Definícia múdrosti a dobrého života

Napísala 

„Všetci starneme. Dnes sme starší, ako budeme zajtra. Zajtra budeme starší, ako sme dnes. Žiť dobre znamená i dobre starnúť. Starnutiu sa nevyhneme, ide o to prijať tento fakt ako dar a múdro s ním hospodáriť. Z tohto daru sa radovať a vytvoriť z neho to najlepšie, čo je v našich silách,“ – to sú slová českého psychológa Jara Křivohlavého, autora knihy Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie a Psychologie moudrosti a dobrého života. Autor sám vie veľmi dobre, o čom píše, keďže sa práve dožil 86 rokov, čím vstúpil do etapy ľudského života, ktorá sa nazýva dlhovekosť.

Jaro Křivohlavý

PSYCHOLOGIE MOUDROSTI A DOBRÉHO ŽIVOTA

Grada Publishing, 138 s.

„Keď si ujasníme pojem múdrosti, môže nám to pomôcť dať životu dobrý zmysel. Dať mu cieľ, pre ktorý stojí za to žiť, radovať sa z čoraz širšieho a hlbšieho poznávania toho, čo je v živote naozaj podstatné (a tým aj dobré). V rôznych ťažkostiach prežiť a uniesť ťažkosti života a žiť životom, ktorý stojí za to žiť,“ – hovorí Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc., psychológ a spisovateľ, autor niekoľkých desiatok kníh, v ktorých sa zaoberá psychológiou zdravia, experimentálnou psychológiou, logoterapiou, pozitívnou psychológiou a problematikou manželského života. Zaujal najmä knihami o odpúšťaní a jeho pozitívnom vplyve na ľudské zdravie. Kniha o psychológii múdrosti a dobrého života vznikla vďaka tomu, že ako profesor na fakulte sociálnych štúdií dáva už roky svojim študentom za úlohu napísať esej o tom, ako by chceli vidieť svoj život, keď budú mať 80 rokov a budú sa dívať späť na všetko, čo prežili. Veď kto by nechcel prežiť dobrý a múdry život - no ako na to? Podľa stavu, v akom sa nachádzajú médiá, by sa mohlo zdať, že zlo je to, čo ľudí fascinuje, a dobro ich vôbec nezaujíma. Ak patríte k tým, ktorí hľadajú informácie o tom, ako prežiť dobrý život, ako múdro riešiť situácie, ktoré nás v živote čakajú, toto je kniha pre vás. Len pre orientáciu čitateľa a ako ukážka toho, o čom sa v knihe píše a čo podľa autora je múdrosť:

Schopnosť odlišovať veci podstatné od nepodstatných – nielen veci materiálne, ale aj vzťahy, vrátane vzťahov sociálnych (vzťahov medzi ľuďmi), ba dokonca aj predstavy a myšlienky.

Dívať sa na všetko, čo sa deje, s nadhľadom a nebáť sa presahu toho, čo sa nám zdá byť bežné (transcendencia) a podľa toho i žiť.

Schopnosť rozlišovať nádejné smerovanie života od toho, ktoré nemá skutočnú nádej. Nielen rozlišovať, ale podľa toho sa aj rozhodovať, konať a žiť.

Žiť v nádejnom duchu a konať v harmónii s chodom života.

 

Jaro Křivohlavý

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie

Možnosti, které čekají

Grada, 138 s.

Pozitívna psychológia starnutia, čo to je? Možno tomu pojmu lepšie porozumieme, keď si uvedomíme, ako negatívne býva starnutie zväčša popisované a to aj v odbornej literatúre. Že sa treba pripraviť na to, že všetko bude horšie – vzhľad, zdravotný stav, ekonomická úroveň, sociálna starostlivosť o starého človeka. Táto kniha azda po prvýkrát u nás prináša opačný pohľad. V čom teda môže byť starnutie pozitívne?

Rast osobnosti sa nekončí vtedy, keď človek prestane chodiť do zamestnania. Ukazuje sa, že integrácia osobnosti sa môže plne rozvinúť práve v tretej fáze života, medzi 65. a 85. rokom. Akoby sa vtedy obnovovalo to, čo dodáva ľuďom silu v ťažkých životných situáciách, a to silné stránky charakteru. Zistilo sa, že v tomto veku sa rodia i nové mozgové bunky a ich prepojenia. Ak človek vie, čo ho čaká a pozná techniky adaptácie a kompenzácie, ľahšie zvládne prichádzajúce zmeny. Zrelá osobnosť chápe, že ju čakajú nové výzvy a že to, čo bolo dôležité dosiaľ, ustupuje a an dôleýžitosti získavajú iné hodnoty.

Dá sa teda naučiť byť šťastný, spokojný a vďačný aj v rokoch staroby? Zdá sa, že je najvyšší čas začať ľudí pripravovať na starobu. Vo svete sa už začínajú organizovať kurzy pre ľudí odchádzajúcich na dôchodok. Prednáša sa v nich o tom, ako sa na to finančne pripraviť, ako si upraviť byt pre tretiu fázu života, o prevencii zdravotných problémov, do obsahu sú zaradené aj techniky flexibilného optimizmu, teda nachádzania pozitívneho postoja k životu.

S tým, ako narastá počet ľudí v staršom veku, začína byť vidieť, že pre tretí úsek životnej cesty nemáme jasne vymedzený cieľ. Nevieme, čo je úlohou a zmyslom tohto životného obdobia. Vieme, že existuje zmysluplný cieľ štvrtého životného úseku, a to pripraviť sa na odchod a odovzdať postupne všetko, čo sme v živote prijali a uzavrieť životnú bilanciu. No čo robiť počas rokov predtým? Autor tejto knihy sa pokúsil definovať úlohu pre tretiu etapu životnej cesty, a to kultúrne i osobnostne dozrieť na plne rozvinutú, ucelenú a úctyhodnú harmonickú osobnosť, korá sa stále snaží podieľať na kultúrnom dedičstve a odovzdávať ho ďalej. Jeho kniha dáva odpoveď na otázku, kadiaľ vedie cesta k tomuto cieľu.

 

Posledná úprava 07.07.2022

Nájdete nás na FB