Sex so zrelým mužom má svoje čaro

Sex so zrelým mužom má svoje čaro

Napísala 

Sexualita ľudí v zrelom veku je stále tabu. O tom, že by si rodičia, či dokonca starí rodičia ešte užívali v spálni, sa nehovorí. A pritom práve sexuálny súlad upevňuje dôveru a vzájomnú oddanosť. Práve okolo päťdesiatky sa však môžu objaviť dosiaľ nepoznané obavy, či už zo zlyhania, alebo zo straty atraktivity, ktoré sa môžu skončiť úplnou rezignáciou na sex. Čakajú partnerov v zrelom veku „zatvárajúce sa dvere“, alebo príde zmena, po ktorej sa z nich opäť stanú romantickí milenci?

Nad sexuálnymi problémami mužov sa zamýšľa klinický psychológ PhDr. Robert MÁTHÉ, odborný asistent na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, tajomník výboru Slovenskej sexuologickej spoločnosti a člen predsedníctva občianskeho združenia Spoločnosť za zdravý sexuálny život. Svoje skúsenosti z poradenskej praxe zhrnul v publikácii Návrat normálneho sexuálneho života s podtitulom Muž po štyridsiatke a sexualita.

* Uspokojivý sexuálny život sa nevytvorí sám od seba, rovnako ani žiaden problém nevznikne zo dňa na deň. S akými problémami sa na vás najčastejšie obracajú klienti vo veku štyridsať až päťdesiat rokov?

Sexuálne problémy v tomto veku často súvisia s manželskou krízou ako takou. Tá prvá prichádza väčšinou medzi tretím a siedmym rokom trvania manželstva, keď nastáva posun od romantiky k realite; tá druhá medzi sedemnástym a dvadsiatym piatym rokom. Napäté situácie vznikajú už zo samotného faktu častého kontaktu dvoch ľudí, ale aj z problémov s financiami, bývaním, z konfliktov s deťmi či rodičmi. Nastupujú zdravotné problémy, obavy z budúcnosti, panika z blížiacej sa staroby. Premena manželského vzťahu sa začína už okolo štyridsiatky. Pokiaľ je manželstvo aspoň do určitej miery uspokojivé, partneri sa spravidla stávajú zhovievavejšími k sebe navzájom, sú ochotnejší tolerovať u toho druhého jeho nedostatky a zmeny vzhľadu. V horších prípadoch sa môžu vyhrotiť odlišnosti v názoroch a postojoch, čo vedie k trvalému napätiu i k otvoreným konfliktom. Partneri sa postupne odcudzujú. Pokiaľ ide o sexuálny život, aj u párov, ktoré nechcú uniknúť z manželského zväzku a ktoré na začiatku vzťahu prežívali sex ako čosi úžasné, nastáva po rokoch každodenného života rutina a stereotyp.

* Čo im v takom prípade poradí psychológ? Ako môžu partneri dosiahnuť, aby namiesto rutiny nastúpila nová intenzita vzťahu a sexuálny súlad?

Jednoducho obohatením svojich sexuálnych aktivít. Mužom hovorím: Spomeňte si na obdobie, keď ste manželke dvorili. Skúste ju niečím prekvapiť, prineste jej kytičku kvetov, kúpte jej vec, ktorú má rada. Buďte si istí, že ak urobíte prvý ústretový krok, ona urobí ďalší. Skúste sa milovať niekde inde, nielen v manželskej posteli, strávte víkend na chate, urobte si príjemný večer pri sviečkach a fľaši dobrého vína. Toto všetko sú nové, resp. staronové zážitky, ktoré pozitívne vplývajú na sexuálnu aktivitu. Fantázii sa medze nekladú: experimentujte, inšpirujte sa, rozvíjajte svoj vzťah. Lebo ináč začne fungovať tzv. kohútí efekt. Kohút síce dokáže mať pohlavný styk denne aj šesťdesiatkrát, avšak s jednou sliepkou len päťkrát. Pri šiestom pokuse stráca záujem aj schopnosť. Ale ak sa v tej chvíli objaví na dvore nová sliepka, znovu môže. Kohútí efekt platí aj u býkov, baranov -- a aj u mužov. Akonáhle príde nová partnerka, znovu to funguje. Nemusí byť dokonca ani mladšia či atraktívnejšia, len nová, nejakým spôsobom zaujímavá, čo pri prvom intímnom kontakte vracia mužovi vzrušenie a mladistvú výkonnosť.

