Keď narcisti zostarnú

Keď narcisti zostarnú

Napísala 

Prežili ste detstvo a dospievanie s narcistickým rodičom? Počítajte s tým, že nesiete so sebou záťaž v podobe pocitu, že nie ste dosť dobrí; že o sebe pochybujete; že máte nízku sebaúctu; neustále sa snažíte všetkým zapáčiť; máte strach z intimity; prehnane reagujete na predpokladanú alebo skutočnú kritiku; nie ste schopní cítiť radosť, uznanie alebo vďaku; pocity nervozity a zahanbenia. Väčšinu z tejto záťaže môžete v dospelosti odhodiť, ak poznáte správne stratégie a techniky.

Nina W. Brown
KDYŽ NARCISTÉ ZESTÁRNOU
Jak vyjít se sebestřednými rodiči
Portál, 174 s.

Ak vaše vzťahy s matkou či otcom neboli nikdy dobré a aj tak sa musíte pravidelne stretávať, či dokonca sa o nich, zostarnutých a chorých, starať, stojíte pred vážnym problémom. Ako sa dá láskyplne starať o človeka, ktorý vás negatívne poznačil, je zahľadený do seba a nech robíte všetko, čo dokážete, pre neho je to stále málo?

Psychoterapeutka Nina W. Brown sa roky venuje predovšetkým téme narcizmu. V svojej knihe Když narcisté zestárnou, ktorá vyšla v českom vydavateľstve Portál, popisuje podrobne štyri typy narcistických rodičov (neodbytný, podozrievavý/defenzívny, arogantný a agresívny) a stratégie, ktoré pomáhajú pri zvládaní náročných situácií vyplývajúcich zo spolužitia s nimi. Neodbytný rodič od vás vyžaduje, aby ste sa o neho stále starali, a robí zo seba poľutovaniahodnú obeť. Tento typ rodiča vás považuje za predĺženie seba samého, chce vás mať pod kontrolou a má nerealistické očakávania, ktoré vám môžu silno zasahovať do života. Podozrievavý/defenzívny typ rodiča je hlboko sklamaný sebou i ostatnými, najmä svojimi deťmi. Takýto typ rodiča vždy očakáva to najhoršie, sústreďuje sa len na to najhoršie a cíti akési zvrátené uspokojenie, keď dôjde na jeho slová. Arogantnému typu sa darí skrývať svoje menejcenné ja pred ostatnými. Na to používa práve arogantné správanie. S agresívnym typom sa ťažko vychádza, navyše sa jeho správanie s vekom zhoršuje. Na ostatných pôsobí ako výbušná, impulzívna osoba, ktorú dokáže rozčúliť i úplná maličkosť.

Kniha prináša série cvičení a úloh, vďaka ktorým zistíte, ktorý typ narcistického rodiča váš rodič je a aké stratégie na neho najlepšie zaberajú. Zároveň vás naučí efektívnejšie komunikovať s ľuďmi, na ktorých vám záleží, a predovšetkým dobre sa postarať o vlastné duševné aj telesné zdravie.

Ukážky z knihy KDYŽ NARCISTÉ ZESTÁRNOU:

Takmer všetci narcistickí rodičia vykazujú niektorý z týchto rysov: závisť, nedostatok empatie, vnútorná prázdnota, ploché city a projekcia emócií na druhých. Ich snaha vyrovnať sa so starnutím alebo poprieť jeho pôsobenie môže tieto rysy zhoršovať. Potreby a očakávania neodbytného narcistického rodiča sú nekonečné, či už urobíte alebo sa pokúsite urobiť čokoľvek.

Pri posudzovaní toho, do akej miery váš rodič vykazuje narcistické správanie a postoje, majte na pamäti niekoľko základných vecí: Ľudia s takýmto náročným konaním a postojmi si narcistické rysy svojej osobnosti neuvedomujú a nezáleží im na tom, aký dopad majú na ostatných. Vzhľadom na to, že rodič nie je schopný vnímať, ako jeho konanie iných obťažuje, je zbytočné ho s tým konfrontovať. Inými slovami, nesnažte sa rodičovi ukázať, ako situáciu vidíte vy, nebude to fungovať, naopak, vaše vzťahy to môže len zhoršiť. Do seba zahľadený človek má vo všetkých vzťahoch i konaní s ostatnými na mysli len svoj vlastný prospech. Neustále chráni iba svoje záujmy.

Keď máte pocit, že nie ste dosť dobrí, že máte nejakú nenapraviteľnú chybu, a bojíte sa, že tento nedostatok znamená váš spoločenský koniec, prežívate zahanbenie. Narcistický rodič vo vás veľmi ľahko vyvolá pocit hanby, pretože obstáť v jeho očiach alebo uspokojiť jeho potreby je takmer nemožné. Narcisti sa vedome či nevedome bránia pocitu hanby rôznym spôsobom: nikdy nepriznajú chybu, vždy zvedú vinu na druhého, poukazujú na nedostatky druhých a odvádzajú tak pozornosť od svojich vlastných nedostatkov, vyhovárajú sa. Správajú sa nadradene, neustále ostatných kritizujú a zhadzujú, klamú alebo poskytujú zavádzajúce informácie, odmietajú zodpovednosť za vlastné chyby.

