Keď z vás život žmýka to najlepšie

Keď z vás život žmýka to najlepšie

Napísala 

Daniel Hevier: Kríza je organická súčasť každého príbehu, je zabudovaná v našich životoch ako neoddeliteľná súčasť našej skúsenosti. Keď sa k nej postavíme kreatívne, vždy nás niekam posunie.

Čokoľvek si myslíte o Facebooku, má aj svoje dobré stránky. Napríklad vám na vašu nástenku, ani poriadne neviete od koho, príde pozvánka na prednášku spisovateľa, básnika, textára a maliara Daniela Heviera. Ak ste ju nestihli, tu nájdete zopár z Danielových overených techník, ktorými on sám kreatívne zvláda krízy. Možno sa vám niektoré z nich v tejto neistej dobe zídu.

Zaoberal som sa v poslednom čase – z rôznych dôvodov – Bibliou a či už túto knihu považujete za mýtus alebo za jednu z najdôležitejších kníh, všimnite si, že už v jej prvej vete sa spomína kreativita. In principio creavit Deus caelum et terram. Na počiatku stvoril Boh nebesá a zem. Náš jazyk je múdry a obdivuhodne odráža realitu. Keď my ľudia hovoríme o sebe, pomenovávame sa ako „tvory“, „stvorenia“, či v negatívnom zmysle „netvory“. Tvorivosť zvyčajne vnímame ako definíciu vyššej vlastnosti pre umelecké či technické smery, ale ona má rôzne stupne. Mne sa pri slove tvorenie ozýva slovo oTVOR - že sme otvorení voči novým nápadom, že nielen pasívne prijímame, ale aj sami vytvárame. Môžeme to prijať, môžeme to odmietať, môžeme s tým bojovať, môžeme sa tým nechať obohatiť, je to naša sloboda, či nám tvorivý stav vyhovuje. To tvorivosť z nás robí tvorov. Tvorivým oTVORom sa dostávame do iných svetov, do toho, čo na prvý pohľad nevidno. Tvorenie je hra, pri ktorej sa ľudské mláďatá dotýkajú sveta a vesmíru.

Keď počúvate akúkoľvek prednášku, kreslite. Nechajte ruku, nech behá po papieri a zanecháva na ňom stopy. Aktivizujete tým svoje podvedomie, nechávate niečo vo vás, aby ste skúmali samého seba. Uvidite, čo sa o sebe dozviete. Človek zvýšene pozoruje samého seba v troch životných obdobiach. Keď je malým dieťaťom, ktoré sa zoznamuje so svojím telom a tvárou a začína si uvedomovať vlastnú identitu. Druhý zlom prichádza v puberte, keď prekonáva fyziologické i duševné zmeny. A potom príde tretie obdobie, keď prvýkrát zaznamená známky starnutia. Okrem toho, že to poznanie vie byť občas aj nepríjemné, pre naše účely poznať sám seba je veľmi produktívne.

Mýlime sa, ak berieme krízu ako výnimočnú katastrofu, ktorá príde len raz za čas. Nie je to tak. Aristoteles napísal Poetiku, kde krízu definoval ako jednu z konštantných častí každej drámy. Kríza je organická súčasť každého príbehu, je zabudovaná v systéme, v našich životoch ako neoddeliteľná súčasť našej skúsenosti. Keď sa k nej postavíme kreatívne, vždy nás niekam posunie. Príležitostí a dier na trhu a možností sa uplatniť je vždy dosť.

Nebojte sa robiť ľahkovážne rozhodnutia. Súvisia s intuíciou, ktorú máme v sebe, veď kedysi sa ľudia dorozumievali len týmto spôsobom. Aj keď sme ju všeličím zahádzali, z času na čas sa vynorí a dá sa aj pestovať. Kedysi som si zapisoval všetky svoje sny a s odstupom času vidím, že o mnohých z nich by sa dalo povedať, že boli intuitívne. Mali by sme pracovať nielen s našim denným životom, ale aj s tým nočným. Mám bohaté skúsenosti s tým, že keď rozmýšľam nad nejakým problémom a riešenie neprichádza, akoby sa zaseklo, idem spať. Sen problém spracuje, zomelie ako mlynček, ráno sa zobudím a je vyriešený. Tento postup sa dá využiť nielen v umení, ale aj v každodennom živote. Učím sa z kníh, z motivačnej literatúry, a medzi motivačnú literatúru radím aj rozprávky, poéziu, romány. Beriem toto štúdium ako permanentnú životnú cestu ku kreativite, pričom vopred počítam s tým, že na tejto ceste sa určite občas objaví aj kríza. Tá kríza je tu preto, aby sme to nemali ľahké. Lebo to, čo dosiahneme ľahko, nás veľmi rýchle omrzí a začne nudiť. Ale prejsť si celý proces kreativity, to je to pravé dobrodružstvo života.

Najkreatívnejší som, keď som najnahnevanejší, keď som na dne – vtedy z vás život vyžmýka to, čo je vo vás najlepšie. Môžem povedať vlastnú skúsenosť z jedného veľmi frustrujúceho životného obdobia: keď som podnikal a mal najväčšie dlhy v živote, napísal som knihu Chceš byť šťastný? Spýtaj sa ma ako... Som si istý, že keby mi nebolo tak zle, keby som nebol na samom dne, tak nenapíšem túto knihu, ktorá odvtedy vyšla v troch vydaniach.

Tvorivosť v sebe máme, lebo sme tak boli stvorení a vedie nás k tomu aj okolie, rodina, škola, hlad, nedostatok financií... Keby sme ju nemali, tak len pasívne vegetujeme. Cesta k vyššej tvorivosti sa dá aj zrýchliť. Robím také kurzy, povzbudzujem počas nich ľudí a učím ich, ako môžu do značnej miery zvýšiť svoju tvorivosť. Vediem ich k tomu, aby uverili, že môžu byť tvorivejší a že budú lepší v tom, čo robia, čokoľvek to je.

Viac na: www.hevi.sk

Posledná úprava 09.10.2021

Nájdete nás na FB