Starší muž a mladá žena

* Takže nová partnerka ako recept na manželskú krízu? Lenže s tou prichádzajú aj nové starosti, nová svokra, nové deti, nutnosť budovať nový domov... Preskočiť na iný dvor môže byť príjemné len na začiatku.

Veď ja ani netvrdím, že je to najlepší recept. Ale nezatvárajme si oči: je to realita. Ak hovoríme o veku 40 – 50 rokov, je to vek, keď muži zrazu zisťujú, že čas beží akosi rýchlo, že im sily začínajú ubúdať; boja sa, že končia so sexuálnymi radovánkami, a tak ešte chcú párkrát zariskovať. Sami sebe chcú dokázať, že na to ešte majú, a mladá atraktívna milenka zvyšuje ich status aj v spoločnosti iných mužov. Nový vzťah, často s omnoho mladšou partnerkou, prináša do života muža vzrušenie, čo na jednej strane zvyšuje jeho výkony i sebavedomie, na druhej strane je to stres a, treba priznať, niekedy aj drina. Život jednoznačne potvrdzuje, že ženy sú neverné skôr v mladšom veku, tak okolo tridsiatky, zatiaľ čo muži po päťdesiatke; ale aj to, že sa ženatí muži, ktorí si v tomto veku začali románik s mladšou partnerkou, väčšinou vrátia k pôvodnej manželke. Preto svojim klientkám, ktoré sú nešťastné z nevery svojho manžela, hovorievam, aby ju nebrali tragicky. Máloktorý bude chcieť zahodiť všetko, čo v manželstve fungovalo a funguje, a znovu absolvovať kolotoč starostí, ktoré sa v pôvodnom manželstve práve pominuli.

* Lenže dosť je aj tých, ktorí sa rozhodnú pre novú rodinu. Mladá a príťažlivá milenka si občas zrelého muža predsa len k sebe pripúta natrvalo. Ostáva taký muž dlhšie mladý alebo, naopak, pri mladej vitálnej partnerke si o to viac uvedomuje svoje limity?

Povedal by som, že častejšie sú prípady, keď si muž začína uvedomovať svoje limity, i keď mu nový vzťah priniesol vyššie sebavedomie. Známe sú historky o starých ruských generáloch, ktorí si zvyšovali vitalitu tým, že si nechávali k sebe vodiť mladé dievčatá. Platí tu pravidlo, že čím je človek počas svojho života sexuálne aktívnejší, tým dlhšie mu sexuálna aktivita vydrží. Je to vec tréningu: čím častejšie sa každý ľudský orgán používa, tým je zdatnejší. Pre tvorbu spermií neexistuje v podstate žiadna hranica, produkujú sa až do neskorej staroby. V odbornej literatúre sa píše o 103-ročnom mužovi, ktorý sa stal otcom.

* Kedy veľký vekový rozdiel začína byť problémom?

Vekový rozdiel medzi manželmi nevyvoláva väčšie problémy, kým muž neprekročí päťdesiatku. So stúpajúcim vekovým rozdielom sa však dá predpovedať ústup sexuálnej harmónie a obdobie nastupujúcej disharmónie medzi partnermi. Sexuológovia odhadujú pri vekovom rozdiele do piatich rokov čas sexuálnej harmónie na neobmedzený; pri vekovom rozdiele desiatich rokov na dvadsať rokov; pri rozdiele pätnástich rokov na desať rokov; pri vekovom rozdiele dvadsiatich rokov na päť rokov; pri vekovom rozdiele dvadsiatich piatich rokov na jeden rok a pri vekovom rozdiele nad tridsať rokov len na jeden mesiac. Samozrejme, sú to iba štatistické údaje. Každý partnerský vzťah treba posudzovať individuálne.

