Flow - cesta k šťastiu a zmyslu života

Napísala 

Pojem „flow“ definuje autor knihy ako „stav, v ktorom sú ľudia tak ponorení do nejakej činnosti, že sa im nič iné nezdá byť dôležité“. Ľudia vtedy zabúdajú na seba, na svet okolo a splývajú s tým, na čo sa sústredili. Csikszentmihalyi tento stav považuje za podstatu ľudského šťastia. 

Mihaly Csikszentmihalyi
FLOW
O štěstí a smyslu života
Portál, 326 s.


Psychológ Mihaly Csikszentmihalyi pochádza z Maďarska, teraz žije v USA. Po desaťročí výskumu pozitívnych stránok ľudských zážitkov, predovšetkým radosti, tvorivosti a zmysluplnosti, napísal túto knihu, ktorá mu získala svetovú slávu. Jeho tím na Chicagskej univerzite a ďalší kolegovia robili rozhovory s ľuďmi na celom svete a zistili, že zážitok flow popisujú rovnakým spôsobom ženy i muži, mladí i starí, bohatí i chudobní, že o ponorení sa do aktivít, ktoré ich robili šťastnými, rovnako hovorili umelci a podnikatelia z Ameriky, staré ženy z Ázie, dospievajúci v Tokiu, Indiáni z kmeňa Navahov, talianski farmári i robotníci pri páse v Chicagu. „Nechcel som napísať populárnu príručku, ktorá by dávala ľuďom zaručené návody na šťastie, takých receptov na rýchlokvasenú cestu k šťastiu sú tisícky,“ – píše autor v úvode. „Pokúsil som sa predložiť výsledky psychologického výskumu tak, aby ich dokázal oceniť a použiť v svojom živote ktorýkoľvek vzdelaný čitateľ. Nájde tu všeobecné princípy a príklady, ako tieto princípy konkrétni ľudia využili na premenu svojich jednotvárnych životov na životy naplnené radosťou.“

Ak chce ktokoľvek zlepšiť kvalitu svojho života, teória stavu flow mu môže ukázať, ako na to. Bola inšpiráciou na vytvorenie experimentálnych školských osnov, na výcvik vedúcich pracovníkov, na vytváranie nových služieb pre voľný čas. Využíva sa v klinickej psychoterapii, v rehabilitácii mladistvých delikventov, v domovoch seniorov, v pracovnej terapii postihnutých ľudí.

Ukážky z knihy FLOW:

Už pre dvadsiatimi tromi storočiami usúdil Aristoteles, že viac než čokoľvek iné hľadajú ľudia šťastie. Ak hľadáme šťastie pre šťastie samotné, všetky ďalšie ciele – zdravie, krása, peniaze alebo moc – majú cenu pre nás len preto, lebo očakávame, že nám prinesú šťastie. Od Aristotelových čias sa mnohé zmenilo, no toto jedno nie: nerozumieme lepšie, čo to vlastne šťastie je, a ani pokiaľ ide o vedomosti, ako dosiahnuť tento blažený stav, neurobili sme žiaden pokrok. Aj keď sme dnes zdravší a dožívame sa vyššieho veku, a aj tí najchudobnejší z nás sú obklopení materiálnym luxusom, o akom sa kedysi ľuďom nesnívalo (v stredoveku k nemu patrila stolička, žiaden rímsky cisár si nemohol zapnúť televíziu) a aj keď využívame veľa vedeckých poznatkov, často sa obzeráme za svojím životom s pocitom, že sme ho premárnili, že namiesto toho, aby sme boli šťastní, strávili sme roky svojho života v úzkosti a nude.

