Osamelosť alebo Koľko máte priateľov na Facebooku

Osamelosť alebo Koľko máte priateľov na Facebooku

Napísala 

Ako je to možné, že sa cítime osamelí, keď je nás tak veľa? Prečo je čoraz ťažšie nájsť v preľudnenom svete spriaznenú dušu? Celoživotné vzťahy sú zriedkavé, rodiny sa rozpadajú, jednotlivci sa cítia vykorenení... Niečo sa s nami deje? Prečo už nie sme schopní vytvárať blízke väzby? A v čom nám môže pomôcť a zároveň aj uškodiť fenomén sociálnych sietí, kde svojím spôsobom väčšina z nás nejakých tých priateľov predsa len má?

The Beastess
OSAMĚLOST
aneb Kolik máte přátel na Facebooku
Grada, 144 s.

Autorka, ktorá píše knihy pod pseudonymom The Beastess/Šelma, má napodiv seriózne povolanie – je to česká lekárka na psychiatrii, ktorá roky žila a pracovala vo Veľkej Británii, má teda dostatok skúseností, z ktorých môže pri písaní čerpať. Po sérii kníh, ktoré napísala spolu s doktorom Tomášom Novákom, si vybrala teraz mimoriadnu aktuálnu tému: dôvody obrovského pocitu osamelosti, s akým sa v svojej praxi stretávala u množstva klientov.

Päťdesiat odtieňov samoty, tak nazvala autorka jednu z kapitol, v ktorej predstavuje bežnú súčasnú rodinu – trinásťročnú školáčku Katarínu, ktorá sa trápi, lebo ju „nikto nemá rád“; jej malého brata Patrika, aspergera, ktorý nerozumie tomu, čo cítia ostatní, a bojuje s pocitmi úzkosti; osemdesiatročnú večne kritizujúcu babičku, ktorú všetci s úľavou presťahovali do penziónu; matku – vyčerpanú lekárku, ktorej sa rozpadá rodina a ona nevie, čo s tým; a otca krachujúceho podnikateľa s milenkou, ktorá ho práve podrazila vo vzťahu aj v nie tak úplne čistých obchodoch... Každý z nich je osamelý svojím vlastným spôsobom a každý túži po tom, aby niekam patril. Ich príbehy boli vybraté ako najtypickejšie prípady osamelosti dnešných ľudí, aby sa v nich mohol spoznať čo najväčší počet čitateľov. Kniha prináša množstvo námetov na to, ako pochopiť dôvod, prečo je ten-ktorý človek sám, a radí, ako sa s rôznymi typmi osamelosti vyrovnať.

Jeden zo spôsobov úniku pred osamelosťou súvisí aj s fenoménom sociálnych sietí. „Môže sa to zdať zvláštne, ale počas mojej dobrovoľnej emigrácie som zistila, že aj v úplne cudzom prostredí som bola schopná normálne fungovať, pokiaľ som mala pár priateľov na Facebooku. Zmenu zamestnania, tri sťahovania, inváziu mravcov, to všetko som zvládla sama len vďaka tomu, že ma podporovali online. Dodnes lajkujú kde-čo: keď si kúpim nový nábytok, naučím sa pracovať s vŕtačkou, rozkvitnú mi ruže... Poznajú moje úspechy a pády a utešujú ma, keď som chorá. A ono to pre prežitie stačí,“ píše autorka nečakane priaznivo o Facebooku, z ktorého sa sama zvykla občas vysmievať. Zároveň sa však zamýšľa nad tým, do akej miery je emočná podpora facebookových priateľov schopná nahradiť psychoterapiu a kedy už je potrebné vyhľadať pomoc odborníka.

Autorka stanovuje dôležité pravidlá správania sa na internete. Predovšetkým rozlišujte prácu a súkromie, citlivé údaje zdieľajte čo najmenej (najradšej vôbec nie). Varuje pred virtuálnym sexom, akékoľvek intímne fotografie a súkromné videá by mali mať striktný zákaz, nejde o morálku, ale o bezpečnosť! Okrem detí a mladistvých sú najohrozenejšou skupinou osamelé ženy stredného veku, ktoré často naletia rôznym „sobášnym“ podvodníkom. Tí ich oberú o celoživotné úspory a na rozlúčku ešte pridajú posledný úder: zverejnia videá z ich intímnych hier pred kamerou. Zapamätajte si: úplne anonymné nie je na internete nič! A nezabudnite aspoň hodinu denne dodržovať „elektronický pôst“ – vypnite počítač a vyjdite do prírody, samozrejme bez smartfónu.

Túto knihu si môžete objednať tu: Osamělost aneb Kolik přátel máte na Facebooku

Lukas Blinka a kolektív
ONLINE ZÁVISLOSTI
Grada, 198 s.

Ako a kedy sa to vlastne stalo, že sa internet, ktorý nám mal pomáhať v práci, stal významným faktorom vzniku závislosti? Ktoré skupiny ľudí sú ohrozené? Aké sú možnosti prevencie a liečby? Veľká časť knihy je vyhradená kazuistikám v oblasti hrania počítačových hier, nadmerného užívania online pornografie a kybersexu, závislosti na online komunikácii a sociálnych sieťach a internetovému gamblingu. Knihu napísal kolektív odborníkov a jej adresátmi sú viac-menej opäť odborníci, ktorí pracujú so závislými. Pre nás, laikov (a možno aj „postihnutých“, alebo aspoň tých, ktorí nie sú si úplne istí, či k postihnutým týmto typom závislostí patria) som vybrala test, ktorý vznikol v Nórsku, volá sa Bergenská škála závislosti na Facebooku a je aplikovateľný aj na zistenie iných závislostí, napríklad na online hrách.