Deti narcistických rodičov si už v detstve vyvinuli niektorú z troch reakcií: prispôsobenie, útok alebo útek. Problém nastáva, ak si tieto vzorce prenesiete aj do dospelosti a používate ich aj v iných vzťahoch. To, že na iných ľudí reagujete  rovnako ako kedysi na narcistického rodiča, môže vaše vzťahy negatívne ovplyvniť. Môžete sa snažiť prispôsobovať cudzím požiadavkám, aby bol váš partner šťastný alebo aby ste sa mu zapáčili, aj keď sa musíte premáhať. Útok používate na to, aby ste ochránili svoje ja pred požiadavkami a kritikou; nevedomky si vytvárate obranný štít a prechádzate do ofenzívy, aby niekto nezaútočil na vás a nezranil vás. Útek je tiež spôsob ochrany pred možným zranením, spočíva v tom, že sa stiahnete zo situácie, ktorá je podľa vás konfliktná. Keď zistíte, že tieto tri stratégie už nestačia na to, aby ste dobre zvládali záťažové situácie, zmeňte svoje myslenie aj reakcie. Analyzujte, ktoré reakcie nefungujú, vypusťte ich zo svojho správania, a vybudujte si dospelé vzorce. Až potom dokážete udržiavať zmysluplné a naplňujúce vzťahy a lepšie zvládať prejavy starnúceho narcistického rodiča a zmierniť negatívny vplyv, ktorý na vás má.

Čo by mohlo fungovať: reagujte s účasťou a porozumením, no nie empaticky. * Buďte trpezliví. * Pocity, ktoré na vás rodič projikuje, využite na to, aby ste lepšie pochopili, čo vlastne cíti. Robte to však len vtedy, ak cítite dosť síl na to, aby ste tieto pocity dokázali v prípade potreby odkloniť od seba. * Snažte sa byť zdvorilí, formálni a úctiví. * Ak od rodiča niečo požadujete, robte to jasne a rozhodne, bez ďalšieho vysvetľovania. * Dávajte si pozor na neverbálnu komunikáciu, používajte gestá, ktoré vás ochránia, vyhýbajte sa útoku na rodiča a budujte si v sebe bezpečný prístav. Obmedzte styky na najmenšiu možnú mieru. * Stanovte si nejaký cieľ. Pozitívna pomsta znamená, že získate niečo, čo vás obohatí napriek tomu, čo vám iní urobili a ako podkopali vašu morálku. Negatívnou pomstou by ste dosiahli len to, že by sa chvíľu cítili nepríjemne, ale vy by ste tým nič nezískali. Využite radšej svoj čas a energiu na to, aby ste šli za tým, čo chcete, a dosiahli úspech. Starajte sa o svoje vzťahy, o emočný a tvorivý rozvoj, o duševné a telesné zdravie.

Ak si váš rodič neustále na čosi sťažujte, vyskúšajte niektorú z užitočných stratégií: Povedzte mu niečo upokojujúce. * Vyjadrite súhlas a zároveň obdiv, ako statočne to zvláda. * Pokúste sa sťažujúceho sa rodiča rozptýliť. * Vypočujte si jeho sťažnosti, ale nesnažte sa situáciu nejako napraviť alebo mu ponúkať riešenia, ak si to sám nevyžiada. * Nekomentujte jeho fyzický vzhľad či náladu. * Starosti svojho rodiča neznižujte, neignorujte ani nepodceňujte. * Je dôležité, aby ste nepríjemné či intenzívne pocity svojho rodiča nepreberali, vytvorte si emočnú izoláciu. * Skôr než zareagujete, zhlboka sa nadýchnite, aby ste boli čo najpokojnejší.

Písanie denníka pomáha v mnohých smeroch, najmä pri zmiernení stresu a úzkosti. Skúste to a zapisujte si všetky pocity, myšlienky a iné vnútorné stavy, ktoré k vám budú v priebehu písania a čítania zapísaného prichádzať. Vďaka denníku môžete sledovať, že začínate lepšie chápať rodiča aj samého seba, že si lepšie uvedomujete, aký vplyv má proces starnutia na rodiča i na vás, jeho dospelé dieťa. Denník môže byť písaný alebo vizuálny (v ktorom sa vyjadrujete maľovaním, lepením výstrižkov z časopisov, alebo farbami, ktoré tiež vyjadrujú vaše pocity). Dôležité upozornenie: denník uschovávajte na bezpečnom mieste, kde k nemu nemá prístup nikto okrem vás. Nikdy ho neukazujte svojmu narcistickému rodičovi alebo niekomu, kto by o ňom rodičovi mohol povedať.

Túto knihu si môžete objednať v e-shope Martinusu tu:

 


 

 

Posledná úprava 06.10.2021

Nájdete nás na FB