Je to preto, lebo osudom ľudstva je večná nespokojnosť a poznanie, že každý človek vždy chce mať viac, než môže mať? Alebo je to nepokoj, ktorý nám kazí aj tie najcennejšie okamihy, lebo hľadáme šťastie na nesprávnych miestach? V tejto knihe chceme použiť metódy modernej psychológie na skúmanie veľmi starej otázky: kedy sa ľudia cítili najšťastnejší? Ak nájdeme odpoveď na túto otázku, možno nakoniec budeme schopní usporiadať si život tak, aby v ňom šťastie zohrávalo väčšiu úlohu.

Ako teda môžeme dosiahnuť tento unikajúci cieľ? Moje výskumy ma presvedčili, že cesta k nemu existuje a že vedie okľukou, ktorá sa začína tým, že dosiahneme kontrolu nad obsahom svojho vedomia. Všetko, čo zažívame – radosť alebo bolesť, záujem alebo nudu – predstavuje pre našu myseľ nejakú informáciu. Ak sme schopní mať túto informáciu pod kontrolou, môžeme rozhodovať o tom, aký bude náš život. Optimálny stav vnútorného prežívania nastáva vtedy, keď je naše vedomie usporiadané. To sa deje, keď svoju psychickú energiu, teda pozornosť investujeme do realistických cieľov a keď tejto akcii zodpovedajú aj naše schopnosti. Takýto človek sa nutne musí vyvinúť na komplexnejšiu, bohatšiu ľudskú bytosť. Tým, že rozširuje svoje schopnosti, že plní náročnejšie úlohy, sa stáva výnimočným jedincom.

Je určite ľahké byť šťastní, ak sme zdraví, bohatí a pekní. Ale ako sa dá kvalita života zlepšiť, keď veci nejdú podľa plánu, keď sa od nás šťastie odvráti? Niektorí rezignujú, no ako je možné, že iní ľudia, ktorí sa ocitli v naozaj veľkých problémoch, nielen prežili, ale práve preto sa naučili mať skutočnú radosť zo života? Ako je možné, že ľudia sú schopní dosiahnuť harmóniu mysle a komplexicita ich osobnosti rastie, aj keď sa im stanú tie najhoršie veci, aké si dokážeme predstaviť? Prečo stres niektorých ľudí oslabí, zatiaľ čo iným dá silu? V podstate je odpoveď jednoduchá: tí, ktorí vedia transformovať beznádejnú situáciu do novej aktivity vedúcej k zážitku flow, ktorú dokážu ovládať, budú schopní sa radovať zo života a vyjdú z ťažkej skúšky silnejší. Takáto transformácia zahrňuje tri kroky: 1. Sebaistotu bez sebastrednosti. Títo ľudia sú presvedčení, že aj v tých najťažších podmienkach majú dosť síl na to, aby sami určovali svoj osud, že napriek všetkému nájdu spôsob, ako fungovať aj v nepriaznivom prostredí. 2. Sústredená pozornosť na svet. Nezamieravajú pozornosť na svoje vnútro, ale na to, čo sa deje okolo. Tým sa ničivé účinky stresu zmenšujú. Lepšie porozumejú vlastnostiam systému, v ktorom sa ocitli, takže sú schopní nájsť lepšie spôsoby, ako sa situácii prispôsobiť. 3. Objav nových riešení.

Rozdiel medzi niekým, kto má radosť zo života, a niekým, kto sa cíti ako obeť okolností, je výsledkom kombinácie vonkajších faktorov a toho, ako ich človek chápe - či vidí podnety skôr ako ohrozenie, alebo ako príležitosť na akciu. Pravidlá pre vývoj takejto osobnosti sú jednoduché: 1. Stanovte si ciele. 2. Ponorte sa do príslušnej aktivity. 3. Venujte pozornosť tomu, čo sa deje. 4. Naučte sa mať radosť z toho, čo práve prežívate. Namiesto toho, aby ste znižovali množstvo negatívnych zážitkov, zvyšujte množstvo a intenzitu tých pozitívnych a optimálnych.
 

Knihu FLOW objednávajte tu:

Posledná úprava 06.10.2021

Nájdete nás na FB