Tu je šesť otázok testu, odpovedajte úprimne a v škále: veľmi zriedka – zriedka – niekedy – často – veľmi často:
Ako často sa vám v priebehu minulého roka stalo, že... :
1.    Strávili či plánovali ste stráviť veľa času na Facebooku.
2.    Cítili ste nutkanie byť na Facebooku viac a viac.
3.    Boli ste na Facebooku preto, aby ste zabudli na starosti.
4.    Pokúsili ste sa obmedziť čas strávený na Facebooku, ale neúspešne.
5.    Cítili ste sa nesvoj/nesvoja a nepríjemne, keď ste nemohli byť na Facebooku.
6.    Používali ste Facebook tak často, že sa to negatívne premietlo do vašich školských a pracovných záležitostí.
Ak ste na všetkých šesť otázok odpovedali „často“ alebo „veľmi často“, ste závislí, tvrdí tento test. Pri odpovediach „často“ a „veľmi často“ aspoň na štyri otázky, už síce nehovoríme o závislosti, ale ešte stále ide o „nadmerné užívanie“.
V zhode s inými online závislosťami sa ukázalo, že vyššie skóre v závislosti na sociálnych sieťach sa odráža v nižšom skóre svedomitosti a vyššom skóre neuroticizmu. Bolo zistené, že na rozdiel od iných druhov nelátkových závislostí majú ženy väčšiu tendenciu k nadmernému používaniu či závislosti na sociálnych sieťach než muži.

Ak si však myslíte, že na Facebooku je viac introvertov, výskumy ukázali opak. Ak závislí hráči online hier inklinujú k introvertnosti, sociálnej úzkosti, vyhýbavosti a nedôverujú svojim sociálnym schopnostiam, závislosť na sociálnych sieťach sa týka viac extrovertných ľudí. Vysvetlením môže byť fakt, že sociálne siete ponúkajú možnosť neustáleho kontaktu s inými ľuďmi a rozširovanie spoločenských kruhov, čo je pre extrovertov veľmi atraktívna funkcia. Ak nie sú online, môžu mať pocit, že prichádzajú o niečo dôležité, čo sa deje bez nich.

Napriek tomuto testu iní odborníci ešte stále hovoria o závislosti na sociálnych sieťach len ako o hypotéze. Nadmerné používanie sociálnych sietí síce môže viesť k symptómom, ktoré sú podobné závislostiam, no za nadmerným používaním sociálnych sietí sa často skrýva naplnenie potreby patriť do určitej komunity, mať pocit blízkosti s inými ľuďmi – a to je základná ľudská potreba. Americká psychiatrická asociácia zaradila v roku 2013 do poslednej revízie Diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch iba počítačové hry a online gambling. Niet pochybností o tom, že používanie sociálnych sietí môže viesť k negatívnym následkom – k problémom v škole, práci, k zhoršeniu spánku či k nárastu žiarlivosti vo vzťahoch. No odborníci sa zatiaľ nezhodli na tom, či naozaj ide o behaviorálne závislosti. Nemáme presné údaje o tom, koľkých ľudí sa nadmerné užívanie sociálnych sietí týka, nevieme, či to má alebo nemá odraz na neurobiologickej úrovni a nevieme, aký bude dlhodobý efekt nadmerného užívania sociálnych sietí.

Túto knihu si môžete objednať tu: Online závislosti

Jack Schafer – Marvin Karlis
JAK SE ZALÍBIT
BizBooks, 250 s.

Psychológ, učiteľ a bývalý agent FBI vás naučí, ako zapôsobiť na ľudí a získať si ich na svoju stranu. Túto knihu som vybrala ako vhodný praktický dodatok k téme východísk z osamelosti. Pozrite si súbor dobrých rád skúseného analytika jednej z divízií FBI, ktorý vás naučí to, čo sám vie: čítať v ľuďoch, orientovať sa v tom, kto je kto, len na základe výrazov jeho tváre, gestikulácie a postoja. Tieto techniky sa dajú použiť aj v bežnom živote, pri získavaní nových priateľov, nových zákaziek, či dokonca životných partnerov. Zistíte, ako sa dá zmeniť verejná mienka vo váš prospech, ako sa stať šéfovým obľúbencom, ako zbaliť novú známosť. A aj to, ako vycítiť lož a ako zo správanie ostatných spoznať, čo si o vás myslia. Budete teda vedieť – pre začiatok aspoň teoreticky – ako sa zapáčiť iným ľuďom a získať ich na svoju stranu. To všetko sa vám zíde aj pri komunikácii na sociálnych sieťach, ale najmä vtedy, ak vypnete počítač a vyjdete do skutočného sveta medzi reálnych ľudí.

Doktor Schafer prispieva do internetovej verzie časopisu Psychology Today, je autorom a spoluautorom šiestich kníh a profesorom na Škole bezpečnostných zložiek a trestného súdnictva na Western Illinois University. Marvin Karlis je psychológ, ktorý napísal dvadsať štyri kníh, vrátane dvoch svetových bestsellerov.

Tieto knihy si môžete objednať tu:

 

Posledná úprava 06.10.2021

Nájdete nás na FB