov nedosiahne vyšší stupeň sebapoznania a uvedomenia si zodpovednosti za seba, dovtedy budú problémy. Zdokumentujem vám to konkrétnymi číslami, ktoré sa týkajú rakoviny prostaty. V USA, kde sa toto ochorenie vyšetruje preventívne, diagnostikujú 60 – 70 % všetkých prípadov rakoviny prostaty v štádiu, keď je rakovina lokalizovaná na prostatu. Vtedy sa ešte dá vyliečiť. U nás je to naopak. Na Slovensku diagnostikujeme 950 prípadov rakoviny prostaty ročne. Z nich je až 600 diseminovaných, teda pokročilých. A za to nenesie zodpovednosť nikto iný, len ten muž, ktorý prišiel neskoro. Napokon príde s tým, že má ťažkosti s močením, no ak ich má podmienené rakovinou, obvykle je už na liečenie neskoro. Musí prísť vtedy, keď ešte nemá žiadne ťažkosti. Dosiahnutie veku päťdesiat rokov -- to je signál na to, aby navštívil urológa. Muž, ktorý má otca, brata či strýka s touto diagnózou, musí pravidelne chodiť na preventívne prehliadky už od 40 rokov. Lebo pravdepodobnosť, že aj on ochorie, je vyššia ako u rovesníkov, ktorí v rodine túto chorobu nemajú. Títo muži proste MUSIA prísť.

Výhody druhej polovice života

* Zdravotné problémy a úbytok síl, ktorý sa začína ohlasovať v tomto veku, môžu viesť k pocitu, že človek došiel na vrchol a ďalej vedie už len strmý zráz dole, k telesnému i duševnému úpadku. Musí byť druhá polovica života zákonite horšia ako prvá?

Myslím si, že nie. Choroby, ktoré sú typické pre vyšší vek, sa dajú držať na uzde a dá sa s nimi existovať, povedal by som, veľmi kvalitne. Dnes už dokážeme pomôcť aj vo veľmi zložitých prípadoch.

* Vidíte nejaké výhody druhej polovice života oproti tomu, čo bolo predtým?

Viete, tá druhá polovica života prináša iné, no tiež nádherné pocity. Patrí k nim napríklad radosť z vnúčat. Aj ja mám krásneho vnuka, je to pre mňa ohromný životný stimul. A potom, v druhej polovici života človek už dokáže zmysluplne využívať skúsenosti, ktoré získal v mladšom veku. Môžem povedať, že momentálne dokážem svojim pacientom pomôcť hádam viac, ako keď som bol mladší. To nie je len otázka odborných skúseností, ale aj úprimnej pokory voči vlastnej disciplíne. Pred dvadsiatimi rokmi som si myslel, že som majster sveta v urológii, ale život ma presvedčil, že nikto nikdy nedokáže všetko. Dnes už viem, že si žiaden lekár nesmie myslieť, že dokáže vyhrať nad prírodou. Lekári môžu byť síce šikovní a múdri, ale tá hlboká pokora k tomuto povolaniu patrí. Lekár v tomto veku si viac váži spolupracovníkov, najmä ak sú to spolupracovníci vzdelaní, skúsení, rozvážni. Teda nemyslím si, že by druhá polovica života mala byť zákonite zlá. Ja som práve v nej a mne sa celkom pozdáva.

 

Viac informácií o problémoch zrelého veku v knihe:

Čo s načatým životom?

Muž a žena na prahu päťdesiatky

Objednať si ju môžete na č. 0908 069 388 a na info @ klub50.sk, stojí 5 eur, poštovné neplatíte.

 

 

Posledná úprava 13.10.2021

Nájdete nás na FB