Keď mi je ťažko, pomáha mi sadnúť si za stojan, k plátnu, zobrať do ruky štetec a maľovať. Keby som to nerobila, už by som hádam ani nežila, toľko sily a radosti mi to dáva.

Mne maľovanie dáva pokoj, to považujem za najviac. Ticho je, rozmýšľaš o obraze, tešíš sa s ním. 

Pokladám sa za obyčajného človeka, ktorý sa teší z malých vecí. Netúžim po ničom, čo je nedosiahnuteľné. Čo nemám, to ani nepotrebujem. Radujem sa všetkému peknému, svojmu životu, ktorý si sám tvorím, pokoju a mieru.

Najradšej maľujem krajinu snov. Tam je krásne: sú tam šťastné deti, rozosmiate ženy s hrubými žltými vrkočmi, mocní chlapi, ktorí šetria svoje ženy a deti, tam zem rodí a nebo je modré a vietor teplý – to je krajina snov. Každý môj obraz do nej patrí.

V naivnom umení som našiel najúprimnejší spôsob vyjadrenia. Insita predstavuje lepší svet, o ktorý sa zasadzujú maliari – svet, aký cítia a vidia v budúcnosti. Je to v úplnom protiklade so súčasným umením.

Verím, že vo vesmíre existuje niečo, čo nás vedie a čo nám diktuje život – rodenie, rast... Každý z nás si v sebe nesie posolstvo, ktoré má vykonať, zavŕšiť. Preto sme dostali talenty, na ktorých máme pracovať a ukázať ich svetu.

Každý by mal v živote robiť to, čo má rád a na čo má talent. To je úspech. A či som ho dosiahol ja, to posúdia druhí a ukáže čas. Jeden muž z Nového Sadu si kúpil môj obraz a po rokoch mi hovoril, že po práci oddychuje tak, že naň pozerá a vždy nájde nejaký nový detail. Pre autora veľa znamená, keď jeho dielo upokojuje a dáva pozitívnu energiu.

Od začiatku som si zobral do hlavy, že si nájdem vlastnú tému, a tou je moje rodisko, a že si nájdem vlastný rukopis, aby som nelíčil na žiadneho iného maliara.

Otec bol na jednej strane hrdý, ako viem pekne maľovať, ale na druhej strane hovoril: Čo vysedávaš, mohol by si ísť prasce pásť, pozametať treba... Aj na hudbu tak reagoval, že čo tu vypiskuješ. Ale ja som chcel. Maľoval som len vtedy, keď som mal čas. Keď sa žito skosí, potom nie je robota až do lámačky. A aj v zime je viac času a pokoj. Hádam preto často maľujem zimu.

Maľovala som vždy, keď som mala čas, bez ateliéru, v kuchyni. Môj muž mal veľmi rád výtvarné umenie a podporoval ma, ako mohol.

Nájdete nás na FB