Ľahká cesta z prokrastinácie

Napísala 

Podľa Wikipédie označuje prokrastinácia (z latinského pro crastinus – na zajtrajšok) chorobné odkladanie dôležitých úloh na neskôr. Ide o psychickú záležitosť, na rozdiel od lenivosti, ktorá je fyzická. Je to problém študentov a ľudí, ktorí nie sú vonkajším prostredím nútení organizovať si svoj čas. Prokrastinátor zvyčajne trávi čas nepodstatnými činnosťami, ako surfovanie po internete, pričom dôležité úlohy odkladá na neskôr. Dôsledkom sú stres, pocity viny a vlastnej neschopnosti.

Neil Fiore
Snadná cesta z prokrastinace
Jak přestat odkládat úlohy
Grada, 220 s.


Neil Fiore, poradca manažérov a súkromný psychológ, ktorý prednášal na Kalifornskej univerzite v Berkeley, je považovaný za odborníka v oblasti psychológie zdravia, optimálneho výkonu a zvládania stresu. „Táto kniha vznikla aj kvôli mojim problémom s prokrastináciou, motiváciou a efektivitou, väčšina obsahu však stojí na skúsenostiach tisícok mojich klientov,“ píše v úvode k medzinárodnému bestselleru, ktorý vyšiel v češtine pod názvom Snadná cesta z prokrastinace. Prvé stratégie k zvládnutiu chorobného odkladania naliehavých úloh začal Fiore rozvíjať pred tridsiatimi rokmi, kniha vyšla v prvom vydaní pred dvadsiatimi rokmi. Základ jeho prístupu tvorí „antirozvrh“, ktorý umožňuje bez pocitu viny začleniť do denného programu zábavu. Fiore odporúča klásť dôraz na začatie prác, nie na ich dokončenie. „Prokrastinácia je zvyk, ktorý si vytvárame, aby sme sa vyhli úzkosti zo začatia či dokončenia práce. Je to náš pomerne nešťastný spôsob, ako sa vysporiadať s úlohami, ktorá nás nudia alebo vyčerpávajú. Ak použijeme na zmiernenie úzkosti, obáv a pochybností o sebe stratégie z tejto knihy, podarí sa nám prestať používať prokrastináciu ako únik, zdvojnásobiť výkonnosť a často aj príjem,“ sľubuje hneď v úvode.

Od prvého vydania jeho knihy sa všeličo zmenilo, pribudli nové lákadlá, najmä internet, sociálne siete, meilovanie, smartfóny. Techniky na zvládanie prokrastinácie by o to viac mali poznať všetci workholici, aby sa z preťažených a vyhoretých prokrastinátorov zmenili na výkonného a produktívneho jedinca, harmonicky zvládajúceho pracovný aj súkromný život. Poznatky neuropsychológie a behaviorálnej medicíny potvrdzujú, že k víťazstvu nad zlozvykmi stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov, ktoré patria k návykom výkonných ľudí.

Ukážky z knihy Snadná cesta z prokrastinace

Keby si nebol lenivý, urobil by si to! Život nie je prechádzka ružovou záhradou, len ťažká práca má zmysel. Žiadne voľno, žiadna zábava, pokým ten projekt neodovzdáš! Musíš sa viac snažiť! Takto sme boli vychovávaní, takto mnohí rozmýšľame dodnes. Program Ako neodkladať svoj život však vychádza z pozitívnejšieho vnímania života, práce, ľudského potenciálu a prokrastinácie. Jeho základom je viera v človeka. Pomáha nám uvedomiť si, že príčinou prokrastinácie sú hlboko zakorenené obavy z neúspechu, perfekcionizmus a kritickosť. Považuje za prekonané a škodlivé východisko puritánskej pracovnej morálky – teda že náš výkon určuje našu cenu – a tiež aj freudovský negatívny pohľad na ľudskú motiváciu: že treba, aby naše „nižšie ja“ skrotila a zdisciplinovala spoločnosť. Namiesto toho obnovuje základný vzťah so sebou samým, čím zmierňuje vnútorný konflikt a umožňuje nám kreatívne sa ponoriť do práce.

