Keď vyhoríme

Napísala 

Už staročínsky mudrc Lao-c´ hovoril o večnom plynutí a o prazdroji života, ktorý nerušene pramení sám zo seba. Človek má podľa neho jedinú úlohu: dovoliť tomuto zdroju, aby do neho prúdil. Na to, aby to mohol zažiť, je potrebná nesebeckosť a mlčanie: „Kto nie je schopný mlčať, vyčerpá sa.“ Alebo, ako tomu hovoríme dnes: vyhorí.

Anselm Grün
VYHOŘENÍ
Jak rozproudit vlastní energii
Portál, 164 s.


Čitatelia spirituálnej literatúry určite meno Anselma Grüna dobre poznajú. Tento bestsellerový autor, ktorého knihy sa predávajú v miliónových nákladoch, je v skutočnosti benediktínsky mních. Okrem toho, že pracuje ako ekonóm kláštora v nemeckom Münsterschwarzachu, vedie poradňu pre ľudí s problémami. V českom preklade vyšli jeho knihy Deprese jako šance, Vánoční rozjímaní, Důvěruj sobě, Život je teď, Uzdravení skrze obrazy – a teraz aj tento mimoriadny titul o aktuálnej téme, akou je syndróm vyhorenia.

V svojej novej práci cituje síce viacerých filozofov a psychoteraputov, no vychádza najmä z prác Carla G. Junga a maďarského psychológa Mihalya Csikszentmihalyia. Ten dospel k názoru, že človek cíti šťastie, ak je v pohybe, a jeho práca ho teší len vtedy, ak v ňom prúdi energia. Po druhej svetovej vojne emigroval Csikszentmihalyi z Maďarska do Talianska. Počas celého života hľadal odpoveď na otázku: „Mohli by ľudia žiť svoj život s väčšou radosťou a vášňou? Ako sa dá dosiahnuť, aby pracovali efektívnejšie a kreatívnejšie bez toho, aby sa dali chytiť do pasce svojho povolania a s tým spojenými nárokmi?“

Dnes psychológia hľadá odpovede aj na protiklad plynutia, ktorým je vyhorenie, stav vyprahnutosti a ustrnutia. Človek sa cíti preťažený, zablokovaný. Tok energie ustal. Aj keď naďalej pracuje, upadá do rutiny, nič mu neprináša radosť ani uspokojenie, len únavu. Práca mu prerastá cez hlavu, k ľuďom cíti odpor. Odmieta aj stretnutia s priateľmi. Jedného dňa sa vyčerpá úplne. Je slabý, stráca motiváciu, všetko ho obťažuje, prepadajú ho depresie. Dospeje do kritického štádia, keď už nevidí zmysel ničoho. Jeho vnútorný oheň vyhasol.

Táto kniha popisuje fenomén syndrómu vyhorenia, ale prináša aj techniky na zvládnutie dlhotrvajúceho stavu vyčerpania, možnosti svojpomoci, ktoré nás chránia pred ochorením. Anselm Grün považuje za dôležité pravidelné rituály a používanie techník imaginácie. Negatívne obrazy vedú k vyhoreniu, navodenie príjemných obrazov nám môže pomôcť, aby sme znovu prišli do kontaktu s našimi vnútornými prameňmi, z ktorých môžeme stále čerpať.

Ukážky z knihy Vyhoření:

Výraz „flow“ sa uchytil nielen v psychológii, ale aj v hovorovom jazyku a popisuje pozitívne stavy, kreatívnu činnosť a ponorenie sa do aktivity. „Plynutie“ je vlastne opakom vyčerpania a preťaženia, zablokovania a vyhorenia. Vo flow sme úplne ponorení do toho, čo robíme, a ide nám to ľahko. Akokoľvek to znie moderne, túto predstavu formulovali už prví myslitelia. „Všetko plynie“, povedal grécky filozof Hérakleitos (asi 544 – 480 pred n. l.). Ešte pred ním hovoril Lao-c´ v Číne o večnom plynutí a o prazdroji života, ktorý nerušene pramení sám zo seba.  Úlohou človeka je dovoliť tomuto zdroju, aby do neho prúdil. Na to, aby to mohol zažiť, je potrebná nesebeckosť a mlčanie: „Kto nie je schopný mlčať, vyčerpá sa.“

