Prehodnoťte priority svojho života, zostavte si nový rebríček hodnôt, v ktorom bude na prvom mieste – ako najvyššia hodnota – zdravie.

Pojem mužský prechod alebo andropauza (climacterium virile) po prvý raz použil A. Werner roku 1939. Andropauza je súbor klinických príznakov a biochemických zmien u muža staršieho ako 50 rokov, ktorý charakterizuje predovšetkým znížená hladina mužských pohlavných hormónov. Intenzita príznakov je individuálna a všetky príznaky nemusia byť prítomné.

Nájdete nás na FB