Výsledkom biedneho sebaobrazu prokrastinátora a jeho neúčinných snáh motivovať sa je nepretržitý vnútorný dialóg: „Musím dokončiť niečo dôležité a musím to urobiť nezchybne, zatiaľ čo budem dlhý čas trpieť osamote, bez ľudí a vecí, ktoré mám rád.“ Tým sa prokrastinujúci stávajú voči sebe väčšími tyranmi, než ktokoľvek iný.

Prokrastinátori vykazujú „syndróm večného meškajúceho“. Toto správanie prináša v spolužití obojstrannú zatrpknutosť: jedna strana cíti potrebu sa búriť proti vonkajšej, požiadavky kladúcej autorite a vníma sama seba ako obeť; strana druhá sa cíti byť v úlohe rodiča alebo drába. Aj keď nám môžu prokrastinačné návyky našich blízkych zasahovať do života, je dôležité nebrať si ich osobne. Môžete prokrastinátorovi vysvetliť, že za to nemôžete, ale že ste, čo sa chodenia včas týka, dosť neurotickí. Nezabúdajte, že celá tá záležitosť je váš problém. Vyčítať čokoľvek prokrastinátorovi je neúčinné a zbytočné. Lepší výsledok dosiahnete, ak priznáte, že ste chodením včas tak trochu posadnutí a že máte z meškania úzkosť: „Nie som taký prispôsobivý a spontánny, ako ty, a preto musím začať s prípravami skôr.“ Uvedomte si, že správať sa ako prísny rodič je kontraproduktívne a neatraktívne. Prokrastinátor si potrebuje uchovať pocit, že môže rozhodovať sám za seba. Vašou prehnanou kritickosťou a vytváraním tlaku môžete jeho spočiatku malé problémy len prehĺbiť. Neudeľujte “dobré rady“, nenapomínajte, čo je potrebné urobiť. Upozornite sa navzájom, v čom sa vaše priority líšia a rešpektujte hodnoty toho druhého.

Ak ste prokrastinátor, prijmite fakt, že aj prokrastinovať vás niečo stojí. Čokoľvek robíte, vyžaduje vašu energiu. Ak pochopíte, že aj vyhnúť sa práci stojí čas a úsilie, rozhodnete sa možno venovať tento čas a úsilie radšej práci. Otázka neznie, ČI máme niečo robiť, ale ČO máme robiť; dokonca aj výčitky svedomia kvôli prokrastinácii si vyžadujú vašu silu. Keď sa vydáte na cestu k dosiahnutiu vášho cieľa, zaväzujete sa tým k činnosti, ktorá prináša dlhodobú odmenu. Keď prokrastinujete, volíte naopak činnosť, ktorou sa trestáte. Iste, ak idete za svojím cieľom, stojí vás to istú námahu. Potrebujete však silu aj na to, ak sa cítite byť nenaplnení a ak máte dlhý zoznam nesplnených predsavzatí.

Jedným z dôvodov, prečo prokrastinujeme, je strach, že akonáhle sa pustíme do práce, prídeme o všetku zábavu a radosť zo života. Túto obavu môžeme obísť, ak budeme trvať na tom, že do svojho týždenného rozvrhu bez výčitiek svedomia začleníme zábavu a odpočinok. Urobte si z kvalitne prežitého voľného času jednu z životných priorít, len tak dokážete prekonať prokrastináciu. Odteraz nevenujte svojmu pracovnému projektu viac ako dvadsať hodín týždenne a nepracujte na ňom viac než päť hodín denne. Najmenej hodinu denne sa venujte športu, tancu alebo inej zábave. Aspoň jeden deň v týždni odpočívajte. Vytvárate si tak nový a lepší zvyk – zvyk neodkladať prácu ani život.

Knihu Snadná cesta z prokrastinace objednávajte tu:


 

Posledná úprava 21.07.2019

Nájdete nás na FB