Premenlivá sila túžby

* Existujú teda dva recepty riešenia krízy stereotypu: „preskočiť na iný dvor“ alebo to, čo ste spomenuli ako prvé: po celý život rozvíjať jeden vzťah. To by malo v očiach iných mužov zvyšovať status muža za to, že je schopný urobiť šťastnou vlastnú manželku. Koľko mužov je však hrdých na to, že to dokážu?

Ja myslím, že ich je dosť. Veľmi veľa záleží aj od samotnej ženy. Ak sa opustí, ak prestane o seba dbať, ak chodí doma neupravená, v teplákoch a s natáčkami vo vlasoch, ak príliš priberie, a tým sa stane úplne inou, už muža nevzrušuje.

* Rovnako ako ženu nevzrušuje muž, ktorý nedbá o každodennú hygienu, ktorý sa ráno neoholí, ktorý doma chodí v teplákoch...

Jednoznačne s tým súhlasím. Kultúra pobytu doma je veľmi dôležitá.

Keď to už „nie je to, čo bývalo“

* Zrelá žena už zväčša našla kľúč k sexuálnym zážitkom a preberá v spálni iniciatívu. Vie aj dať najavo, keď to nie je ono. A, treba priznať, päťdesiatnikovi sa občas čosi také stane...

V päťdesiatke je muž väčšinou na vrchole svoje kariéry. Spoločenské zmeny, ktorými sme prešli, priniesli množstvo šancí na sebarealizáciu, ale aj množstvo stresov. Keď mali dnešní päťdesiatnici čosi menej ako štyridsať rokov, mali už v podstate isté svoje zamestnanie. A zrazu sa museli naučiť pracovať úplne iným štýlom, prispôsobiť sa novým podmienkam, vyznať sa v nových zákonoch. Tí, čo sa dali na podnikanie, začínali väčšinou systémom „urob si všetko sám“ a trávili v súkromných firmách 24 hodín denne. Tieto zmeny rozhodne nevplývali dobre na rodinný život. Manželky, ktorým sa nevenovali, sa s nimi často chceli rozviesť. Mnohí z mojich úspešných klientov nemali za celý ten čas jedinú dovolenku. Radím im: Zmeňte trochu svoj život. Načo vám budú tie milióny, keď si ich ani neužijete? Určite si priority, delegujte aspoň niektoré svoje povinnosti na niekoho iného. Ak nespomalíte, nemôžete sa čudovať, že vám to nefunguje so ženou v posteli. Taký zaneprázdnený podnikateľ, ktorý už pri manželke v posteli sem-tam zlyhal, sa zvykne vyhýbať sexu. Buď si ľahne skôr ako manželka s výhovorkou, že je unavený, alebo počká, kým ona zaspí, a až potom príde do spálne. O styk sa potom pokúša ešte zriedkavejšie a je takmer pravidlom, že to zasa nejde... Ale ak sa pokúsi o styk len raz za štyri mesiace, potom je samozrejmé, že mu to nejde.

Okrem pracovnej preťaženosti sa v plnom rozsahu prejavujú aj následky rôznych nezdravých návykov, v našich podmienkach najčastejšie fajčenia a nadmerného pitia alkoholu. Vyššie štádiá závislosti prinášajú nevyhnutný pokles sexuálnej zdatnosti, i keď navonok túžba po sexe ostáva. Pre ženu skutočne nemôže byť žiadnym potešením sexuálny styk s alkoholikom, ba ani spolužitie s ním. Zložitá je aj otázka nezamestnanosti. Pocit neúspechu v tejto oblasti sprevádza často hlboká depresia, únik k alkoholu a silné prežívanie pocitov menejcennosti. K strate zamestnania dosť často pristupujú aj poruchy erekcie.

