Kniha určená šikanovaným deťom

Napísala 

Sebavedomie nie je niečo, s čím prichádzame na svet. Získavame ho postupne, čo znamená, že sa dá naučiť. Sme presvedčení, že techniky posilňujúce vnútornú silu a zdravé sebavedomie by sa deti mali učiť doma aj v škole spoločne s čítaním a písaním. Toľko autori knihy, ktorá je určená šikanovaným deťom, aby sa naučili presadiť zdravým, pozitívnym a zmysluplným spôsobom.

G. Kaufman – L. Raphael – P. Espeland
JAK PŘEŽÍT, KDYŽ SI NEVĚŘÍM
Pomocník k budování zdravého sebevědomí a vnitřní síly
Portál, 120 s.


Táto príručka vychádza z programu, ktorý bol pôvodne navrhnutý pre dospelých. Ako kurz pod názvom „Afekt a sebavedomie“ ho ponúka Michiganská štátna univerzita. Autori upravili materiály z tohto kurzu tak, aby jednotlivé techniky na podporu sebavedomia mohli využívať deti vo veku 8 – 12 rokov, ktoré sa stretli so šikanou. Dospelým čitateľom (rodičom alebo pedagógom) odporúčajú, aby knihu čítali s deťmi, aby s nimi hovorili o jednotlivých príbehoch, myšlienkach a aktivitách a aby sa tak stali niekým, komu môžu deti dôverovať.

Kniha Ako prežiť, keď si neverím vyšla prvý raz v angličtine v roku 1990 a odvtedy autori dostali mnoho listov od detí, ktoré nápady z knihy vyskúšali a píšu, že im kniha pomohla pochopiť vlastné pocity, lepšie vychádzať s rodičmi, súrodencami i učiteľmi, viac si veriť a postaviť sa proti šikanovateľom.

Ukážky z knihy Jak přežít, když si nevěřím

Zdravé sebavedomie je tá najdôležitejšia psychická schopnosť, ktorú si môžeme osvojiť, aby sme obstáli v spoločnosti a darilo sa nám v živote. Deti, ktorým sebavedomie chýba, o sebe pochybujú, podliehajú tlaku rovesníkov, cítia sa menejcenné alebo úplne bezcenné a niekedy hľadajú oporu v drogách alebo alkohole. Sebavedomé deti čerpajú istotu zo seba, sú ochotnejšie zdravo riskovať, ľahšie prijímajú zodpovednosť za svoje činy, lepšie sa vyrovnávajú so životnými zmenami a výzvami a bývajú odolnejšie, keď sa ocitnú zoči-voči odmietnutiu, sklamaniu, neúspechu či porážke.

Pohŕdanie je hlavnou príčinou dvoch veľkých problémov, ktorým dnes čelia naše školy (a náš svet): šikany a násilia. Agresori, ktorí popichujú, zosmiešňujú a obťažujú iných, nie sú deti so zdravým sebavedomím, ktoré by boli na seba pyšné. Sú to deti, ktorým chýbajú sociálne zručnosti a schopnosť vcítenia. Niekedy mávajú aj ďalšie vážne problémy (rodičov a starších súrodencov, ktorí ich šikanujú, hlboko zakorenený hnev, žiarlivosť na úspech iných, osamelosť). Aby ste mohli niekoho šikanovať, musíte uveriť, že na jeho pocitoch, túžbach a potrebách nezáleží. Musíme k nemu cítiť pohŕdanie.

Nedostatok sebavedomia môže viesť niektoré deti k neprimeraným, škodlivým a dokonca zúfalým činom. Keď pomáhame deťom vypestovať si sebavedomie, neučíme ich, aby sa cítili menší než ostatní a rozhodne ich neučíme pohŕdaniu. Učíme ich, aby na seba boli hrdí, aby sa cítili dobre, keď urobia správnu vec (a prijali zodpovednosť, keď to neurobia), aby oslavovali svoje úspechy, aby vedeli, za čím si majú stáť a čo nepodporovať, a snažili sa byť sami v sebe aj navonok čo najlepší. Keď si deti jasne uvedomujú svoje pocity a potreby, keď dôverujú svojím emóciám a vnímaniu, keď majú realistickú predstavu o svojich schopnostiach a ovládajú vnútornú silu – cítia sa sami v sebe isto a bezpečne –, nemajú dôvod znižovať hodnotu iných ľudí.