Mnohí motivační tréneri sa snažia vedúcim pracovníkom a zamestnancom nahovoriť, že musia byť vždy tými najlepšími. Taký obraz vnímam ako znepokojujúci, pretože nie je realistický. Nie každý môže byť najlepší. Obrazy „Ešte viac, Ešte rýchlejšie a Ešte vyššie“ sa rozšírili do našej spoločnosti a do sveta práce zo športu. Prehnané obrazy však ľudí vedú do nešťastia a k vyhoreniu. Musíme si byť neustále vedomí, že priority si v svojom živote určujeme my. Do istej miery sa potom môžeme rozhodnúť, ktoré obrazy sa stanú súčasťou nášho života.

Pozor však! Stav plynutia je návykový. Vášnivo sa vrháme do práce, pri ktorej zažívame stav plynutia. Ponárame sa do nej čoraz hlbšie a zabúdame pritom sami na seba, svoje okolie, partnera alebo patnerku a vlastnú rodinu, a strácame tak z dohľadu vlastnú pravdu. Potrebujeme vždy tú správnu mieru a rozmanitosť života, aby sme sa životu nevyhýbali a nevrhali sa len do práce. Csikszentmihalyi v tejto súvislosti varuje: „Flow je formou energie a ak netušíš, ako s ňou máš narábať, môže teba i ostatných zničiť. Ak však vieš, ako s ňou máš zaobchádzať, zahreje teba, tvoje deti, celú tvoju rodinu i tvojich blížnych.“

Csikszentmihalyi nechce byť titulovaný ako“pán Flow“, radšej používa slovné spojenie „tanec života“. Hovorí: „Musíme sa odpútať od stredu a oddať sa tancu okolo neho.“

Existuje päť ciest k vnútornému prameňu sily: ochraňujúca životná sila prírody, oslobodzujúca moc hudby (svätý Augustín tvrdí: Kto spieva, spieva s radosťou), liečivá sila ticha, radosť zo života pri spoločných oslavách a sviatkoch, liečivá sila rozhovoru. Ak o svojich myšlienkach a pocitoch otvorene hovorím, vnútorný had stráca silu, je vyhodený von a mizne. Ak si svoje myšlienky o vyčerpaní nechám pre seba, budú sa neustále zhoršovať. Hovorenie dáva do poriadku vnútorný zmätok a určuje mu smer. Nachádzam cestu, po ktorej vládzem kráčať ďalej. Predovšetkým ale pocítim úľavu. Nemusím už plytvať energiou na to, aby som všetko potláčal.

Ticho a mlčanie pôsobí na mnohých liečivým spôsobom. Takí ľudia rozumejú výroku dánskeho filozofa Sorena Kierkegaarda: „Dnešný svet, celý život je chorý. Keby som bol lekárom a niekto by sa ma spýtal: Čo mi radíš? Odpovedal by som: Vytvor ticho!“ Okolo nás ustavične prúdi komunikácia v e-mailoch, telefonátoch, twitterových a iných správach. Podľa indického filozofa Rabíndranátha Thákura nás také množstvo slov znečistí. Potrebujeme sa vykúpať v mlčaní a tým sa vnútorne osviežiť: „Leží na tebe prach mŕtvych slov; omy svoju dušu v mlčaní.“

Pokoj a pohyb: oboje je v našom živote dôležité. Čo sa týka našej práce, je dobré, keď z nás plynie. Obrazy, ktoré v sebe nosíme a aktivujeme, nám môžu významne pomôcť k tomu, aby v nás prúdila energia. Rovnako naliehavo však potrebujeme i obdobia pokoja. Keď sa v nás všetko zastaví, sme konfrontovaní s vlastnou pravdou.

Viac k tejto téme nájdete aj tu: Syndróm vyhorenia - ako nájsť cestu k sebe

Knihu Vyhoření objednávajte tu:

 

Posledná úprava 21.07.2019

Nájdete nás na FB