Poznáte iste frázu „človek je taký starý, ako sa cíti.“ To je výrok veľmi problematický, prekvapuje známy český psychológ Tomáš Novák v svojej novej knihe. Veď aj sedemdesiatnik si pri mladom dievčati môže pripadať ako dvadsaťročný, no realita je iná. Objektívnejšie podľa neho pôsobí výrok: „Človek je starý, keď ho za starého považujú ostatní členovia spoločnosti.“

Podľa Wikipédie označuje prokrastinácia (z latinského pro crastinus – na zajtrajšok) chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr. Ide o psychickú záležitosť, na rozdiel od lenivosti, ktorá je fyzická. Je to problém študentov a ľudí, ktorí nie sú vonkajším prostredím nútení organizovať si svoj čas. Prokrastinátor zvyčajne trávi čas nepodstatnými činnosťami, ako surfovanie po internete, pričom dôležité úlohy odkladá na neskôr. Dôsledkom sú stres, pocity viny a vlastnej neschopnosti.

„Kto sa ponorí do sveta psyché, nájde v ňom nielen kľúč k všetkému hroznému, čo z človeka vychádza, ale aj tvorivé zárodky všetkého vznešeného a posvätného, čo v ľudstve drieme a na čom sa zakladá naša nádej na lepšie zajtrajšky“ – Jolande Jacobi v úvode do Psychológie C. G. Junga.

Fascinujúci príbeh liečby duše od počiatkov ľudstva do dnešných dní. Známy mníchovský psychoterapeut zozbieral množstvo historických faktov o tom, ako sa formovalo povolanie liečiteľa ľudských duší. V svojej knihe predstavuje najdôležitejšie psychoterapeutické smery súčasnosti a zamýšľa sa nad ich ďalším vývojom.

„Premýšľal som, ktorý Jungov text by som si vzal, keby vypukol požiar. Vzal by som Červenú knihu a zvyšok by som nechal v plameňoch. Z jej textu sa dá rekonštruovať mnoho vecí, ktoré sú podstatné,“ hovorí historik psychológie a znalec Jungovho diela Sonu Shamdasani.

Tomu, že človek je v svojej podstate dobrý, veril po celý život. Navzdory všetkému, čo by mohlo svedčiť o opaku, aj v posledných dňoch života hlásal Abraham H. Maslow toto: „Ľudské bytosti môžu byť úžasné na základe vlastnej ľudskej a biologickej podstaty.“

Už staročínsky mudrc Lao-c´ hovoril o večnom plynutí a o prazdroji života, ktorý nerušene pramení sám zo seba. Človek má podľa neho jedinú úlohu: dovoliť tomuto zdroju, aby do neho prúdil. Na to, aby to mohol zažiť, je potrebná nesebeckosť a mlčanie: „Kto nie je schopný mlčať, vyčerpá sa.“ Alebo, ako tomu hovoríme dnes: vyhorí.

„Keby tvoj Boh existoval, nemohli by milióny ľudí trpieť hladom, katastrofami, neboli by vojny, choroby, nespravodlivosť! Toto počúvam celý svoj život. Ako mám odpovedať?“ Na naliehavú otázku: načo vlastne vo svete existuje utrpenie, hľadá odpovede francúzsky kňaz a vychovávateľ delikventnej mládeže Guy Gilbert.

Fakty sú priateľské. Je to táto cesta, tá, ktorá je vo vás. Dve z kľúčových myšlienok zakladateľa humanistickej psychológie Carla C. Rogersa, ktorý založil svoje životné dielo na viere v schopnosť človeka rásť a stať sa najlepšou verziou toho, kým by mohol byť. Jedno z jeho posledných diel s názvom ZPŮSOB BYTÍ mapuje Rogersov osobný o profesionálny život v rozmedzí 60. a 80. rokov 20. storočia. 

Postarať sa o zostarnutých rodičov je gigantická úloha v praktickej (často i finančnej) rovine, no i emocionálne a fyzicky. Ak sa vás to týka, táto kniha je určená práve vám. Čo teda robiť, aby nás starostlivosť o tých, ktorých máme radi, zdravotne ani inak nezruinovala?

Nájdete nás na FB