Chcem len pripomenúť, že v odbornej literatúre sa dnes používa pojem erektilná dysfunkcia. Od staršieho názvu impotencia sa upustilo preto, lebo toto slovo neznamená len stratu sexuálnej poruchy, ale aj stratu moci. Je synonymom takých pojmov, ako nemohúcnosť, nevýkonnosť, neschopnosť, slabosť, ochabnutosť, takže muža haní a zraňuje. Ak v poradni riešime prípad erektilnej dysfunkcie, kde žena dáva mužovi príliš jasne a nešetrne pocítiť, že „už to nie je to, čo bývalo“, spravidla sa ukáže, že ide o iný, omnoho vážnejší problém v tomto vzťahu a žena si takýmto spôsobom „vyrovnáva účty“ so svojím partnerom.

* Keď sa muž začne vyhýbať spálni, manželka si väčšinou myslí, že už pre neho nie je dostatočne príťažlivá alebo že má milenku. A on len nemá erekciu. Aké sú príčiny nižšej sexuálnej túžby a straty potencie? Je v staršom veku zákonité zníženie libida a erektilná dysfunkcia?

Vždy tvrdím, že zdravý muž nemá prečo zlyhávať. Ak predsa len zlyháva, na jeho probléme sa často podpisuje psychika. Postoj spoločnosti k sexualite starších ľudí je negatívny, reklama, médiá a filmy „dovoľujú“ sex len mladým, príťažlivým ľuďom a to všetko negatívne vplýva na naše po(d)vedomie. Hoci práve okolo päťdesiatky dospievame k tomu, že konečne nehrozí, aby nás pri sexe niekto vyrušil, lebo deti už odišli z domu. Znížená potencia a libido môžu súvisieť so zníženou hladinou testosterónu, ktorá postihuje určitú, nie však početnú časť mužov v tomto veku. Libido znižujú depresie. Negatívny vplyv môže mať aj vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, obezita. Lekári teda majú dôvod pýtať sa pacientov priamo na ich prípadné problémy v sexuálnom živote i na kvalitu ich erekcie. Žiaľ, lekárovi sa zdôverí len každý desiaty z mužov, ktorí majú tieto problémy. V tejto súvislosti sa často spomínajú lieky na erektilnú dysfunkciu, ale niekedy naozaj stačí „naordinovať“ iba pohyb. Lebo s nedostatočnou kondíciou, so stodvadsiatimi kilami a zanesenými cievami nemôže byť výkon v posteli ktovieako skvelý. Keď sa klienta s poruchou erekcie spýtam, či sa venuje nejakému športu, väčšinou odpovie: „A kedy? Nemám na to čas.“ V takom prípade moja rada znie: Bezpodmienečne treba vniesť do denného programu športovú aktivitu, príjemnú, ktorú by človek robil s radosťou. Keď nie šport, tak aspoň chôdzu. Pohyb je skutočne veľmi dôležitý. Zoberte si takých šachistov. Zdalo by sa, že len sedia nad šachovnicou a hýbu nanajvýš figúrkami. Ale oni majú za sebou vážnu fyzickú prípravu. Lebo človek, ktorý je v dobrej telesnej kondícii, sa vie aj lepšie sústrediť. A je i lepší v sexe. Neplatí len „V zdravom tele zdravý duch“, ale aj „V zdravom tele zdravý sex“!

Keď päťdesiatnik rekapituluje

* Či chceme, alebo nie, medzi 45 a 55 rokom nám začínajú ubúdať sily. Aké sú plusy a mínusy obdobia staršej dospelosti po telesnej i psychickej stránke?

