Depresia ako šanca

Napísala 

Anselm Grün v knihe Deprese jako šance: – Sami sme si nevybrali to, či máme sklony k depresii, alebo sme optimisti; či sme citliví, alebo rozumoví a psychicky zdatní. Nejde o to, čo je lepšie alebo horšie. Psychickú konštitúciu, ktorú každý z nás dostal, musíme integrovať do duchovného života. Potom ani depresia nebude prekážkou, ale naopak, povedie nás po našej duchovnej ceste.

Anselm Grün
DEPRESE JAKO ŠANCE
Spirituální impulzy
Portál, 136 s.


Depresia sa stáva bežným ochorením. Mnohí ľudia dnes pociťujú preťaženie – na pracovisku, v rodine a pri výchove detí, pri zvládaní života. Na svet, v ktorom – zdá sa – je možné robiť čokoľvek, duša reaguje depresiou. Cíti totiž, že všetko nezávisí na našom chcení. Dôležitým dôvodom je strata proporcií, tak v konzume, ako aj v našom sebaprijatí. Nemôžeme byť vždy najlepší, najkrajší, najinteligentnejší. Ďalší dôvodom je patologizácia ľudského utrpenia. Ak máme byť všetci úspešní a šťastní, ak už utrpenie a smútok nesmú mať v živote miesto, reagujeme na to depresiou. Podstatnou príčinou depresií je aj rozpad rodiny, strata religióznych väzieb a mobilita, ktorá človeka odrezáva od jeho koreňov. Depresia býva volaním duše o pomoc, pretože ju vykoreňujú a preťažujú čoraz rýchlejšími zmenami.

Takto vidí príčiny stúpajúceho počtu depresií Anselm Grün, nemecký benediktín a známy autor bestsellerov, ktoré sa zaoberajú spirituálnymi témami. „O duchovnom prístupe k depresiám píšem preto, lebo som presvedčený, že depresia je duchovná výzva a že duchovná cesta nám môže pomôcť pri liečbe depresie. Modlitba má jednoznačne liečivú moc. No ak si niekto myslí, že sa stačí modliť a zbaví sa depresie, bude sklamaný. K tomuto ochoreniu treba pristupovať s pokorou, s pokorou ukázať svoj depresívny stav Bohu, ale s pokorou aj priznať, že napriek všetkej Božej pomoci potrebujem aj odbornú pomoc lekárov.“

Ukážky z knihy Deprese jako šance:

My by sme sa depresie radi zbavili. No zbaviť sa môžeme len toho, čo sme najskôr prijali. Prvý krok teda spočíva v tom, že sa s depresiou zoznámime a zmierime. Tým nad nami stratí moc. Možno nezmizne, no stane sa našou sprievodkyňou a bude nám stále pripomínať, aby sme žili autenticky, čerpali sily zo svojich hlbších koreňov a odovzdali sa do lásky Božej.

Depresiu môžeme prežívať tak, že nevnímame Božiu prítomnosť. Ako jamu, v ktorej je človek oddelený od seba samého, od ľudí, od Boha. A predsa môže viesť k hlbšiemu duchovnému zážitku. V temnotách tuším blízkosť iného Boha, temného Boha, ktorého už nedokážem popísať slovami, ktorého však zažívam ako Boha nepochopiteľného a nekonečného. Mystika hovorí o „temnej noci duše“. Depresia nás chráni pred pokušením degradovať Boha len na pomocníka pri uspokojovaní našich potrieb. Keď sa vonkajší svet halí do temnoty, obraciame pohľad do vlastného vnútra. A tam občas spoznáme tajomstvo bytia.

Prvý krok znamená uveriť, že Boh nás prijíma so všetkým, čo v nás je. Uveriť, že Boh nás chce mať takých, akí sme. Zážitok odpustenia nás vyzýva, aby sme odpustili sebe samým. Boh ti odpustil, prestaň sa teda odsudzovať aj ty. Druhý krok znamená pokúsiť sa vstať a ísť vlastnou cestou. Kedykoľvek ráno nemôžeme vstať, lebo máme všetky údy ako z olova, pomôže nám verš z evanjelia: Vstaň a choď! Tento Ježišov príkaz môžem chápať ako požiadavku vnútorného lekára, zdravého jadra vo mne. Keď si ich poviem, prestanem myslieť na svoju slabosť. Sú to slová, ktoré ma privádzajú k vnútornej sile. Vstávam a idem. Cez svoju depresiu, pokrývajúcu temným závojom moju dušu, musíme preraziť dovnútra, k jadru, v ktorom sme celí, zdraví a čistí, nedotknutí depresiou. Nesmieme čakať, až depresia pominie. To by sme ostali v posteli. Práve v depresii, v slabosti sa máme zobrať a vstať a vykročiť do života.

Toto „vstaň a choď“ môžeme chápať aj inak. K umeniu zdravo žiť patrí aj zdravá strava a vyváženosť medzi pohybom a pokojom. Mnohí ľudia majú depresiu, lebo sa málo pohybujú. Preto je dobrou prevenciou chodiť na výlety, behať, športovať. Keď sa telesne vyčerpám, cítim sám seba, prehlbuje sa mi dych. Depresívni ľudia majú slabé dýchanie. Pomôžu si, ak budú pravidelne vychádzať na čerstvý vzduch a pohybovať sa. Ak nevládzeš, spomeň si na Ježišove slová: Vstaň a choď! Hovor si ich v duchu a uvidíš, že to pôjde.

