Sprievodca pre vysoko citlivých ľudí

Sprievodca pre vysoko citlivých ľudí

Napísala 

Každý človek je do istej miery senzitívny, no niektoré ľudské bytosti sú ako emocionálne špongie, ktoré zo svojho prostredia absorbujú aj stres, aj radosť. Cítia všetko až do extrémov, nedokážu sa dostatočne chrániť. Výsledkom je únava a vyhorenie. Ak patríte k extrémne citlivým ľuďom, v tejto knihe nájdete špeciálne stratégie, ktoré vás naučia, ako sa chrániť a zároveň urobiť zo svojej zdanlivej nevýhody prednosť.

Judith Orloffová
SPRIEVODCA PRE VYSOKO CITLIVÝCH ĽUDÍ
Ako prežiť šťastnejší a vyrovnanejší život
Grada Slovakia, 192 s.

Doktorka psychiatrie Judith Orloffová pôsobí na Psychiatrickej klinike Kalifornskej univerzity v Los Angeles a keďže sama patrí k extrémne citlivým ľuďom, vyvinula vlastný prístup k ich liečbe. Spája v nej poznatky neurovedy s intuíciou a spiritualitou. Všetci poznáme niekoho, kto je mimoriadne citlivý (a možno aj my sami máme túto vlastnosť), vieme teda, že súčasný náročný svet sa so senzitívnymi ľuďmi nemazná. Citlivosť je zložitý, no zároveň aj obrovský dar – keď ju človek dokáže prijať a premeniť na svoju výhodu.

K citlivým ľuďom patríte, ak ste v detstve cítili, že nikam nepatríte, že ste iní a že vám nikto nerozumie; ak neradi chodíte tam, kde je veľa ľudí, vrátane nákupných centier, a keď odtiaľ odchádzate, ste vyčerpaní, prípadne pociťujete úzkosť; ak vám blízki hovoria, že by ste sa mali obrniť a nebyť takí citliví. Ak sa cítite preťažení chaosom vonkajšieho sveta, oceníte techniky, ktoré vás naučia, ako byť silnejší a zároveň kreatívni; ako byť empatickí a pritom nepreberať na seba stresy partnera či iných blízkych ľudí, vrátane kolegov v práci; a ako nastaviť hranice energetickým upírom, ktorí vám odčerpávajú životnú energiu. Ak sa trápite kvôli tomu, kam smeruje ľudská spoločnosť, pochopíte, že aj vaše názory patria k širokému spektru ľudskej skúsenosti a budete takisto vnímať aj názory odlišné od tých vašich.

Ukážky z knihy SPRIEVODCA PRE VYSOKO CITLIVÝCH ĽUDÍ:

Ak máš pocit, že na tento svet nepatríš, si tu preto, aby si vytvoril lepší svet.

Aký je rozdiel medzi tým byť empatický a byť vysoko citlivý? Byť empatický znamená, že sa dokážeme vcítiť do smútku či radosti iných ľudí – plačeme s plačúcimi a radujeme sa s radujúcimi. Vysoko citlivý človek však emócie, energie a fyzické symptómy druhých cíti na vlastnom tele. Ako bez ochranného filtra získava skúsenosť iných ľudí. Výnimočne senzitívne vníma ich smútok i radosť, ich tón hlasu a pohyby. Zachytáva aj to, čo nevyjadrujú nahlas, čo je len naznačené neverbálne alebo mlčaním. Vysoko citliví ľudia najskôr cítia, až potom premýšľajú, čo je opačný postup ako ten, ktorým v súčasnej preintelektualizovanej spoločnosti reagujú ostatní ľudia. Vysoko citlivých ľudí od okolitého sveta neoddeľuje žiadna membrána, čím sa líšia od iných ľudí, ktorí majú vybudované obranné mechanizmy v podstate od chvíle, keď sa narodili.

Vysoko citliví ľudia majú nízky prah zmyslovej stimulácie, potrebu tráviť čas osamote, citlivosť na svetlo, zvuky a vône, ako aj averziu voči veľkým skupinám ľudí. Potrebujú dlhší čas na uvoľnenie sa po náročnom dni, pretože ich systém prechádza zo stavu vysokej stimulácie do stavu ticha a pokoja pomalšie. Charakterizuje ich láska k prírode a vyhľadávanie pokojného prostredia. Niektorí vysoko citliví ľudia majú hlboké spirituálne a intuitívne zážitky. Iní dokážu komunikovať so zvieratami, prírodou či svojimi vnútornými radcami.  Cítia potreby rastlín a dokážu sa spojiť s ich podstatou. Aj planétu Zem vnímajú ako živú bytosť a reagujú na zmeny, ktoré sa na nej dejú.

Časť vysoko citlivých ľudí, ktorých som liečila, prešla v ranom veku traumou, fyzickým alebo emocionálnym zneužívaním, vychovávali ich buď rodičia alkoholici alebo psychicky chorí, prípadne s narcistickou poruchou osobnosti. V podobnom prostredí môže dochádzať k oslabeniu obranných mechanizmov, ktoré sa u dieťaťa prirodzene vyvíjajú, ak má milujúcich rodičov. V dôsledku nevhodnej výchovy majú tieto deti často pocit, že ich rodina „nevidí“ a neviditeľní sa cítia aj neskôr vo svete, ktorý citlivosť neoceňuje. Vysoko citliví ľudia sa nenaučili brániť voči stresu. Nahnevaný človek, davy ľudí, hluk alebo ostré svetlo ich môžu rozrušiť, pretože prah, pri ktorom pociťujú zmyslové preťaženie, majú extrémne nízky.