Nový učiteľ napíše na tabuľu svoje meno a päť vecí, na ktoré je hrdý – že učí 10 rokov, že má manželku a dve báječné deti, že trénuje softbal, že pomáha ako dobrovoľník a hrá na saxofón. Potom sa obráti k žiakom v laviciach: „A teraz by som sa rád niečo dozvedel o každom z vás. Prosím, vezmite si list papieru, hore napíšte svoje meno a potom päť dobrých vecí o sebe, niečo, na čo ste hrdí.“ Pustíš sa do písania? Alebo sa budeš iba dívať na papier? Dáš dohromady päť vecí, ktoré sú na tebe dobré? Päť vecí, ktoré v tebe vzbudzujú hrdosť na to, že ty si ty? Máš dosť zdravého sebavedomia? Aby si človek začal veriť, potrebuje vnútornú silu a zdravé sebavedomie. Musíš veriť, že stojíš za podporu a že si zaslúžiš presadiť svoje záujmy.

Bezpodmienečná láska a prijatie sú mocné prostriedky na podporu sebavedomia. Keby k tebe prišiel cudzí človek a povedal: „Si najlepšie, najmúdrejšie a najskvelejšie dieťa na svete,“ bol by to dôvod čo najrýchlejšie od neho utekať preč. Keď ti to povie tvoja babička, usmeješ sa, objímeš ju a veríš jej každé slovo.

Očakávaj, že budeš robiť chyby. Sme presvedčení, že každá ľudská bytosť má právo urobiť každý deň štyri veľké chyby. To platí aj pre teba.

Ak sa ti niečo nepodarilo, neznamená to, že celý tvoj život je nezdar. Každý niekedy zlyhá. Nikto nie je dokonalý.

Nezrovnávaj sa s inými ľuďmi. To je zlozvyk, ktorého sa ľudia ťažko zbavujú. Žijeme v kultúre, ktorá nás učí zrovnávať. Rodičia porovnávajú svoje deti. Učitelia porovnávajú svojich žiakov. Pamätaj si, že si jediná bytosť svojho druhu. Na svete nie je nikto iný, kto by bol presne taký istý, ako si ty.

Netráp sa príliš tým, čo si o tebe myslia iní. Väčšina z nás pociťuje úzkosť, keď sa má zoznámiť s novými ľuďmi. V hlave nám behajú myšlienky: „Čo si o mne budú myslieť? Budú ma mať radi? Nebudú si o mne myslieť, že som hlúpy? Nebudú si o mne myslieť, že som nudný?“ Také obavy úzkosť len zvyšujú. Navyše spôsobia, že sa cítime bezmocní, rozpačití a zahanbení. Môžeš svoje myslenie zmeniť. Môžeš si hovoriť: „Čo si o nich budem myslieť? Obľúbim si ich? Budem si myslieť, že sú zaujímaví?“

Nestanovuj si pre seba nedosiahnuteľné ciele. Keď sa budeš snažiť a stále zlyhávať, prehodnoť svoj cieľ. Predstieraj, že skáčeš do výšky a zníž latku. Aj zajtra je deň.

Správaj sa k sebe ako k hodnotnému človeku. Dopraj si veľa chvály – za dobré veci, ktoré robíš, za to, čo dokážeš, za pozitívny spôsob, akým žiješ.

Píš si každý deň zoznam šťastia a zoznam úspechov.

Vyber si niečo, čo budeš robiť každý deň len pre zábavu. A potom to rob, kedykoľvek sa dá. Plávaj, hojdaj sa na hojdačke, maľuj, stavaj modely, píš príbehy. Nesnaž sa o dokonalosť. Nesnaž sa byť odborník na všetko. Nechaj si niektoré veci len pre zábavu.

Nájdi si dospelých, ktorým môžeš veriť a hovoriť s nimi. Byť dieťaťom je niekedy desivé. Ústretoví dospelí ti pomôžu čeliť obavám. Byť dieťaťom je niekedy mätúce. Ústretoví dospelí ti môžu odpovedať na otázky. Možno nie na všetky, ale aspoň na niektoré áno. Dovoľ svojim pocitom, aby ťa priviedli k tým správnym ľuďom. Vyber si troch alebo viacerých dospelých, s ktorými sa cítiš bezpečne. Rozhodni sa pre takých, ktorým na tebe záleží dosť na to, aby ťa počúvali a snažili sa pochopiť, ako sa cítiš. To je jedna z najlepších vecí, aké môžeš pre seba urobiť.

Túto knihu objednávajte tu:

 

Posledná úprava 21.07.2019

Nájdete nás na FB