Potrebná je aj terapia nádeje. Nádej, to nie je iba optimizmus, nádej vidí aj tragické aspekty života. Dnes sa propaguje trend vidieť všetko pozitívne. Táto stratégia je však pre depresívneho človeka ako jed. Veď vo svete, v ktorom stačí vidieť pozitívne, niet pre neho miesta. Cíti, že táto príliš jednoduchá metóda pre neho nemá význam. Jedna matka mi rozprávala o svojom synovi, ktorý sa prepadol do jamy depresie. Jeho priateľka ho doviedla na kurz „pozitívneho myslenia“. Všetci dúfali, že sa tam uzdraví, ale on si vzal život. Vo svete, ktorý je presvedčený, že pozitívnym myslením sa dajú vyriešiť všetky problémy, nedokázal žiť. Francúzsky mysliteľ Gabriel Marcel, tvorca filozofie nádeje hovorí, že optimisti sa len odvracajú od nešťastia a zla vo svete. Vnímajú svet obmedzene. Všetko, čo je nepríjemné, nechávajú za hranicami svojho obzoru. Nádej, to je niečo iné. Kto má nádej, ten si je vedomý tragiky života, uvedomuje si jeho tvrdosť i svoje skúsenosti straty, neuviazol však v zúfalstve. Nádej mu ukazuje východisko. Nádej pre depresívneho človeka znamená, že myslí na seba a dôveruje Bohu, že v ňom stvorí nový život. Mnohí ľudia sú dnes depresívni, lebo nemajú nikoho, s kým by sa mohli porozprávať. Vďaka modlitbe nájdu vždy v Bohu toho, komu sa môžu zverovať so svojím smútkom aj so svojou nádejou.

Carl Gustav Jung vypozoroval, že depresie sa často objavujú v polovici života. V takom prípade sú pokynom, aby sme sa vydali na nové cesty, aby sme šli do vlastného vnútra. Mnohí sa však obávajú uskutočniť tento krok. Držia sa svojej minulosti a snažia sa udržiavať životné vzorce z prvej polovice života. Často rozprávajú o slávnych činoch svojej mladosti, aby sa vyhli vyprázdnenej prítomnosti. Depresie sa objavujú vždy, keď je potrebné vkročiť do novej dimenzie života, keď prídeme o prácu, alebo nás opustí partner. Potom je dôležité prejsť zármutkom a urobiť kroky, ktoré nás dovedú k novému životu.

Pre depresívneho človeka býva najťažšie odpustiť sebe. Ak sa chceme zbaviť neustále sebaobviňovania, pomôže spoveď. Spoveď však nie je pre každého. Potom je možné vypísať či namaľovať svoj pocit viny alebo to, čo ma ťaží, na kameň a ten hodiť do jazera alebo rieky. Alebo to, čo si vyčítame, napíšeme a papier spálime. Môžeme aj zakopať do zeme predmet symbolizujúci našu vinu a zasadiť nad ním strom či kvet – potom nad ním bude vyrastať niečo, čo nám bude pripomínať, že sa nemáme hrabať v minulých previneniach, ale máme ich nechať pochované v zemi. Vina sa tak premení na čosi, čo prináša plody.

Depresívni ľudia si sťažujú, že ich choroba izoluje od ostatných ľudí a bráni im v zmysluplnom živote. Keď zistia, že to, čím trpia, je utrpenie sveta, ktoré si iní nepripúšťajú, hoci ho tušia, potom poznajú, že ich depresia má zmysel a cieľ. Trpia depresiou, pretože sú citlivejší na problémy svojej doby. Zástupne cítia to, čo iní vytesňujú. Ich zvýšená citlivosť však nie je prekliatím, je to vyznamenanie. Môže sa stať požehnaním pre svet. Depresívni ľudia niekedy predbiehajú svoju dobu, bolestne vnímajú to, čo ich doba potrebuje. A tak môžu aj vysloviť to, čo by sa malo zmeniť. Pribúdanie depresií teda vznáša otázku voči celej spoločnosti, či ľudí nepreťažuje a či im ponúka životaschopné alternatívy. Niektoré depresie sú protestom voči postoju „všetko je možné“. Ak sa spoločnosť príliš zaoberá úspechom a blahobytom, ak wellness, teda „dobre sa cítiť“ povyšuje na zmysel života, môžeme pribúdanie depresií chápať ako protest voči takejto jednostrannej fixácii na telesný a duchovný „fitness“, na vysokú fixáciu na úspech. Depresia pozýva tých, ktorí trpia kvôli hodnotám dnešnej doby, aby sa oslobodili od jej chorobných postojov. A pre celú spoločnosť sú zvyšujúce sa počty depresívnych ľudí výzvou a požiadavkom, aby znovu uvažovala o svojich prioritách a všímala si, čím vháňa ľudí do chorôb.

Knihu Deprese jako šance objednávajte tu:


 

Posledná úprava 21.07.2019

Nájdete nás na FB