Vedci objavili zvláštnu skupinu mozgových buniek, ktoré sú zodpovedné za súcit. Umožńujú ľuďom zrkadliť emócie a zdieľať bolesť, strach alebo radosť iného človeka. Predpokladá sa, že tieto zrkadlové neuróny u vysoko citlivých ľudí reagujú mimoriadne aktívne, a preto tak hlboko vnímajú pocity iných. Psychopati, sociopati a narcistické osobnosti sa vyznačujú opačnou, nízkou aktivitou systému zrkadlových neurónov a preto necítia žiadnu empatiu.

Výskumy dokázali, že introvertné typy vysoko citlivých ľudí majú sklon k vyššej senzitivite na dopamín, ktorý zvyšuje aktivitu neurónov v mozgu a spája sa s reakciou na príjemné podnety. Preto potrebujú menej dopamínu na to, aby sa cítili šťastní. Sú spokojnejší, keď môžu tráviť čas osamote, čítať si alebo meditovať, nepotrebujú toľko vonkajších podnetov zo zábavy a spoločenských stretnutí. Extroverti na rozdiel od nich túžia po návale dopamínu, ktorý získavajú na rušných akciách.

Mnohí vysoko citliví ľudia bývajú preťažení, unavení a vyčerpaní, kým si neosvoja praktické zručnosti, ktoré im pomôžu zvládať ich citlivosť. Často majú diagnostikovanú agorafóbiu, chronickú únavu, migrénu, alergiu, úzkosť, depresiu alebo záchvaty paniky. Mnohí si vypestovali závislosť od alkoholu, drog, jedla, sexu, prípadne iné únikové správanie. Nevedome nadväzujú vzťahy s toxickými partnermi, príliš ľahko otvárajú srdcia narcisom alebo nedostupným partnerom. Rozdávajú lásku a očakávajú, že aj tí druhí budú odpovedať rovnakým spôsobom. Ako rodičia na seba kladú vysoké nároky pri výchove potomkov a zároveň zvýšene vnímajú emócie a bolesti detí. Potrebujú sa naučiť aj to, ako pomáhať svojim citlivým deťom starať sa o ich dary.

Tienistou stránkou toho, že ste súcitní, je, že sa vám mnohí ľudia zverujú so svojimi osudmi. Akoby ste mali na čele napísané: Pomôžem vám. Preto treba druhým vedieť nastaviť jasné hranice a nerozdávať sa do úplného vyčerpania.

Potrebujete sa naučiť, ktoré faktory prispievajú k vášmu preťaženiu. Keď dokážete identifikovať tieto spúšťače, v prípade potreby rýchle urobíte nápravu. Môže to byť únava, choroba, rýchle tempo, hustá premávka, davy ľudí, hluk, nízka hladina cukru v krvi, hádky, prepracovanosť, priveľa spoločenských stretnutí. V takej situácii potrebujete spomaliť a odpojiť sa od prichádzajúcich podnetov. Stiahnuť sa do miestnosti, kam nedolieha hluk a nesvieti ostré svetlo, spať alebo meditovať. Stráviť osamote deň, prípadne aj víkend. Chodiť na vychádzky do prírody. Vnímanie citlivých ľudí sa deje v štýle „všetko alebo nič“, preto potrebujete nájsť rovnováhu medzi pobytom „vonku“ a stiahnutím sa do bezpečia domova. Počúvajte intuíciu, ona vám napovie, čo je správne.

Základnou technikou obrany pred zmyslovým preťažením je ochranný štít. Vo chvíli, keď sa začnete v prítomnosti nejakého človeka, na nejakom mieste alebo v nejakej situácii cítiť nepríjemne, zdvihnite ochranný štít. Trénujte si vizualizáciu štítu z bieleho alebo ružového svetla, ktorý vás v prípade potreby oddelí od negativity, od toxického človeka, od stresu. Prepustí k vám iba to, čo je podporujúce a milujúce.

Negatívnu energiu odplaví aj pobyt vo vode, meditácia, vychádzka do lesa, cvičenie, nastavovanie hraníc energetickým upírom. Liekom pre vystresovaných ľudí je spojenie so zemou, ideálne chôdza naboso po tráve alebo pôde. Chodidlá sú na pocit uzemnenia vynikajúce, silný výsledok však dosiahnete aj tým, že si ľahnete na zem alebo do piesku pri vode. Môžete si vizualizovať aj strom: jeho silný kmeň prechádza vaším telom, z vašich chodidiel vrastajú do zeme korene, ktoré vám v prípade potreby poskytnú stabilitu a vnútornú silu. Túto vizualizáciu môžete použiť vždy, keď niečo naruší vašu rovnováhu.

Vysoko citliví ľudia sa dosiaľ väčšinou stiahli do izolácie. Dnes však vieme, že ich senzitivita je dar a s darom prichádza zodpovednosť. Je životne dôležité, aby ste sa naučili predchádzať stavom preťaženosti a mohli naplno vyžarovať do sveta svoju kreativitu. Vysoko citliví ľudia, ktorí vyznávajú súcit a láskavosť, sú priekopníkmi novej existencie ľudstva.

Túto knihu si môžete objednať v e-shope Martinusu tu:

Posledná úprava 06.10.2021

Nájdete nás na FB