Z rozhovoru s fyzikom Prof. RNDr. Júliusom KREMPASKÝM: - Veda a relígia sú dve autonómne disciplíny s nezastupiteľným miestom v spoločnosti, ktoré sa v rozvíjaní informácií o hmotnom a duchovnom svete vzájomne dopĺňajú. Často počúvam názor, že sú "každá o inom", že, matematicky povedané, predstavujú dve disjunktné množiny a ich vzájomná interakcia je nulová. Z histórie však vieme, že sa stretali pomerne často, a že vtedy niekedy až nežiaduco intenzívne lietali iskry. Mňa zaujíma opačný pól tejto interakcie, a to vzájomné obohacovanie.

Kto: Človek hravý, hravec. Najpredávanejšia kniha: Ako robiť to, čo vás baví, a dostať za to zaplatené. Najdôležitejšia životná lekcia: „Ak sa budete venovať svojim naozajstným záujmom a ak to budete robiť poriadne, zarobíte viac peňazí, ako keby ste sa hnali len za bohatstvom.

Život a dielo Ignáca z Loyoly, zakladateľa jezuitského rádu. O jezuitoch, teda Tovarišstve Ježišovom bolo napísaných množstvo stránok, faktografické knihy i nenávistné pamflety, skreslené aj prikrášlené správy, klebety i oslavy rádu, ktorý viac ako štyri storočia dokázal vzbudzovať v ľuďoch nadšenie i rozhorčenie.

Kníh, ktoré sľubujú návod, ako využiť potenciál žiť naplno a šťastne, je dosť, dá sa povedať, že až priveľa. Vyselektovať z množstva motivačnej literatúry tie tituly, ktoré prichádzajú s originálnymi skúsenosťami a fungujúcimi technikami, nie je ľahké. Toto sú niektoré z nich.

Ing. Štefan Kurilla síce vyštudoval ekonomickú univerzitu, ale dnes je profesionálnym trénerom aikido. Prečo si zo všetkých ázijských disciplín vybral práve túto?

Elita spoločnosti, fyzicky i psychicky vytrénovaná a s vlastným kódexom cti. Legendárni japonskí samuraji, ktorí brali smrť ako každodennú rutinu, na jednej strane krutí a svojhlaví, na strane druhej veľkorysí a pokorní. Ich skúsenosti sa dajú použiť v boji, ale aj v obchodnej praxi, všade, kde ide o stratégiu a taktiku.

Majster Eckhart – ten, ktorý „chcel vedieť viac, než bolo treba“: - Pokiaľ túto kázeň niekto pochopil, prajem mu to zo srdca rád. Keby tu nebol nikto, musel by som kázať tejto pokladničke.

„Ak máme motív a nadšenie, ak preprogamujeme svoje nesprávne postoje, môžeme zmeniť svoj život k lepšiemu,“ hovorí Doc. RNDr. Ivan Kupka, CSc. z Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave.

Čo môže zen-budhizmus, táto esencia skúseností Ďalekého východu, dať človeku, ktorý žije v uponáhľanej spoločnosti, orientovanej na hromadenie vecí, kariéru a nadvládu rozumu? Zen nám ukazuje iné hodnoty života, ako sú tie naše, ktoré nás aj tak nerobia šťastnými.

Zenoví majstri sa nám snažia odovzdať jeden druh poznania: aby sme pochopili, že zen nie je len pár oprášených historiek z Ďalekého východu, že má čo povedať každému človeku, v hociktorej dobe a hocikde na svete. Že sme čosi viac, ako nás presviedča logika nášho myslenia a že sa mýlime, ak medzi osobnosť človeka a jeho rozum kladieme rovná sa. Že vesmír, v ktorom žijeme, je vlastne hologram a každá, aj tá najmenšia časť ho odráža celý. Že všetko, čo potrebujeme, máme na dosah. Stačí sa otvoriť mystériu života a jednoducho len byť. Že sme všetci osvietení, len o tom nevieme. 

Nájdete nás na FB