Sex so zrelým mužom má svoje čaro. Jeho plusy: je skúsený, vie, čo chce. Väčšinou je na tom aj finančne dobre, i keď dnes aj mnohí mladí muži majú vysoké platy. Voči partnerke vie byť ohľaduplný, má dostatočnú výdrž pri samotnom pohlavnom styku, nehrozí mu predčasná ejakulácia. Vie sa postarať o uspokojenie svoje partnerky, vie ju doviesť k vyvrcholeniu, vie sa prispôsobiť jej tempu. Skúsený muž má svoj šarm. V kariére už čosi dosiahol, má svoje postavenie. Je ustálený, nehrozia u neho veľké výkyvy. Mínusy: na prvom mieste to, že človek cíti, že mu sily trochu ubúdajú, že jeho výkonnosť fyzická aj psychická už nie je to, čo bolo. Rýchlejšie sa zadýcha, po prvých športových porážkach pri stretnutiach s mladšími súpermi vstúpi radšej do klubu seniorov. Uvedomuje si, že už nedokáže celý deň pracovať ani celú noc sa milovať. Zvyšuje sa potreba odpočinku, neraz by si pospal aj poobede, bohužiaľ, na to nie je čas. Prichádzajú myšlienky, čo všetko by chcel urobiť, ale vie, že ich musí triediť, pretože niečo ešte stihne, ale niečo už nie. Znižuje sa jeho kapacita krátkodobej pamäti, už sa väčšinou nedokáže rýchlo naučiť niečo nové. Klesá aj schopnosť prispôsobiť sa novým situáciám. Na druhej strane, určité zadosťučinenie mu poskytuje schopnosť dobre uplatniť naučené spôsoby riešenia záťažových situácií. Zúročuje skúsenosti, vedomosti a overené riešiteľské stratégie. Najmä duševne pracujúci sú známi vysokou produktivitou a tvorivosťou. Ak v takých vedeckých disciplínach, ako sú matematika, medicína či psychológia, vrcholí počet odborných publikácií vo veku okolo štyridsať rokov a najväčší počet citácií majú autori vo veku medzi 50. a 60. rokom.

Po päťdesiatke rekapitulujeme to, čo sme urobili, snažíme sa odovzdať to, čo sme dosiahli, pochopili, svojim deťom, novej generácii. Sme konfrontovaní aj s tým, čo robia naše deti, či sa vydarili, alebo nie, či si dokážu zariadiť vlastný život. Radosti a sklamania majú tiež vplyv na sexuálny život. Téma sebarealizácie detí súvisí aj s partnerským súladom. Mnohí partneri sa navzájom obviňujú zo zlej výchovy. A potom, päťdesiatka je aj vek, keď častejšie prichádzajú smutné a bolestivé udalosti, úmrtia rodičov, umierajú aj kamaráti, bývalí spolužiaci, kolegovia. Je to skrátka vek, keď je človek viac ako doteraz konfrontovaný so smrťou. Môžu sa objaviť pocity viny voči zosnulým blízkym kvôli nedoriešeným konfliktom, robíme si výčitky, že sme im venovali primálo času. Hrozia infarkty, rakovina; chtiac či nechtiac sa vynára otázka nebytia. Nechcem strašiť, iba skôr upozorniť na to, že je najvyšší čas začať systematicky dbať o svoje zdravie. Preto by som na záver rád dodal to najmúdrejšie, na čo som prišiel: Treba žiť tak, aby vtedy, keď príde posledná chvíľa, si človek mohol povedať: Je to v poriadku. Berme teda život reálne ako niečo, čo má svoj začiatok a svoj koniec. Život v každom prípade ide ďalej. Snažme sa neostať v ňom sami.

 

Rozhovor vyšiel najskôr v knihe:

Danica Janiaková

ČO S NAČATÝM ŽIVOTOM? Muž a žena na prahu päťdesiatky

Knihu si môžete objednať na tel. č. 0908 069 388, stojí 5 eur, zašleme vám ju na dobierku, poštovné neplatíte.

Posledná úprava 09.10.2021

Nájdete nás na FB