Autor tejto knihy je otec, ktorému umrelo milované dieťa na zriedkavú chorobu. Navyše je to židovský rabín, teda človek, ktorého prácou je utešovať iných ľudí v ich nešťastí. Hovorí sa, že každý, kto študuje Bibliu, chce napísať výklad knihy Jób. Táto literárne i duchovne výnimočná filozofická báseň sa zaoberá najťažšou zo všetkých otázok: prečo Boh necháva trpieť dobrých ľudí?

Tomu, že človek je v svojej podstate dobrý, veril po celý život. Navzdory všetkému, čo by mohlo svedčiť o opaku, aj v posledných dňoch života hlásal Abraham H. Maslow toto: „Ľudské bytosti môžu byť úžasné na základe vlastnej ľudskej a biologickej podstaty.“

PhDr. Ľudovít DOBŠOVIČ žije v Šoporni, pôsobí ako súkromný psychológ, zároveň vedie Slovenský Psychoterapeutický Inštitút a Inštitút vzdelávania manažérov. Svojich klientov učí, akým spôsobom sa môžu stať slobodnou osobnosťou. Verí, že ak má človek vhodné podmienky, rozvíja sa k tomu, čo je pre neho prirodzené, k svojej podstate, stáva sa sám sebou.

Pojem „flow“ definuje autor knihy ako „stav, v ktorom sú ľudia tak ponorení do nejakej činnosti, že sa im nič iné nezdá byť dôležité“. Ľudia vtedy zabúdajú na seba, na svet okolo a splývajú s tým, na čo sa sústredili. Csikszentmihalyi tento stav považuje za podstatu ľudského šťastia. 

Narcizmus je psychická porucha osobnosti. Ako vzniká, aký má priebeh a aké sú možnosti ju prekonať? Originálny prístup k téme si zvolil nemecký terapeut Heinz-Peter Röhr. Vychádza z rozprávky bratov Grimmovcov Železná pec a na postavách zakliateho princa a princeznej blúdiacej v lese ukazuje, z akých koreňov narcizmus vyrastá, aké problémy prináša život s narcistom a naznačuje aj cesty k jeho uzdraveniu.

Podľa údajov WHO je v súčasnosti depresia jedna z najrozšírenejších chorôb. Odhady hovoria, že štvrtina ľudí v každej chvíli, teda aj práve teraz, prežíva určité príznaky depresie. Depresia postupuje a zároveň sa znižuje veková hranica, v ktorej sa objavuje. S čím všetkým to súvisí? A čo môžeme pre zlepšenie tohto stavu urobiť my sami?

Anselm Grün v knihe Deprese jako šance: – Sami sme si nevybrali to, či máme sklony k depresii, alebo sme optimisti; či sme citliví, alebo rozumoví a psychicky zdatní. Nejde o to, čo je lepšie alebo horšie. Psychickú konštitúciu, ktorú každý z nás dostal, musíme integrovať do duchovného života. Potom ani depresia nebude prekážkou, ale naopak, povedie nás po našej duchovnej ceste.

Podľa Wikipédie označuje prokrastinácia (z latinského pro crastinus – na zajtrajšok) chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr. Ide o psychickú záležitosť, na rozdiel od lenivosti, ktorá je fyzická. Je to problém študentov a ľudí, ktorí nie sú vonkajším prostredím nútení organizovať si svoj čas. Prokrastinátor zvyčajne trávi čas nepodstatnými činnosťami, ako surfovanie po internete, pričom dôležité úlohy odkladá na neskôr. Dôsledkom sú stres, pocity viny a vlastnej neschopnosti.

Motivačná literatúra sa – zrejme pod vplyvom amerických autorov – sústreďuje na typ sebavedomého extroverta, ktorý sa dokáže presadiť a „predať“. „Introvertnému človeku však takéto knihy prinesú zhruba taký úžitok ako orlovi kurzy plávania, ktoré vedie kačka,“ píše sa v úvode k tejto ojedinelej publikácii. Ojedinelej v tom, že nenúti „tichých ľudí“, ako autorka nazýva introvertov, byť niekým iným, ale dáva im tipy, ako majú zvládať prekážky a využívať svoje prednosti.

Úloha tanca v dejinách ľudstva a v súčasnej psychoterapii, tak znie podtitul knihy Jaroslavy Dosedlovej, ktorá súhrnne spracováva dejiny a súčasnosť tých tanečných techník, ktoré majú terapeutický účinok. Lebo nie každý tanec lieči, aj keď tanečný pohyb sprevádza ľudstvo už od úsvitu jeho dejín.

Nájdete nás na FB